Kyllä, pitää olla huolissaan

Kesätyö- ja harjoittelupaikkojen saaminen on vaikeutunut, talotekniikka-alan yritykset ovat huolissaan alan tutkintojen laadusta, vastavalmistuneiden on vaikea saada työpaikkaa työmailla muuta kuin ryhtymällä kevytyrittäjiksi ja ammatillisen koulutuksen rahoitus on mahdollisesti karkaamassa yliopistojen puolelle tulevassa, todennäköisesti niukemmassa valtion budjetissa.

Olen kirjoittanut rakentamisesta tai sitä sivuten jo pian parikymmentä vuotta. Huomaan palaavani tiettyyn teemaan uudelleen ja uudelleen: meidän pitäisi tehdä kaikkemme, etteivät suuren 1990-luvun laman seuraukset toistu, eikä pelkästään sen dramaattisilla vaikutuksilla huono-osaisuuteen ja vielä tähänkin päivään säteilevään kärsimykseen monessa perheessä. Lama teki rakennusalalle kadotetun sukupolven, joka ei päässyt valmistuttuaan töihin tai menetti jo olemassa olevan työpaikkansa, eikä koskaan enää palannut alalle. Niitä osaajia yritettiin etsiä joka kiven alta 2000-luvun lopun nousukauden aikana. Turhaan.

Pahat merkit ovat taas ilmassa. Hallitusneuvottelut saattavat olla käytynä, kun tämä lehti ilmestyy, mutta päätellen kokoomuksen esittämistä kysymyksistä tuleville hallituskumppaneille, äärimmäistä niukkuutta on taas luvassa. Valtionvarainministeriön ennen vaaleja esittämien 6 miljardin leikkaustarpeiden on nyt paljastettu vaativan leikkauksia koulutukseen, soteen ja sosiaaliturvaan.

Ammattikoulutuksesta ei voida leikata senttiäkään. Opiskelijat ovat jo pidemmän aikaa eläneet tilanteessa, jossa lähiopetusta on monessa opinahjossa aivan liian vähän. Tämä tapahtui jo ennen koronapandemiaa, joka loi vielä oman huonon kierteensä opintielle. Edellinen hallitus palautti osan rahoituksesta, jonka Sipilän hallitus leikkasi, mutta rahoitus on edelleen niukka.

Rakentaminen on Suomen talouskasvun veturi. Veturin on kuitenkin hyvin hankala edes käynnistyä, saati vetää taloutta ylämäessä, jos ammattitaitoisia ja koulutettuja työntekijöitä ei löydy operoimaan sitä.

Jälleen kerran toivon, että menneisyydestä on opittu edes jotain. Jätetään koulutus rauhaan leikkurilta.

Johanna Hellsten, päätoimittaja

1000 hyväksikäytettyä

Avun ulkopuolella ovat myös ne, joita käytetään hyväksi ”vain vähän”, vahingossa tahallaan. Näihin tapauksiin Rakennusliiton toimitsijat törmäävät työmailla jatkuvasti.

Eduskuntavaalien yksi kuuma teema on ulkomainen työvoima. Kaikki suuret puolueet ovat yksimielisiä siitä, että supistuva Suomen kansa ei pysty säilyttämään hyvinvointiaan, ellemme saa tänne uutta väkeä töihin myös maamme rajojen ulkopuolelta. Keskustelussa ulkomaisesta työvoimasta menee kuitenkin kaksi asiaa sekaisin; pysyvästi Suomeen perheensä kanssa muuttavat ihmiset, jotka tulevat tänne töihin ja rakentamaan yhteistä maatamme sekä erilaiset keikkatyöläiset, lähetetyt työntekijät ja kausityövoima.

Kun esimerkiksi rakennusalalla puhutaan ulkomaisen työvoiman tulon vapauttamisesta ja nopeista maahantuloprosesseista, puhutaan myös siitä EU-maiden ulkopuolelta tulevasta työvoimasta, joka on maassa 3–6 kuukautta. Hyväksikäyttötapaukset koskevat usein juuri heitä, joilla ei ole tietoa tai verkostoja eikä mitään syytäkään muodostaa niitä Suomessa, sillä heidän tarkoituksenaan on mennä takaisin kotiin, kun hommat on tehty. Miten prosessien keventäminen entisestään pystyy takaamaan sen, että näidenkin työntekijöiden työehdot ja -olosuhteet ovat kunnossa? Nythän heitä jo naamioidaan yrittäjiksi kevytyrittäjästatuksella, joten työehtojen valvominen on muuttunut entistäkin hankalammaksi.

Rikosuhripäivystyksen vaalipaneelissa kaikki puolueiden osallistujat olivat liikuttavan samanmielisiä siitä, että työperäiselle hyväksikäytölle pitäisi tehdä enemmän. Poliitikot myös näyttivät varsin hämmentyneiltä siitä, että asialle on siltikin tehty kovin vähän. Työsuojeluviranomaisille annettiin hiukan lisää valtuuksia (ks. sivu 6), mutta alipalkkauksesta ei ole tehty rikosta eikä esimerkiksi ammattiliitoille ole annettu kanneoikeutta. Vaikuttavatko taustalla niin suuret taloudelliset edut ja monimutkaiset riippuvuussuhteet, että yksimielisyydestä huolimatta keskustelemme samasta kysymyksestä seuraavankin hallituskauden jälkeen?

Johanna Hellsten, päätoimittaja

Työsuhde pysyköön työsuhteena – ei kevytyrittämisenä

Kyseessä ovat siis ulkomailta työmaille tulleet rakentajat, jotka eivät muka ole työsuhteessa isäntäyritykseen, vaan jokainen on itsenäinen kevytyrittäjä. Heidän ”työnantajiaan” eivät luonnollisesti siis hetkauta työnantajan velvollisuudet eivätkä vastuutkaan. 

Todellisuudessa kyse on kuitenkin työsuhteista, sen toteavat Avin tarkastajatkin. Saman ovat huomanneet useat Rakennusliiton toimitsijat Etelä-Suomen työmailla. Ulkomaalaisista rakentajista on tehty kevytyrittäjiä pakolla, yllätyksenä tai hyväksikäyttäen heidän puutteellista kielitaitoaan tai tietämättömyyttään lain takaamista oikeuksista. 

Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT ry ovat sopineet jo kevään tes-neuvotteluissa, että työmaiden työsuhteet pyritään rakentamaan nimenomaan työsuhteisiksi, sillä kevytyrittäjyyteen liittyy erilaisia ongelmia. Varsinkin kun kyseessä ovat haavoittuvassa asemassa olevat ulkomaiset työntekijät. Sovitusta huolimatta isojen järjestäytyneiden yritysten työmailla on tavattu runsaasti ulkomaisia kevytyrittäjiä. 

Mikä neuvoksi, kun edes järjestäytyneet toimijat eivät pysty takaamaan yhteisten pelisääntöjen noudattamista? Pitääkö valvontaa lisätä entisestään? Sellaista määrää ei Suomessa ole Rakennusliiton toimitsijoita tai Avin tarkastajia, että he ehtisivät perata jokaisen maamme työmaan läpi. 

Alipalkkauksesta on tehtävä rikos – sillä kyseessä todella on alipalkkaus, kun työsuhde naamioidaan yrittäjyydeksi ja maksetaan vähemmän kuin alan yleissitova tes määrää – ja taloudellisista sanktioista tehtävä niin kovia, että saatu hyöty suhteessa rangaistukseen supistuu. Tällä hetkellä hyväksikäyttö on kannattavaa. 

Myös alan järjestäytyneiden yritysten pitää ryhdistäytyä. ”En tiennyt” ei kelpaa syyksi sille, että kyseenalaisten toimintatapojen annetaan jatkua. Jos meidän toimitsijamme löytävät lyhyellä käynnillä jopa 50 ulkomaalaista kevytyrittäjää, ei se voi olla ylivoimaista rehellisesti toimivien pääurakoitsijoidenkaan johdolle. 

Päätoimittaja

Johanna Hellsten

Konstit on monet – mutta riittävätkö ne?

Rakentajat osallistuvat kiitettävällä tavalla yhteisiin energiansäästötalkoisiin, vaikka esimerkiksi oman auton käyttö on työmaiden todellisuuden takia monelle välttämätöntä. Työn ulkopuolinen ajelu on monella vastaajalla jäänyt vähiin ja kimppakyytiäkin on kokeiltu.

Sähkön hinta on jollain vastaajalla kuusinkertaistunut tänä syksynä ja kun asumismuotona on sähkölämmitteinen omakotitalo, voi arvata, että talous on kovilla. Hallituksen kaavailut kotitalouksien tukemisesta sähkölaskujen maksussa tulevat kreivin aikaan, kun joillakin on jo velkaa sähköyhtiölle pari tuhatta euroa, eivätkä pakkaset ole vielä edes alkaneet.

Sähkösaunaa ei lämmitetä, kodin lämmitystä on laskettu alaspäin, suihkun kestoa kellotetaan munakellolla. Näiden arkisten energiansäästötapojen lisäksi rakentajilla – joilla on ammatin tuomaa osaamista – on antaa myös pidemmälle vietyjä, rakennuksen käyttöön liittyviä vinkkejä, jotka jokaisen kannattaa lukea sivulta 16 alkavasta jutusta.

Seuraan joka päivä sähkön tuntihintaa Twitterin sähkönhinta-botista ja pelkään, että jos Olkiluotoa ei saada kunnolla käyntiin, eivät mitkään säästövinkit pelasta sähkölämmitteisissä kodeissa asuvien ihmisten taloutta, ellei heillä ole runsaita sukan varteen kertyneitä säästöjä. Sähkön spot-hintojen mukaan elämistä kannattaa toki opetella, mutta taloa on pakko lämmittää, vaikka kilowattitunnin hinta roikkuisi yli 30 sentissä koko päivän. Ja on näkynyt sellaisiakin päiviä, että hinta on yli 50 senttiä.

Tuleekohan vuoden vaihteen jälkeen saman tien tarve isommallekin pelastuspaketille ennen kuin edellinen on ehtinyt edes tulla voimaan? Arvion mukaan 44 prosenttia Suomen omakotitaloista lämpiää sähköllä. Niissä asuu merkittävä määrä kuluttajia ja ensi talvi voi ajaa monet taloudellisiin vaikeuksiin. Se heijastuisi vakavalla tavalla myös kansantalouteen.

Johanna Hellsten, päätoimittaja

Kannatteleeko korjaaminen taas?

Vanhan rakennuskannan ja infran korjaaminen tasaa alan suhdannevaihteluita ainakin tiettyyn pisteeseen saakka. Asuntokannan korjausvelka ei ole sanottavasti pienentynyt, joten työtä ainakin on.

Nyt takana on jo kohta kolme maailman kriisivuotta. Koronapandemia sai jatkoa Ukrainan sodasta, jota seurasi energiakriisi. Paluu vanhaan hiilitalouteen on tuskin enää mahdollista, eikä ainakaan kannattavaa. Voiko energian – mahdollisesti pysyvä – aiempaa korkea hinta osoittautua jopa jättipotiksi korjausrakentajille?

Esimerkiksi taloyhtiöt ovat jo jonkin aikaa investoineet maalämpöjärjestelmiin ja pora vinkuu monessa kaupungissa, sillä mitä kalliimpaa esimerkiksi kaukolämpö on, sitä kannattavampaa on investoida tekniikoihin, joilla lämmön ja lämpimän käyttöveden tuottaminen on halvempaa. Aurinkopaneeleita suunnitellaan jo monen kerrostalon katolle.

Energiaan tehtävät investoinnit eivät kuitenkaan yksinään riitä, jos lämpöä pääsee harakoille vuotavien rakenteiden läpi. Käytännössä meillä on vain kymmenen vuotta vanhaa asuntokantaa, jota ei ole rakennettu riittävän korkein energiatehokkuusstandardein. Puhumattakaan 10 vuotta vanhemmista rakennuksista, joista pääosa Suomen rakennuskannasta muodostuu.

Osa varmasti puretaan, sillä syrjäseudun taloyhtiö ei saa lainaa energiakorjauksiin, mutta muuttovoittoalueilla on mahdollista parantaa rakennusten lämmöneristystä, vaihtaa ikkunat, ottaa käyttöön kunnollinen taloautomaatio ja parantaa lämmöntalteenottoa. Ennustan, että erilaisia avustuksia ja halpoja lainoja tulee yhä enemmän tarjolle hankkeisiin, joilla vaikutetaan rakennusten energiankulutukseen.

Tämä kaikki tarkoittaa työtä rakentajille ja erityisesti korjausrakentajille. Jos uudistuotanto alkaa sakata, kuten tämän hetken ennusteissa näyttäisi tapahtuvan, ei ehkä kannata vielä alkaa heitellä tuhkaa päällensä ja muuttaa maakuoppaan. Korjaajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Johanna Hellsten, päätoimittaja

Kyllä minun nuoruudessani oli helpompaa

Tajusin sen jo useampi vuosi sitten, kun kuuntelin sukulaislapsia. Me saimme elää melko vapaasti, enkä tuntenut ketään, joka olisi jo lukion ensimmäisinä vuosina tiennyt, mitä aikoo seuraavaksi tehdä. Nyt tulevaisuutta pitää alkaa miettiä jo ala-asteella, jotta pystyy tekemään sellaiset opintovalinnat, joista on varmasti hyötyä.

Kun meille oli ihan luonnollista, että terveyskeskuksesta sai apua niin johtajan kuin keittäjänkin lapsi,  nykynuorilla on joko vanhempien maksama terveysvakuutus tai sitten he jonottavat 65 tuntia päivystyksessä, kun koko terveydenhuoltojärjestelmän on annettu rapautua. Ne varakkaiden perheiden lapset toki saavat palvelua yksityisiltä lääkäriasemilta.

Milleniaalien ja hiukan nuoremman Z-sukupolven yliopistoura ei alkanut akateemisella vapaudella, vaan yliopistoa on alettu käydä kuin koulua. Kun me vielä haahuilimme kohtuullisen opintotuen ja halvan lainan avulla etsien itseämme Suomen rajojen ulkopuolelta, nykyopiskelijat ovat keskellä veristä kilpailua ja opintoja suoritetaan kuin koulua. He ovat masentuneempia ja ahdistuneempia kuin me, mutta hoitoa ei saa.

Milleniaalit ovat ensimmäinen sukupolvi pitkään aikaan, joka on köyhempi kuin vanhempansa. Nyt parikymppisistä Z-sukupolven edustajista puhumattakaan. Kun meille, 2000-luvun alussa valmistuneilla useimmiten järjestyi koulutusta vastaava työpaikka hetkellisen pätkätyön jälkeen, on työelämän muutos tehnyt vakituisesta työstä monelle saavuttamattoman haaveen. Ylipäätään palkkatyö näyttää korvaantuvan erilaisella kevytyrittäjyydellä ja toimeksiantosopimuksilla, halusi sitä tai ei.

Mutta ei tässä vielä kaikki. Vapaa-aikaansa minun sukupolveni vietti avautuvassa Euroopassa, jonne naurettavan halvat lennot meitä lennättivät. Maailmassa elettiin optimismin aikaa; Venäjä ei ollut erityisen vaarallinen, vaan jännittävä ja kiehtova, villi itä, jossa Pietari oli Venäjää vasta-alkajille.

Tämä aika on ehkä lopullisesti ohi. Halvalla lentely on tullut tiensä päähän, rauhan aika Euroopassa on päättynyt. Ensi talvena moni miettii, ostaako ruokaa (kallistuu), sähköä (kallistuu) vai lääkkeitä (tuotanto vaikeutuu). Kulkutaudit, sellaisetkin, joiden luultiin kadonneen, pyörivät taas kuin 100 vuotta sitten. Optimisti voisi ajatella, että ehkä tästä koittaa vielä uusi hyvä aika, kun ihminen joutuu uudelleen opettelemaan, kuinka elää sovussa sekä luonnon että muiden ihmisten kanssa. Minä en ole optimisti, koska kuulun X-sukupolveen.

Mutta kyllä meillä oli helpompaa silloin kun minä olin nuori.

Johanna Hellsten, päätoimittaja

Syksyllä tulee ikävä tupoa

On ihmeellistä, että tässä taloustilanteessa vanhaa kunnon kolmikantaa ei kaiveta esiin. Työntekijöiden, työnantajien ja valtiovallan yhteistoimilla on ennenkin tasattu talouden aallokkoa. Viime aikojen tapahtumat ovat alkaneet näyttää sen, että EK:n vetäytyminen yhteisestä neuvottelupöydästä ei ollut viisas veto.

Nähdäkseni meillä on ollut työmarkkinoilla pitkästä aikaa todella vakava häiriötila, joka ei näytä ratkeavan liittokohtaisilla neuvotteluilla. Teknologiateollisuuden jakautuminen kahtia aloitti kummallisen työmarkkinakierroksen, jossa aiemmin isommassa pöydässä sovitut asiat vietiin työpaikkatasolle. Teollisuusliitolle parin sadan eri työehtosopimuksen neuvotteleminen kävi varmasti työstä, mutta tuskin se on ollut herkkua pienille yrityksillekään, joista monessa ei ole varsinaista työehtosopimusosaamista.

Sitten UPM:n sooloilu aiheutti pitkän ja kaikille osapuolille kalliin työtaistelun, joka yhdessä Ukrainan sodan kanssa vei paperitkin kirjoitushaluisten toimittajien näpeistä. Julkisella sektorilla neuvottelut tahmasivat niin pahasti, että osassa kouluista opettajat olivat lakossa. Vaikka iso osa sopimuksista saatiin lopulta maaliin, hoitoalan jumi ei näytä ratkeavan, vaikka Kuntatyönantajat kuinka syyttäisivät sairaanhoitajia vastuuttomiksi.

Ei tällainen talouden ja työmarkkinoiden turbulenssi voi olla kenenkään etujen mukaista.

Varsinkin pienituloiset kärsivät ruoan, polttoaineiden ja sähkön hallitsemattomasta hinnannoususta. Yritykset kärsivät, kun kansalla ei ole varaa kuluttaa. Tällä menolla seuraavat eduskuntavaalit ovat ”bensavaalit”, jotka marssittavat johtoon sellaisen hallituskoalition, joka ainakaan historiassa ei ollut palkansaajien ja työttömien ylin ystävä.

Minulla ei ole harhakuvitelmaa siitä, että tupo-ratkaisut olisivat olleet mikään autuaaksi tekevä taikatemppu, mutta minulla on edelleen vankka usko siihen, että sopimusyhteiskunnassa vielä henki pihisee. Jossain siellä kaiken uhon alla.

Tarvitsemme ehjiä rakentajia

Rakentaminen on edelleen raskasta fyysistä työtä. Vaikka nosturit nostavat, kuormaajat kuormaavat ja kurottajat kurottavat, on rakentamisen keskiössä edelleen ihminen, joka omaa fysiikkaansa rasittaen rakentaa meille teitä, koteja, varastoja ja liikerakennuksia. Korkeimmat työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset ovat edelleen rakennusalalla. Mikä niihin johtaa? Ihmisen fyysinen kuormittuminen.

Selkä, olkapää, polvet, iho, hengitystiet. Siinä lastenlorumaista listaa rakentajien vaivoista, jotka johtuvat altistumisista ja kuormituksista ja joillakin johtavat työkyvyttömyyteen jo viidenkympin jälkeen. Eläkepäiviään viettävälle jää työurasta muistoksi kivulias loppuelämä. Pahimmassa tapauksessa tämä elämä myös jää lyhyemmäksi kuin kevyempää työtä tehneillä.

Tuorein ammattitautitilasto paljastaa, että rakentajilla on kaikista työntekijöistä eniten diagnosoituja ammattitauteja. Vaikka ammattitautidiagnoosien määrä koko työtätekevässä väestössä on laskusuuntainen, ei ykkössija tällä listalla tunnu hyvältä, mutta ei myöskään yllätä. Paljon olisi vielä tehtävissä, jotta rakentajat säilyisivät ehjänä työssä.

Tähän ehjänä säilymiseen liittyy koko EU-alueen laajuinen projekti, jolla pyritään vähentämään fyysistä kuormitusta rakennusalalla. Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan on monia hyviä tapoja vaikuttaa siihen, miten raskasta työ on ja mitä se tekee kropalle. Muun muassa työmaiden suunnittelu järkevästi siten, että turhaa kanniskelua ja huonoja työasentoja olisi mahdollisimman vähän, työn tauotus urakkakiireistä huolimatta, mahdollisuus palautua fyysisestä rasituksesta jo työpäivän aikana, ei vasta sen jälkeen, oikeanlaiset välineet jokaiseen työhön ja niin edelleen. Avin työsuojelutarkastajat käyvät läpi työmaita kevään ja kesän aikana keskittyen työn fyysiseen kuormitukseen.

Rakentajat tarvitsevat enemmän työhyvinvointia, vähemmän kuvitelmia siitä, että kovat jätkät ja mimmit jaksavat painaa, vaikka mikä olisi. Viisaat yritykset tekevät sen eteen paljon, sillä kun käydään kilpailua osaajista tilanteessa, jossa heistä on pulaa, voittavat ne yritykset, joissa työntekijät viihtyvät ja voivat hyvin. Sekä ylä- että alapäästä.

Johanna Hellsten, päätoimittaja

Ay-liike on solidaarinen, onhan?

Suomalaiset ovat ottaneet ennennäkemättömällä tavalla ukrainalaisten hädän omakseen. Tavalliset kansalaiset osoittavat mieltään, keräävät avustustarvikkeita ja lahjoittavat rahaa Venäjän hyökkäyksestä kärsivään maahan. Yritykset ovat lähteneet mukaan kovempiin pakotteisiin, kuin mitä pitkään aikaan on millekään maalle kohdistettu. Kansainvälinen ay-liike on ilmaissut solidaarisuutensa sekä rahallisena että henkisenä tukena.

Suomi on myös – muiden Euroopan maiden tapaan – ottamassa sotaa paenneita ukrainalaisia turvaan. Sosiaalinen media on täyttynyt tarjouksista majoittaa tulijoita ja elinkeinoelämä on polkaissut EK:n johdolla käyntiin projektin, jolla ukrainalaisille saadaan työpaikkoja. Työ on monelle olennainen osa identiteettiä, edellytys sille, että tuntee olevansa arvokas ja tarpeellinen.

Kuinka pitkälle suomalaisten rakkaus ukrainalaisia kohtaan kantaa? Kauanko kestää, että me hiukan unohdamme ja ärrymme taas, kun kaupassa kuuluu vieraita kieliä?

Suomessa on jo tuhansia ukrainalaisia töissä esimerkiksi maatalous- ja rakennusalalla. Maataloudesta en tiedä, mutta rakennusalasta tiedän sen verran, että alallamme on jo perinnettä ukrainalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä. Teetetään ilmaisia lauantaitöitä ”harjoitteluna”, tehdään työntekijöistä kevytyrittäjiä heidän tietämättään, maksetaan alipalkkaa ja rikotaan työaikalainsäädäntöä. Rakennusliitolla saisi olla kolminkertainen määrä työntekijöitä, jotta jo nykytilanteessa olisi jotain mahdollisuuksia auttaa kaikkia hyväksikäytön kohteeksi joutuneita ulkomaisia työntekijöitä.

Hyväksikäyttäjät hierovat rasvaisia käsiään, kun Suomeen saapuu tuhansia hädänalaisia ihmisiä, joiden kielitaito ja tietämys ei välttämättä suojaa heitä riittävästi kepuliyrittäjiltä. Ukrainasta paetaan sotaa ja hirmutekoja, mukana mahdollisesti vain reppu ja lapset. Vailla tietoa tulevaisuudesta.

Rakennusliitolla on vahva ketju luottamus- ja yhteyshenkilöitä työmailla. Luottamusmiehillä on laajat tiedonsaantioikeudet, joita uusi tessi vielä entisestään parantaa. Tulevien kuukausien aikana ihan jokaisen on syytä pitää silmänsä auki työmaalla; ei ole rakennustyöntekijöiden eikä sotaa paenneiden etu, että ”uutta työvoimareserviä” otetaan käyttöön epäreiluin työehdoin. Sitä eivät ansaitse ukrainalaiset eivätkä liiton uskolliset jäsenet.