Luottamusmies

Rakennusliittolaiset luottamusmiehet ovat sinun tukenasi työpaikoilla. Voit olla heihin yhteydessä kaikissa työsuhteesi liittyvissä kysymyksissä. 

Luottamusmiehen tehtävät

Yrityksen pääluottamusmies

 • toimii yrityksen työntekijöiden edustajana henkilöstöpolitiikkaan ja työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä tiedonvälittäjänä yrityksen ja edustamiensa työntekijöiden välillä  
 • on yhteyshenkilö alueyksiköiden luottamusmiesten, työpaikan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettu/yhteysmiesten välillä  
 • edustaa työntekijöitä työehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa  
 • valvoo työehtosopimuksen ja työlainsäädännön noudattamista sekä työrauhaa  
 • on Rakennusliiton edustaja suhteessa työnantajaan neuvottelujärjestelmän mukaisesti ja pitää yhteyttä liiton ammattiosastoihin ja alueorganisaatioon.

Alueyksikön pääluottamusmies  

 • suorittaa edellä tarkoitettuja pääluottamusmiehelle kuuluvia tehtäviä paikallisesti sovitulla toimialueella.

Työpaikan luottamusmies 

 • edustaa yrityksen työkohteessa työskenteleviä työntekijöitä työnantajaan päin työsuhteisiin ja henkilöstöpolitiikkaan liittyvissä asioissa sekä toimii tiedonvälittäjänä yrityksen ja edustamiensa työntekijöiden välillä  
 • valvoo työehtosopimuksen ja työlainsäädännön noudattamista sekä työrauhaa  
 • edustaa työntekijöitä työehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa  
 • on Rakennusliiton edustaja suhteessa työnantajaan neuvottelujärjestelmän mukaisesti.

Luottamusmiehen oikeudet 

 • Saat tehtävääsi sen edellyttämän koulutuksen. 
 • Luottamusmiehet, työntekijöiden edustajat, saavat työstä vapautusta edustajatehtävän hoitamiseen tarpeen mukaan. Työstä vapautuksen määrä on määritelty tarkemmin rakennusalan työehtosopimuksissa. 
 • Rakennusliiton jäsenenä saat tehtäväsi hoitamisesta erilliskorvauksen, joka perustuu edustamiesi työntekijöiden määrään. 
 • Yrityksen ja alueyksikön pääluottamusmiehillä on oikeus käydä toimialueensa työmailla.  
 • Luottamusmiehillä on vahvempi työsuhdeturva.
 • Pääluottamusmiehellä on oikeus tietojensaantiin: palkkavertailu, toimialueen työvoima, aliurakointi ja vuokratyövoima (lue tarkemmin työehtosopimuksesta) .
 • Työnantaja hankki luottamusmiehen käyttöön näille kuuluvien tehtävien hoitamista varten tarpeelliset lait ja asetukset. 

Luottamusmiehen valinta

Yrityskohtainen järjestelmä on ensisijainen tapa hoitaa työntekijöiden edustus rakennusalan yrityksissä. Työntekijät voivat valita keskuudestaan yrityksen pääluottamusmiehen.

Yrityksessä, jonka toiminta on jaettu alueyksiköihin, voidaan paikallisesti sopia valittavaksi alueyksikön pääluottamusmies. Alueyksikön pääluottamusmies valitaan yrityksen pääluottamusmiehen lisäksi tai sijasta.

Yrityksen pääluottamusmiehenä sekä alueyksikön pääluottamusmiehenä voi toimia sama henkilö.

Työkohteeseen voidaan valita työpaikan luottamusmies, mikäli se on perusteltua, kun otetaan huomioon yrityksen koko, toimintaperiaate ja työkohteessa työskentelevien saman yrityksen työntekijöiden lukumäärä. Työpaikan luottamusmieheksi voidaan valita myös työsuojeluvaltuutettu.

Kaikille työntekijöiden edustajille valitaan myös varamiehet.

Työntekijöiden edustajien kelpoisuusvaatimukset 

Luottamusmieheksi voidaan valita Rakennusliiton jäsen, joka perehtynyt edustamansa alan ja yrityksen olosuhteisiin. Eri työehtosopimuksissa on tarkempia määräyksiä esimerkiksi työsuhteen kestoon liittyen.

Työpaikan luottamusmieheksi voidaan valita ao. työkohteessa työssä oleva henkilö, joka on Rakennusliiton jäsen ja perehtynyt rakennusalan olosuhteisiin. 

Toimialue ja tehtävän kesto

Yrityksen pääluottamusmiehen toimialueena on koko yritys ja toimikausi on kaksi vuotta.  

Alueyksikön pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun toimialueena on sopimuksen mukainen alue ja toimikausi on kaksi vuotta.  

Työpaikan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun toimialueena on ao. työkohde ja toimikausi kestää enintään kohteen valmistumiseen saakka.  

Mikäli tehtävään valitun henkilön työsuhde päättyy tai hän luopuu tehtävästään kesken toimikauden, varamies hoitaa hänen tehtäviään toimikauden jäljellä olevan ajan. Muissa tapauksissa varamies hoitaa estyneen työntekijöiden edustajan tehtäviä vain esteen ajan. Työnantajalle on tehtävä ilmoitus siitä, että varamies ryhtyy hoitamaan työntekijöiden edustajan tehtäviä.

Luottamusmiesvaalit

Vaalimylly on Rakennusliiton luottamushenkilövaalien sähköinen järjestelmä, jonka avulla luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen valinta sujuu vaivatta.

Jos luottamusmiesvalinnat tehdään muuten kuin Vaalimyllyn kautta, tulee valinnoista ilmoittaa Rakennusliittoon erillisellä lomakkeella.

Tulosta ilmoitus kolmena kappaleena ja allekirjoita jokainen kappale erikseen.

Lomakkeen saa myös paperisena liiton palvelupisteistä. Paperilomake on painettu itsejäljentävälle paperille kolmiosaisena. Jokainen arkki on oman värisensä (valkoinen/punainen/keltainen).

Valintalomakkeesta toimitetaan

 • yksi kappale lähimpään Rakennusliiton palvelupisteeseen
 • yksi kappale työnantajalle
 • yksi kappale yrityksen/työmaan ilmoitustaululle.

Asianmukaisesti ilmoitetut luottamushenkilövalinnat kirjatuvat liiton jäsenrekisteriin. Kun tiedot jäsenrekisterissä ovat kunnossa, saa luottamusmies liitosta ajankohtaisia tiedotteita.

Rakennusliiton aluetoimistojen toimitsijat ovat yhteydessä vastavalittuihin uusiin luottamusmiehiin tiedon saatuaan. Uudet luottamusmiehet saavat henkilökohtaisen perehdytyksen tehtävien hoitamiseen.