Lattianpäällystys­ala

Lattianpäällystysalalla työskentelee noin 600 Rakennusliiton jäsentä.
Lattianpäällystysalan työehtosopimuksen piirissä ovat lattianpäällystys- ja laatoitustöitä sekä massalattiapinnoituksia tekevät rakentajat.

Image

Lattianpäällystysalan yleissitova työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n välillä. Tämänhetkinen sopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Sopimusta noudatetaan työnantajajärjestön jäsenten kaikkien työntekijöiden työsuhteissa.  Sopimus on yleissitova, joten myös työnantajaliittoon järjestäytymättömissä alan yrityksissä tulee noudattaa työehtosopimusta.

Palkkaus 

Lattianpäällystystyöt tehdään yleensä urakkapalkalla, jos kyseinen työ on urakkahinnoiteltu työehtosopimukseen. Erikoistyöt ja olosuhteitaan poikkeavat työmaat tehdään aikapalkalla. Palkkaryhmä määräytyy työntekijän ammattitaidon perusteella tai ammattitutkinnon perusteella. Palkkaryhmän päälle sovitaan yleensä henkilökohtainen lisä, jonka suuruudesta työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään. 

Palkkatilaston mukaan keskimääräinen aikatyöpalkka on noin 16,50 €/h ja urakkatyöpalkka 21,50 €/h. 

Vuokratyövoiman käytön perusteet lattianpäällystys­alalla 

Lattianpäällystysalan työehtosopimuksen osana on sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä (UTS). Tässä sopimuksessa määritellään perusteet vuokratyövoiman käytölle: 

 • Vuokratyövoiman käytön periaatteet käsitellään YT-menettelyssä. 
 • Työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus luottamusmiehelle, jos yritys harkitsee vuokratyövoiman käyttöä. 
 • Poikkeuksena on työt, joiden teettäminen omilla työntekijöillä on mahdotonta. 
 • YT-velvoitteen rikkomisesta sakkorangaistus. 

Vuokratyötä yritetään piilotella urakoiksi 

 • Tuntilaskutusperusteinen työ rinnastetaan vuokratyövoimaan, jolla ei voi korvata omaa työvoimaa. 

Vuokratyöntekijällä on oikeuksia 

 • Vuokratyöntekijöiden työsuhteissa pitää noudattaa Rakennusliiton solmimia yleissitovia työehtosopimuksia. 
 • Vuokrayrityksen on noudatettava työsopimuslain ja työehtosopimuksen työsuhdeturvaa koskevia määräyksiä. 
 • Käyttäjäyritysten tulee vastata siitä, että vuokratyöntekijän työolot työmailla ovat tasa-arvoiset yrityksen omien työntekijöiden kanssa. Työmaaperehdytys, työmaan turvallisuuskäytäntöjen ohjeistus ja valvonta, työnjohdon toteuttama opastus sekä sosiaalitilojen käyttö ja saatavuus on järjestettävä tasapuolisesti työmaan kaikille työntekijöille. 
 • Jos ei muuta sovita, vuokratyöntekijä on vuokrayritykseen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. 
 • Jos työsuhteen päättyminen on sidottu jonkun työn valmistumiseen, on työntekijälle ilmoitettava viimeisestä työpäivästä viipymättä sen tultuaan työnantajan tietoon. 
 • Lattianpäällystysalan yritykset eivät käytä nollasopimuksia. Jos vuokrayritys ei sitoudu noudattamaan työehtosopimusta ja alan käytännön mukaista työaikaa, julistaa Rakennusliitto yrityksen saartoon. 

Työehdot

Voimassaoleva työehtosopimus

Aiemmat työehdot

Kulukorvaukset

Urakkalaskenta

Videolla on ohjeita lattianpäällystysalan urakkalaskentaan.

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi