Infra-ala

Infra-alalla (aiemmin maa- ja vesirakennusala) työskentelee noin 5 500 Rakennusliiton jäsentä.
Infra-alan työehtosopimuksen piirissä ovat muun muassa
• autonkuljettajat
• ajoneuvonosturinkuljettajat
• kaivukoneenkuljettajat
• pyöräkoneenkuljettajat
• kurottajankuljettajat
• panostajat
• porarit
• murskausasemien työntekijät
• ruoppausalan työntekijät
• maarakennusalan työntekijät.

Image

Infra-alan yleissitova työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja Infra ry:n välillä. Tämänhetkinen sopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Sopimusta noudatetaan työnantajajärjestön jäsenten kaikkien työntekijöiden työsuhteissa.  Sopimus on yleissitova, joten myös työnantajaliittoon järjestäytymättömissä alan yrityksissä tulee noudattaa työehtosopimusta.

Palkkaus 

Infra-alan työt tehdään joko aikapalkalla, urakkapalkalla tai tuotantopalkalla. Palkkaryhmä määräytyy työntekijän ammattitaidon perusteella ja jokaisella ammattikunnalla on mahdollisuus päästä ylimpään palkkaluokkaan. Ammattitutkinnon suorittaminen huomioidaan palkkaryhmittelyssä. Palkkaryhmän päälle sovitaan aina työkohtainen lisä. 

Palkkatilaston mukaan keskimääräinen aikatyöpalkka on noin 16,38 €/h, tuotantopalkkio 20,04 €/h ja urakkatyöpalkka 25,76 €/h. 

Työehdot

Voimassaoleva työehtosopimus

Aiemmat työehdot

Kulukorvaukset