Syöpävaaran torjunta

Vuoden 2020 alussa astui voimaan uusi asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta rakennusalalla. Asetus määrittelee sitovat raja-arvot 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle. Rakentajien terveyden kannalta tärkeimmät aineet ovat kvartsi (eli kiteinen piioksidi), dieselpakokaasu ja hitsaushuurut (ruostumattoman teräksen hitsaus). 

Työmailla tulee erityisesti huomioida pölyävien töiden vaarojen tunnistaminen ja pölyntorjunnan suunnitteleminen kaikkiin työvaiheisiin. Pölytyö pitää tehdä osastoissa ja kaikki käsityökoneet on varustettava kohdepoistolla. Lisäksi työnantajien on panostettava sosiaalitilojen laatuun, määrään ja siisteyteen. 

Syöpävaarallisten aineiden torjunta

Kaikilla rakentamisen ketjun toimijoilla on omat vastuunsa syöpävaarallisten aineiden torjunnasta työmailla. Pölyävien töiden vaarat pitää tunnistaa kirjallisessa riskienarvioinnissa. On tehtävä suunnitelma siitä, miten pölyä torjutaan eri työvaiheissa. Pölytyö pitää tehdä osastoissa, eli pölyn kulkeutuminen muualle on estettävä. Kaikki käsityökoneet on varustettava kohdepoistolla eli käsityökalujen kohdepoiston perässä tulee olla pölynimuri, jossa on oikeanlaiset hepa-suodattimet. Työilmaa tulee myös puhdistaa laajemmin koneellisesti, ja imurointia on lisättävä työmaalla. Henkilökohtaisten suojaimien käyttö pölyävissä työvaiheissa on tärkeää.

Kvartsipölyä esiintyy rakentamisen toimialojen töissä laajasti. Ammattialakohtaiset erityispiirteet tulee huomioida, kun arvioidaan kavrtsipölyä ja sen määrää.

Työvaatteiden säilytys ja huolto

Kvartsipölylle altistutaan myös likaisten työvaatteiden kautta. Sosiaalitilojen siisteydestä on pidettävä huolta, jotta sosiaalitilat ovat turvallisia käyttää. Rakennusliiton kanta on, että rakentajat tarvitsevat useamman parin puhtaita työvaatteita sekä erilliset kaapit työvaatteille ja siviilivaatteille. Samoin työnantajan tulisi huolehtia työvaatteiden pesusta, jolloin perheenjäsenet eivät altistu työvaatteiden mukana kotipesukoneeseen kulkevalle pölylle.

ASA-rekisteriin ilmoittaminen 

Pidä omasta ja työtoverisi terveydestäsi huolta. Kaikille syöpävaarallisille aineille (mm. asbesti, kvartsipöly, ruostumattoman teräksen hitsaus) 20 päivän aikana 2–4 tuntia/päivä vuodessa altistuneet on ilmoitettava Työterveyslaitoksen ASA-rekisteriin. Tämä on työnantajan lakisääteinen velvollisuus ja ilmoitus on tehtävä edellisestä vuodesta maaliskuun aikana. 

Tietoa rekisteristä ja ilmoittamisesta: 

Työterveyslaitos: ASA-rekisteri 
Työsuojelu.fi: ASA-rekisteri 

Omat tiedot voi tarkistaa rekisteristä. Omia tietoja koskevan pyynnön voi tehdä Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena ja se toimitetaan pääsääntöisesti Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle tsv@ttl.fi ja lisätietoa puh. 030 474 2429. 

Rekisterin tietoja käytetään sekä ammattitautitapauksissa että tilastoinnissa. Tiedot täytyy olla ajan tasalla. Näin voidaan esimerkiksi seurata sitä, miten yritykset noudattavat turvallisuusmääräyksiä ja kohdentaa tarkastuksia näihin yrityksiin.