Luottamus­henkilö­koulutus

Rakennusliitto kouluttaa luottamushenkilöitä perus- ja jatkokursseilla. Kurssit järjestetään eri puolilla Suomea.  

Luottamusmies­koulutus  

Luottamusmiesten peruskurssilla opitaan ajanmukaiset luottamusmiehen perustiedot ja –taidot. Tutustaan työehtosopimuksiin, luottamusmiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä harjoitellaan neuvottelutaitoja. 

Luottamusmiesten jatkokurssilla syvennetään peruskurssilla opittua osaamista. 

Työsuojelu­valtuutetun koulutus  

Työsuojelun peruskurssilla opitaan perustiedot rakennusalan työsuojelukysymyksistä, arvioidaan työympäristöä, työsuojeluhenkilöstön tehtävistä sekä oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Työsuojelun jatkokurssi syventää ja laajentaa osallistujien tietoja ja taitoja työympäristön kehittämisessä ja työsuojeluongelmien poistamisessa.  

Yhteysmiesten koulutus  

Yhteysmiesten peruskurssin voi käydä verkossa omassa tahdissa. Koulutuksessa käydään läpi keskeisiä kysymyksiä, joita yhteysmiehelle tulee paikallistasolla vastaan. Suoritettuaan verkkokurssin voi yhteysmies osallistua työsuojeluvaltuutettujen peruskurssille lähiopetuksena.   

Luottamus­henkilöiden täydennyskurssi  

Vuosittaisella luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täydennyskurssilla on ohjelmassa ajankohtaisia teemoja luottamustehtäviin liittyen. Työpajoista löytyy kiinnostavaa ohjelmaa ja keskusteltavaa jokaiselle luottamushenkilölle. Lisäksi tapahtumassa tavataan muita luottamushenkilöitä ympäri Suomen, liiton asiantuntijoita sekä kiinnostavia vierailevia puhujia.