Sosiaali­vakuutukset

Tukea eri elämäntilanteissa

Eri vakuutuslajien kenttä Suomessa on hyvin laaja. Meillä on sairaskuluvakuutuksia, lapsilisiä, opintotukea, asumistukea, toimeentulotukea ja myös työttömyysturvaa. Jos sairastut tai joudut onnettomuuteen, on vaikea tietää, mitä etuuksia voi hakea. Tai tiedätkö, mistä voit hakea tukea opintoihin?

Kela hallinnoi suurinta osaa sairausvakuutuslain ja kansaneläkelain etuuksista. Kaikkia etuuksia tulee aina hakea, eli ne eivät tule sinulle automaattisesti. Oikeus näihin etuuksiin syntyy Suomessa vakituisesti asumisen tai työnteon perusteella.

Kelan verkkopalvelusta löytyy opastus näihin eri tukimuotoihin, sähköinen asiointipalvelu ja tarvittavat lomakkeet.

Sairastuminen

Jos sairastut, sinulla on oikeus työehtosopimuksen mukaisesti sairausajan palkkaan. Palkanmaksuaika riippuu työsuhteesi pituudesta ja työkyvyttömyyden laadusta. Tarkista aika ja määrä oman alasi työehtosopimuksesta.

Sopimusalasi työehtosopimuksesta löydät myös tiedot äitiys-, ja isyyslomista sekä alle 10-vuotiaan lapsen äkillisestä sairastumisesta sekä muista erityistilanteista.

Lisätietoja ja apua saat soittamalla Rakennusliiton työehtoasioiden palvelunumeroon 020 690 232.

Työttömyysturva

Lomautuksen tai työttömäksi jäämisen aikana työttömyyskassaan kuuluvat voivat hakea ansiosidonnaista päivärahaa. Jos et kuulu työttömyyskassaan tai sinulta ovat päivät kuluneet loppuun, olet oikeutettu saamaan Kelan peruspäivärahaa. Sinulla voi myös olla oikeus kouluttaa itseäsi lisää työttömyyden aikana päivärahan tukiessa opiskeluasi. Lisää ajankohtaista tietoa työttömyysturvasta, eri etuuksista ja A-kassasta) sekä sinun omasta tilanteestasi voit lukea näistä linkeistä:

Avoin työttömyyskassa (A-kassa)

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ovat äkillisiä ja odottamattomia yhtäkkiä tapahtuneita vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet jostain ulkoisesta tekijästä (esimerkiksi kaatuminen liukkaalla pihalla). Ammattitaudit syntyvät usein (esimerkiksi asbestin aiheuttamat ammattitaudit) pitkänkin ajan kuluessa altistumisesta. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa tapaturmien ja ammattitautien tutkimukset ja ansionmenetyksen. Tärkeintä on saada asia vireille välittömästi vakuutusyhtiöön lääkärinlausunnon ja ilmoituksen kautta. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen voit tutustua tarkemmin Tapaturmavakuutuskeskuksen verkkopalvelussa.

Lisätietoa tapaturmista