Asfalttiala

Asfalttialalla työskentelee noin 1 400 Rakennusliiton jäsentä. Asfalttialan työehtosopimuksen piirissä ovat muun muassa

• perä- ja kolamiehet
• jyränkuljettajat
• koneaseman hoitajat
• levittäjän kuljettajat
• korjaamotyöntekijät
• liikenteenohjaajat
• tiemerkinnän työntekijät.

Image

Asfalttialan yleissitova työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja Infra ry:n välillä. Tämänhetkinen sopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Sopimusta noudatetaan työnantajajärjestön jäsenten kaikkien työntekijöiden työsuhteissa. Sopimus on yleissitova, joten myös työnantajaliittoon järjestäytymättömissä alan yrityksissä tulee noudattaa työehtosopimusta. Liitot sopivat asfalttialan työehtosopimuksen yhteydessä myös tiemerkitsijöiden työehtosopimuksen, joka on sisällytetty asfalttialan työehtosopimukseen. 

Palkkaus 

Asfalttialan työt tehdään joko urakkapalkalla, aikapalkalla tai palkkiopalkalla. Palkkaryhmä määräytyy työntekijän työtehtävän perusteella ja jokaisella ammattikunnalla on mahdollisuus päästä ylimpään palkkaluokkaan 

Palkkatilaston mukaan keskimääräinen aikatyöpalkka on noin 18,00 €/h, palkkiopalkka 19,00 €/h ja urakkatyöpalkka 22,00 €/h. 

Työehdot

Voimassaoleva työehtosopimus

Aiemmat työehdot

Kulukorvaukset

Laskuri

Kuumassa työskentely