Maalausala

  

Maalausalalla työskentelee noin 4 400 Rakennusliiton jäsentä.

Image

Maalausalan yleissitova työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja Pintaurakoitsijat ry:n välillä. Tämänhetkinen sopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Sopimusta noudatetaan työnantajajärjestön jäsenten kaikkien työntekijöiden työsuhteissa ja järjestäytymättömien yritysten maalausalan työntekijöiden työsuhteissa. Rakennusmaalaustöiden lisäksi sopimuksen piiriin voivat kuulua yritykset, jotka tekevät metallirakenteiden maalauksia, pinnoitustöitä tai tuotemaalausta. 

Palkkaus 

Maalausalan työt tehdään joko aika-, urakka- tai palkkiopalkkauksella. Jokaisen työmaan alkaessa sovitaan työmaakohtainen palkkausmuoto. Työntekijän palkkaryhmä määräytyy työntekijän ammattitaidon tai kouluttamisen perusteella. Palkkaryhmän päälle sovitaan yleensä henkilökohtainen lisä. Myös työmaakohtaiset kertaluontoiset lisät ovat yleisiä. 

Palkkatilaston mukaan keskimääräinen aikatyöpalkka on noin 16,00 €/h, urakkatyöpalkka 23,50 €/h ja palkkiopalkkauspalkka 17,40 €/h. 

Vuokratyövoiman käytön perusteet maalausalalla 

Maalausalan työehtosopimuksen osana on sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä (UTS). Tässä sopimuksessa määritellään perusteet vuokratyövoiman käytölle: 

 • Vuokratyövoiman käytön periaatteet käsitellään YT-menettelyssä. 
 • Työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus luottamusmiehelle, jos yritys harkitsee vuokratyövoiman käyttöä. 
 • Poikkeuksena on työt, joiden teettäminen omilla työntekijöillä on mahdotonta. 
 • YT-velvoitteen rikkomisesta sakkorangaistus.  

Vuokratyötä yritetään piilotella urakoiksi 

 • Tuntilaskutusperusteinen työ rinnastetaan vuokratyövoimaan, jolla ei voi korvata omaa työvoimaa. 

Vuokratyöntekijällä on oikeuksia 

 • Vuokratyöntekijöiden työsuhteissa pitää noudattaa Rakennusliiton solmimia yleissitovia työehtosopimuksia. 
 • Vuokrayrityksen on noudatettava työsopimuslain ja työehtosopimuksen työsuhdeturvaa koskevia määräyksiä. 
 • Käyttäjäyritysten tulee vastata siitä, että vuokratyöntekijän työolot työmailla ovat tasa-arvoiset yrityksen omien työntekijöiden kanssa. Työmaaperehdytys, työmaan turvallisuuskäytäntöjen ohjeistus ja valvonta, työnjohdon toteuttama opastus sekä sosiaalitilojen käyttö ja saatavuus on järjestettävä tasapuolisesti työmaan kaikille työntekijöille. 
 • Jos ei muuta sovita, vuokratyöntekijä on vuokrayritykseen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. 
 • Jos työsuhteen päättyminen on sidottu jonkun työn valmistumiseen, on työntekijälle ilmoitettava viimeisestä työpäivästä viipymättä sen tultuaan työnantajan tietoon. 
 • Maalausalan yritykset eivät käytä nollasopimuksia. Jos vuokrayritys ei sitoudu noudattamaan työehtosopimusta ja alan käytännön mukaista työaikaa, julistaa Rakennusliitto yrityksen saartoon. 

Työehdot

Voimassaoleva työehtosopimus

Aiemmat työehdot

Kulukorvaukset

Urakkalaskenta

Videolla on ohjeita maalausalan urakkalaskentaan.

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi