Vinkkejä työnhakuun

Oletko työtön tai onko uuden työn hakeminen ajankohtaista? Tutustu Rakennusliiton Työnhaun ABC -verkkokurssiin.

Vinkkejä työnhakuun

 • Ole aktiivinen ja hyödynnä verkostojasi. Kerro laajasti, että olet työnhaussa. Ole yhteydessä aikaisempiin työnantajiisi ja tuttuihisi ja kerro, että etsit työtä. Nämä kontaktit voivat poikia vinkkejä työpaikoista.
 • Muista pienet ja keskisuuret yritykset työnhaussa. Rakennusalalla on paljon pieniä potentiaalisia yrityksiä. Hae aktiivisesti tietoa paikallisista pk-yrityksistä esimerkiksi nettihakujen kautta.
 • Iso osa rakennusalan työpaikoista menee, etenkin pääkaupunkiseudulla, henkilöstövuokrausyritysten kautta. Ne ovat yksi väylä työllistyä. Moni on työllistynyt myöhemmin asiakasyritykseen, kun on ensin päässyt näyttämään osaamisensa vuokrausyrityksen kautta. Etenkin opiskelijoille ja vastavalmistuneille vuokratyö on hyvä keino kerryttää alan työkokemusta.
 • Muista, että työmaalla sinulla on aina mahdollisuus antaa näyttöjä tulevaisuutta varten. Tästä syystä myös jokainen määräaikaisuus on mahdollisuus ja voi poikia töitä tulevaisuudessa.
 • Pidä huolta, että tarvittavat kortit ovat voimassa töitä hakiessasi esim. työturvallisuuskortti.
 • Suosittelijoiden merkitys rakennusalan työnhaussa on suuri. Pyydä aikaisempia työnantajiasi suosittelemaan sinua. Muista aina pyytää suosittelijalta lupa ennen kuin ilmoitat hänen tietonsa.
 • Rakennusala on kausiluontoinen ja suhdanneherkkä ala. Huomioi työnhaussasi alan sesonkivaihtelut. Talviaikaan avustavat tehtävät painottuvat normaalien rakennustehtävien lisäksi kosteudenhallintaan, haalausreittien kunnossapitoon sekä lumitöihin. Alan sesonki on huhti-toukokuulta syyskuulle ja talvikausi on aina hiljaisempi työnhaun kannalta.
 • On tärkeää, että osaat kertoa työnantajalle omasta osaamisestasi ja vahvuuksistasi. Korosta motivaatiotasi työtehtävään.
 • Ajoittaiset työttömyysjaksot ovat osa alan arkea. Määräaikaiset työjaksot ovat yleisiä ja katkokset työhistoriassa ymmärrettäviä.
 • Halu ja motivaatio tehdä työtä sekä oppia uutta ratkaisee! Tätä työnantajan arvostavat eniten. Useimmat alan työtehtävät ovat opittavissa työmaalla.

Piilotyöpaikat – mitä ne ovat?

 • Arviolta 80% työpaikoista ei ikinä päädy julkiseen hakuun (Sitran tutkimus). Näitä työpaikkoja kutsutaan piilotyöpaikoiksi.
 • Piilotyöpaikan syntyminen johtuu useimmiten siitä, että yrityksellä ei ole aikaa, resursseja tai osaamista rekrytointiin, mutta tarve työntekijälle on silti olemassa. Monesti toivotaan sopivan henkilön löytyvän verkoston kautta tai ottavan itse yhteyttä yritykseen. Piilotyöpaikat täytetään siis suhteiden avulla tai sitten tuntematon aktiivinen työnhakija on liikkeellä oikeaan aikaan. Joskus voi käydä myös niin, että paikkaa ei ole vielä ehditty laittaa avoimeen hakuun ja nopea työnhakija voi napata sen itselleen.
 • Piilotyöpaikkoja on kaikkialla!
 • Piilotyöpaikkoja löytääksesi sinun tulee olla aktiivinen ja kontaktoida itse potentiaalisia työnantajia. 
 • Piilotyöpaikkoja syntyy monien syiden vuoksi, esimerkiksi yrityksen nopea kasvu, laajeneminen, uudet työmaat ja tilaukset, henkilöstömuutokset, organisaatiomuutokset jne. voivat synnyttää työpaikkoja.

Miten piilotyöpaikkoja voi löytää?

 • Ole yhteydessä suoraan alan yrityksiin ja kysy rohkeasti töitä.
 • Tee lista potentiaalisista ja sinua kiinnostavista yrityksistä. Voit kartoittaa yrityksiä esim. google-hauilla.
 • Soita, lähetä avoin hakemus tai täytä yrityksen nettivujen työnhakulomake. Varmin tapa on soittaa suoraan rekrytoinnista päättävälle henkilölle.
 • Käytä hyväksi verkostojasi. Kerro, että olet työnhaussa ja kysele vinkkejä, missä saatetaan tarvita työvoimaa.
 • Käy läpi entiset työnantajasi, harjoittelupaikkasi tai kesätyöpaikkasi. Onko heillä tarjota töitä tai pystyvätkö he vinkkaamaan muista paikoista.
 • Käy suoraan työmaalla kysymässä töitä mestarilta. Jos kyseisellä työmaalla ole juuri nyt töitä tarjolla, voit kysellä mestarilta vinkkejä yrityksen muista työmaista, joihin voisit olla yhteydessä.
 • Seuraa aktiivisesti, millaisia työmaita lähialueellasi on ja lähesty niitä.
 • Kysele töitä oman ammattiosastosi kautta. Oma ammattiosasto on hyvä paikka verkostoitua eri yritysten työntekijöiden kanssa.
 • Seuraa uutisia, esimerkiksi talousuutiset voivat sisältää vihjeitä lisätyövoiman tarpeesta: kasvavat yritykset, fuusiotilanteet, uudet työmaat ja tilaukset.
 • Muista pienet ja keskisuuret yritykset töitä hakiessasi! Rakennusalalla on paljon pieniä potentiaalisia yrityksiä, joilla ei välttämättä ole resursseja rekrytointiin.
 • Monet yritykset ottavat hakemuksia vastaan myös tulevaisuuden varalle, vaikka juuri nyt ei olisi tarjolla avoimia paikkoja.

Työhakemus

 • Työhakemuksen tarkoituksena on tuoda oma osaaminen ja persoona esiin ja päästä työhaastatteluun. Se on eräänlainen markkinointikirje.
 • Kerro työhakemuksessa motivaatiostasi ja kiinnostuksestasi työtehtävää ja yritystä kohtaan. Avaa hakemuksessa myös taustaasi ja persoonaasi.
 • Työhakemus tulee räätälöida aina haettavan tehtävän mukaan. Lue työpaikkailmoitus huolellisesti ja korosta hakemuksessasi tehtävän kannalta oleellista osaamista. Mieti miten osaamisesi vastaa ilmoituksen vaatimuksia.
 • Hakemus tulee laatia selkeään ja helposti hahmotettavaan muotoon.
 • Suositeltava pituus työhakemukselle on yksi sivu.
 • Hakemus tulisi aina tallentaa .pdf-muotoiseksi.
 • Ei ole olemassa yhtä ja oikeaa tapaa tehdä työhakemusta. Voit tutustua erilaisiin malleihin esimerkiksi google-hakujen avulla.

CV eli ansioluettelo

CV on tiivis luettelo, johon kirjataan kaikki tarvittava  työ- ja koulutushistoriastasi sekä osaamisestasi. Näin työnantaja näkee selkeästi ja nopeasti taustasi ja osaamisesi.

 • CV eli ansioluettelo täydentää työhakemustasi. Ansioluetteloon kootaan luettelomaisesti ja tiiviissä muodossa osaamisesi ja kokemuksesi. Rekrytoijat lukevat yleensä aina ansioluettelon ennen työhakemusta, joten siihen kannattaa panostaa.
 • Tee ansioluettelostasi selkeä ja loogisesti etenevä, se parantaa luettavuutta. Ansioluettelo tulee työhakemuksen tapaan räätälöidä aina haettavan tehtävän mukaan.
 • Jos sinulla on paljon työkokemusta ja/tai se on pieninä pätkinä, voit ryhmitellä kokemustasi ansioluetteloon.
 • Jos sinulle ei ole vielä kertynyt alan työkokemusta, voit tuoda esiin opinnoissa, koulutussopimusjaksolla, harrastuksissa, vapaaehtoistyössä tai esim. kesätöissä kertynyttä osaamista.
 • Ansioluettelo saisi olla korkeintaan kahden sivun mittainen.
 • Ansioluettelo tulisi aina tallentaa pdf-muotoiseksi.

Kiinnitä huomiota:

 • Kerro osaamisestasi konkreettisin esimerkein.
 • Älä väheksy osaamistasi!
 • Miten omat vahvuutesi näkyvät työssäsi? Kerro mistä olet saanut positiivista palautetta.
 • Tarkista oikeinkirjoitus ja kieliasu.
 • Lue hakemus ja cv läpi ja pohdi voiko niitä vielä selkeyttää tai tiivistää. Voit luetuttaa hakuasiakirjat myös perheenjäsenellä tai ystävällä. Useampi silmäpari näkee aina paremmin.
 • Liitä työ- tai koulutodistuksiasi mukaan vain pyydettäessä.

Suunnitteluohjelma Canva on helppo työkalu CV:n tekemiseen. Palvelusta löytyy erilaisia CV-pohjia sekä ilmaisena että maksullisena. Klikkaa tästä tutustuaksesi Canvaan.