Veronumero ja kulkulupa

Jokaisen rakennustyömaalla työtä tekevän on pidettävä esillä kuvallista henkilökorttia, jossa näkyy myös veronumero. Tämä on yksi keino torjua rakennusalan harmaata taloutta.

Suomalaiset saavat veronumeron automaattisesti verokortin yhteydessä. Ammatinharjoittajat saavat veronumeron ennakkoverolipulla.

Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Käytännössä lähes kaikki suomalaiset rakennusalalla työskentelevät ovat jo nyt veronumerorekisterissä.

Työntekijä tai ammatinharjoittaja voi pyytää itse merkitsemistä rekisteriin soittamalla veronumeron palvelunumeroon 020 697 070 tai käymällä Verohallinnon toimipisteessä.

Myös rakennusalan opiskelijoilla ja opettajilla tulee olla veronumero, jos he liikkuvat työmaalla. Veronumero voi olla merkitty esimerkiksi oppilaitoksen korttiin, joka toimii siis samalla tunnistekorttina.

Tilaajavastuulaki velvoittaa rakennusurakoiden ja vuokratyövoiman tilaajaa varmistamaan, että aliurakoitsijat ovat maksaneet veronsa ja työntekijöidensä eläkevakuutusmaksut. Jokaiselta työmaalta lähetetään kuukausittain verottajalle tiedot muun muassa urakoitsijoista, työntekijöistä ja näille maksetuista rahoista.

llmoitusvelvollisuus asettaa velvoitteita tilaajille, pääurakoitsijoille ja yksittäisille työnantajille. Työntekijöille ei velvoitteita synny. Riittää kun pitää veronumerolla varustetun tunnistekortin rinnassa ja noudattaa työnantajan antamia kulunvalvontaohjeita.