Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet

Rakennusteollisuudessa sattuu tuhansittain työtapaturmia vuosittain. Monet vammoista syntyvät liukastumisen, kaatumisen, tippumisen tai sähkötyökalujen käytön yhteydessä. Voi olla, että sormeen tulee viiltohaava, noston yhteydessä selkä kipeytyy, nilkka vääntyy epätasaisella alustalla tai että altistuu äkillisesti jollekin kemikaalille. 

Toimi näin, kun tapaturma sattuu 

Tapaturmasta täytyy ensimmäiseksi aina tehdä ilmoitus työnantajan edustajalle ja mennä lääkäriin. Lääkärintodistus ja siihen kirjoitetut tiedot ovat tärkeä osa työtapaturman dokumentointia. Jos lääkärissäkäynti viivästyy tai lääkärinlausuntoon tai todistukseen on kirjoitettu tapahtumatiedot ja vammat väärin, voi tulla ongelmia vakuutusyhtiön ja korvauksien kanssa. 

Seuraavaksi on tärkeä tarkistaa, mitä vahinkoilmoitukseen kirjoitetaan. Ei ole sama, jos siinä lukee ”Pekka kaatui ja sai reiteen mustelman” tai ”Potilas tuli vastaanotolle työmaalla kompastuttuaan äkillisesti maassa lojuviin putkiin. Kaatuessaan vasemmalle kyljelleen hänen reitensä osui ensin rautaputkiin, jotka vahingoittivat hänen alaraajansa ja ilman kuvantamistutkimuksia reidessä voidaan havaita ruhjevamma”. Vaikka tämä tuntuisi tarpeettomalta kirjoittaa näin tarkasti, voi vakuutusyhtiön kustantamiin jatkotutkimuksiin pääseminen riippua juuri tästä tekstistä. 

Jos tapaturmavamma aiheuttaa sairauslomaa, tarkista oman alasi työehtosopimuksesta, miten sinulle maksetaan tapaturma-ajan palkkaa. 

Vakava työtapaturma 

Joskus sattuu vakavia työtapaturmia. Tällöin työnantajan on viipymättä ilmoitettava työtapaturmasta poliisille ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle tutkimuksia varten. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Tärkeää on ilmoittaa tapaturmasta myös oman yrityksesi työsuojeluvaltuutetulle. 

Työtapaturma on vakava, jos työntekijä menehtyy tai hänelle aiheutuu pysyvä tai vaikealaatuinen vamma. Vaikealaatuisiksi vammoiksi on katsottu muun muassa 

 • pitkien luiden murtumat tai murtumat, jotka voivat vaatia leikkaushoitoa 
 • vaikeahko selkärangan murtuma 
 • kasvoluiden murtumat 
 • kylkiluiden monimurtumat ja veririnta 
 • vaikeahko pääkallon avomurtuma 
 • vaikea kaula-, rinta- tai lannerangan murtuma 
 • vaikea sijoiltaanmeno, josta jää pysyvää haittaa 
 • ruumiinjäsenen, esimerkiksi sormen tai sen osan menetys, raajan lyhentymä 
 • leikkaushoitoa vaatinut vatsaontelon elinten vamma 
 • aivovamma, josta on jäänyt lievääkin haittaa 
 • puheen, näön tai kuulon kadottaminen tai pysyvä heikentyminen, silmän menetys 
 • ihonsiirtoja vaativat palo- tms. ihovauriot, laaja palovamma tai paleltuma 
 • pahasti rumentava epämuotoisuus, kuten korvalehtien menetys tai nenän tai sen osan menetys sekä muu vaikea ruumiinvirhe 
 • pysyväinen vaikea terveydenhaitta tai hengenvaarallinen tauti tai vioittuma. 

Sellaisessa tilanteessa, jossa vammojen lopullinen vaikeusaste jää epäselväksi, on ilmoituksen tekeminen tarpeellista, sillä vammojen laatu saattaa selvitä vasta myöhemmissä tutkimuksissa. 

Vakavasta tapaturmasta aluehallintovirastolle ja poliisille ilmoittamatta jättäminen on rangaistava teko samoin kuin kaikista tapaturmista ilmoittamatta jättäminen vakuutusyhtiölle. 

Pdf-muotoinen tapaturmailmoitus löytyy Työsuojelu.fi-sivuilta.  

Lähde: tyosuojelu.fi 

Läheltä piti -tilanteet 

Läheltä piti -tilanteet on aina syytä tutkia kunnolla. Vain näin voidaan ennaltaehkäistä vakavat työtapaturmat. Jos huomaat työskentelyssä vaaran paikan, ilmoita siitä esimiehelle. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu työntekijöiden suojeleminen. 

Tarkista aina työskennellessäsi ainakin, että  

 • sinulla on itselläsi henkilökohtaiset suojaimet kunnossa 
 • telineet on tarkistettu 
 • koneet on huollettu ja hyväksytty käyttöön 
 • pölynpoisto on hoidettu asianmukaisesti 
 • turvalliset kulkureitit on merkitty 
 • et työskentele esimerkiksi tikkailla tai katolla ilman turvavaljaita 
 • et käytä kemikaaleja, joiden turvallista käyttöä et tunne.