Tietoa osastoille

Kokousten malli­työjärjestykset 

Föredragningslista

Toimihenkilö­valinnat 

Liiton ammattiosastot valitsevat vuosittain hallituksen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varsinaisten tai varajäsenten joukosta taloudenhoitajan. Liittokokouksessa tehtyyn sääntömuutokseen perustuen jäsenmaksupalaute osastolle keskeytetään, mikäli toimihenkilöilmoitusta ei palauteta määräaikaan mennessä. 

Ilmoita valinnat

Valinnat ilmoitetaan liitolle verkkolomakkeella:
täytä toimihenkilölomake

Tarvittaessa valinnoista voi ilmoittaa myös täyttämällä pdf-muotoisen lomakkeen. Palauta lomake tällöin

Muut ilmoitukset

Ammattiosasto voi ilmoittaa osaston edustajat aluejärjestön edustajakokoukseen, tehdä esitykset aluejärjestön hallitukseen ja esittää aluejärjestöön perustettavia työryhmiä. Ilmoitukset tehdään verkkolomakkeella.

Tarvittaessa voit täyttää myös pdf-muotoisen lomakkeen. Palauta lomake tällöin

Muutosilmoitus Yhdistysrekisteriin 

Nimenkirjoittajien muutoksesta tulee tehdä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Kätevimmin muutos hoituu sähköisesti puheenjohtajan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla yhdistysrekisterin sähköisessä asioinnissa

Vaikka syyskokouksessa valittavan puheenjohtajan ja muun hallituksen toimikausi alkaa vuoden alusta, on järkevää pitää järjestäytymiskokous heti syyskokouksen jälkeen.

Ammattiosaston toiminta

Ammattiosaston hallituksen tehtävä on

 • edustaa osastoa ja tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia
 • kutsua koolle osaston kokoukset ja valmistella niissä esitettävät asiat
 • valvoa osaston kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
 • hoitaa taloutta
 • laatia osaston vuosikertomus ja tilikertomus
 • laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • toteuttaa muut osaston asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

Selkeä työnjako

 • Selkeä tehtävänjako ja toimenkuvat selkeyttävät ja tehostavat hallituksen työskentelyä.
 • Tehtäviä jakava puheenjohtaja ei näänny liialliseen työmäärään.
 • Kannattaa aina sopia kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee.
 • Osallistavat kokousmenetelmät ovat tehokkaita ja sopivat ideointiin.

Osaston viestintä

Osaston ulkoista ja sisäistä viestintää hoitaa hallituksen valisema viestintä- tai tiedotusvastaava, joka on useimmin osaston puheenjohtaja tai sihteeri.

Sisäisen viestinnän avulla varmistetaan, että jokaisella jäsenellä on tietoa osaston toiminnasta ja tasapuolinen mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan. Näin saadaan myös aikaan vuorovaikutusta jäsenistön keskuudessa. Viestinnän avulla tehdään tavoitteita ja toimintaa tunnetuksi, valvotaan jäsenten etuja sekä hankitaan uusia jäseniä.

Rakennusliiton ammattiosastojen rooli

Rakennusliiton ammattiosastot ovat liiton jäsenyhdistyksiä. Osastot voivat olla paikallisia tai ammattialakohtaisia. Työntekijät kuuluvat ammattiosastonsa kautta Rakennusliittoon.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto muun muassa

 • valvoo toimintapiirissään alan työehtosopimusten noudattamista ja jäsentensä oikeuksia työmarkkinoilla
 • toimii alan työ- ja palkkaehtojen ja sosiaalisen lainsäädännön parantamiseksi
 • edistää jäsentensä opiskelua, ammatillista kehittymistä sekä
  kaikinpuolista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä kanssakäymistä.

Koulutusta toimihenkilöille

Koulutusta osastojen puheenjohtajille ja sihteereille järjestetään pääasiassa verkossa. Taloudenhoitajien koulutukseen voi hakea liiton kautta esimerkiksi Murikka-opistoon.

Lue lisää koulutuksesta

Rakennusliiton kultainen ansiomerkki 

Rakennusliiton kultainen ansiomerkki myönnetään Rakennusliiton sekä aluejärjestöjen ja osastojen toiminnassa ansioituneille Rakennusliiton henkilöjäsenille, joilla on Rakennusliiton jäsenyyttä vähintään 10 vuotta. Esityksen ansiomerkin myöntämisestä voivat tehdä Rakennusliiton osastot, aluejärjestöt ja liiton sääntömääräiset toimielimet. 

Osaston toiminnan lopettaminen 

Osaston toiminnan loppuessa toimitetaan Rakennusliittoon PRH:n vaatimien lomakkeet, lopettamiskokouksen pöytäkirja sekä selvitysmiesten selvitys. 

Lomakkeelle Y4a kohtaan ”Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa” laitetaan alla olevassa lähetysosoitteessa mainitun henkilön tiedot. 

Asiakirjojen lähetysosoite: Rakennusliitto ry, Elsa Mäki, PL 307, 00531 Helsinki
tai sähköpostitse elsa.maki@rakennusliitto.fi