Talotekniikka-ala

Talotekniikka-alalla työskentelee noin 6 100 Rakennusliiton jäsentä. Talotekniikka-alan työehtosopimuksen piirissä ovat muun muassa
• putkiasentajat
• ilmastointiasentajat
• sprinklerasentajat
• putkieristäjät.

Image

Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja LVI – Tekniset Urakoitsijat ry:n välillä.  Tämänhetkinen sopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Sopimusta noudatetaan työnantajajärjestön jäsenten kaikkien työntekijöiden työsuhteissa. Sopimus on yleissitova, joten myös työnantajaliittoon järjestäytymättömissä LVI-alan yrityksissä tulee noudattaa em. työehtosopimusta. 

Palkkaus 

Talotekniikka-alan työt tehdään joko aika-, urakka- tai palkkiopalkalla. Kaikista töistä hieman alle 50 % tehdään urakkapalkkauksella. Työehtosopimus sisältää urakkahinnoittelun kaikille neljälle ammattialalle. Työntekijän palkkaryhmä määräytyy osaamisen ja ammattitaidon perusteella. Palkkaryhmän mukaisen palkan lisäksi tulee aina maksaa henkilökohtaista palkanosaa. Lisäksi voidaan maksaa erityistyölisää joka voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi. 

Palkkatilaston mukaan keskimääräinen aikapalkka on 19,45 €/h ja urakkatyöpalkka 25,29 €/h. 

Keskituntiansion korotusprosentti 

Talotekniikka-alan keskituntiansion korotusprosentti on 1.4.2024–31.3.2025 välisellä ajalla 1,75 %.

Vuosilomakeskituntiansio saadaan jakamalla 1.4.2023–31.3.2024 työssäolon ajalta maksetut palkat niitä vastaavilla työtunneilla (tarkemmin työehtosopimuksessa).

Esim. 40 000 € : 1700 h = 23,53 € > vuosiloma KTA

Henkilökohtainen keskituntiansio määräytyy seuraavasti: lomanmääräytymisvuoden 1.4.2023–31.3.2024 vuosilomakeskituntiansiota korotetaan 1.4.2024 alkaen 1,75 %. Näin korotettu keskituntiansio on voimassa 1.4.2024–31.3.2025 välisen ajan.

Esim. vuosiloma kta 23,53 x 1,75 % = 23,94 € > henkilökohtainen KTA

Lomapalkat siis maksetaan korottamattomalla eli vuosilomakeskituntiansiolla käyttäen lomapalkkasopimuksen mukaisia kertoimia. 

Korotetulla eli henkilökohtaisella keskituntiansiolla maksetaan kaikki muut keskituntiansioon perustuvat palkat kuten arkipyhäkorvaus ja sairausajan palkka.

Työehdot

Voimassaoleva työehtosopimus

Aiemmat työehdot

Kulukorvaukset

Ilmastointialan laskurit

Sprinklerialan laskurit

Putkialan laskurit

Keskituntiansiolaskuri

Lomakkeet

Urakkalaskenta

Videoilla on ohjeita talotekniikka-alan urakkalaskentaan.

Putkiasennus

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Putkieristys

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Sprinkler

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Ilmastointiala

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi