Kuoleman sattuessa

Omaisille kuoleman sattuessa

Työntekijäin ryhmä­henkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöillensä ottama henkivakuutus. Vakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana. Vakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset.

Vakuutettuna on siis työntekijä ja vakuutukseen kuuluminen perustuu työsuhteeseen. Tämän vuoksi vakuutetun viimeistä työsuhdetta koskevat tiedot selvitetään työantajalta. Korvauksen hakijan tulisi olla yhteydessä vainajan viimeiseen työnantajaan. Työnantaja tekee erillisen, vakuutettua työntekijää koskevan ilmoituksen.

Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspalvelusta. Korvaushakemuksen voi tehdä joko sähköisesti tai täyttämällä korvaushakemuslomakkeen. Korvauspalvelu neuvoo tarvittaessa korvauksen hakemisessa. (puhelin 0409 222 900, sähköposti: trhv@tvk.fi). Kukin hakija tekee hakemuksen itse. Pdf-lomakkeen voi tulostaa tästä linkistä.

Lue lisää

Työtapaturmasta tai ammattitaudista johtuva kuolema

Vuosittain useita rakentajia menehtyy työmatkalla, työtapaturmassa ja ammattitauteihin. Jos näin käy, menehtyneen lähiomiset ovat oikeutettuja saamaan korvauksia ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta. On tärkeä tietää, ettei tässä tilanteessa tarvitse jäädä yksin. Rakennusliitto auttaa selviämään paperiviidakosta. Koska tieto näistä tapahtumista voi usein jäädä piiloon, on tärkeää ottaa yhteyttä Rakennusliiton palvelupisteeseen.

Tapaturmaisen kuoleman sattuessa tulee selvittää vakuutusyhtiöiden, eläkeyhtiön ja Kelan sekä kaikkien muiden tahojen erillisvakuutukset. Lisätietoa vakuutuksesta ja korvauksista löydät Tapaturmavakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

Vapaa-ajan tapaturmasta johtuva kuolema

Rakennusliiton työssä käyvät ja työttömät jäsenet on vakuutettu vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella, johon sisältyy tapaturmaisen kuoleman korvaus. Lue lisää Turvan verkkosivuilta.

Muut tuet

Vaikka menehtyminen ei olisi ollut ammattitaudin tai työtapaturman aiheuttama, on se aina rankkaa sureville omaisille ja erilaisten toimien tekeminen raskasta. Lisätietoa korvauksista esimerkiksi leskeneläkkeestä ja muista tuista saat Työeläke.fi-sivustolta ja Kelasta.

Rakennusliiton hautausavustus

Kun Rakennusliittoon ennen 1.7.1987 liittynyt jäsen menehtyy, hänen omaisensa saavat liitolta 150 euron hautausavustuksen. Tätä etuutta voi hakea liiton palvelupisteestä.