Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli tuttavallisemmin GDPR (General Data Protection Regulation) tuli voimaan 25. toukokuuta 2018. Tietosuoja-asetusta täydennettiin vuoden 2019 alussa uudella tietosuojalailla, jota sovelletaan rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Rakennusliitto tallentaa ja käsittelee henkilötietoja näiden mukaisesti. Euroopan Unionin säädökset koskevat myös liiton ammattiyhdistyksiä.

Rakennusliiton jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rakennusliiton jäsenrekisterin henkilötietojen käsittely perustuu ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyteen ja liittoja koskevaan lainsäädäntöön, mukaan lukien hallintolaki, työsopimuslaki, työeläkelaki, työturvallisuuslaki ja arkistointilaki.

Tietosuojaselosteessa kuvataan rekisterin henkilötietojen käsittelyssä keskeiset asiat. Näitä ovat esimerkiksi rekisterin käyttötarkoitus, kerättävät tiedot ja rekisteriin merkityn henkilön oikeudet. Tietosuojaselosteessa kerrotaan myös, miten rekisteristä luovutetaan tietoja ulkopuolisille.

Tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen mukaan.
Rakennusliiton tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 8.2.2022.

Rakennusliiton kameravalvonnan tietosuojaseloste

Kameravalvontajärjestelmän avulla valvotaan Rakennusliiton toimitiloissa sijaitsevia asiakaspalvelutiloja. Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, joita ovat kiinteistöjen sekä asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden tiloissa vierailevien, sekä yleisen turvallisuuden varmistaminen ja omaisuuden suojaaminen.

Tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen mukaan.
Rakennusliiton kameravalvonnan tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 12.3.2021.

Lisätietoja