Rakennusliitto

Rakennusliitto on yli 66 000 jäsenen ammattiliitto, yksi keskusjärjestö SAK:n suurimmista. Rakennusaloilla työskentelevät ovat yleensä ammatillisesti järjestäytyneitä eli Rakennusliiton jäseniä. 

Rakennusliiton jäsenet työskentelevät 

Rakennusliiton voima on sen jäsenissä ja alan hyvässä järjestäytymisessä. Työmailla tapahtuva edunvalvonta on tärkeä osa liiton toimintaa. Alan palkka- ja muiden työehtojen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Rakennusliitto on sopinut työnantajaliittojen kanssa työehtosopimuksilla minimiehdoista, joilla rakennusaloilla tehdään työtä. Työehtosopimuksissa määritellään muun muassa alan palkat, työajat, lomakorvaukset, lomien pituudet, työajan lyhennykset, arkipyhäkorvaukset ja sairausajan palkat.