Liity vakuutuskassaan

Rakennusliiton Vakuutuskassaan voivat liittyä A- ja LO-maksuluokkiin kuuluvat jäsenet, jotka ovat työmarkkinoiden käytettävissä. Näihin maksuluokkiin eivät kuulu liiton jäsenenä olevat eläkeläiset ja opiskelijat. Rakennusliiton A- ja LO-maksuluokkien jäseneksi on oikeutettu pääsemään jokainen Rakennusliiton sopimusaloilla työskentelevä työntekijä ja toimihenkilö. Kassan jäsenyys alkaa, kun toimintapiiriin kuuluva henkilö on maksanut vakuutuskassan jäsenmaksun. Maksun maksamisella henkilön katsotaan hakeneen kassan jäsenyyttä ja liittyneen siihen.

  • Muodossa pvkkvv-xxx