Talonrakennus­ala

Talonrakennusalalla työskentelee noin 30 000 Rakennusliiton jäsentä. Talonrakennusalan työehtosopimuksen piirissä ovat muun muassa
• kirvesmiehet
• rakennustyöntekijät
• muurarit
• rapparit
• laatoittajat
• sisäkattomiehet
• torninosturikuljettajat ja -asentajat
• raudoittajat
• sementtimiehet
• elementtiasentajat
• telineasentajat.

Image

Talonrakennusalan yleissitova työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n välillä. Tämänhetkinen sopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Sopimusta noudatetaan työnantajajärjestön jäsenten kaikkien työntekijöiden työsuhteissa. Sopimus on yleissitova, joten myös työnantajaliittoon järjestäytymättömissä alan yrityksissä tulee noudattaa työehtosopimusta.

Palkkaus 

Talonrakennusalan työt tehdään joko urakkapalkalla, aikapalkalla tai palkkiopalkalla. Palkkaryhmä määräytyy työntekijän ammattitaidon perusteella ja jokaisella ammattikunnalla on mahdollisuus päästä ylimpään palkkaluokkaan. Palkkaryhmän päälle sovitaan aina henkilökohtainen palkanosa ja yleensä myös työkohtainen lisä. 

Palkkatilaston mukaan keskimääräinen aikatyöpalkka on 17,02 €/h, palkkiopalkka 19,72 €/h ja urakkatyöpalkka 23,94 €/h. 

Työehdot

Voimassaoleva työehtosopimus

Aiemmat työehdot

Kulukorvaukset

Vuokratyövoiman käytön perusteet talonrakennus­alalla 

Talonrakennusalan työehtosopimuksen osana on sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä (UTS). Tässä sopimuksessa määritellään perusteet vuokratyövoiman käytölle: 

 • Vuokratyövoiman käytön periaatteet käsitellään YT-menettelyssä. 
 • Työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus luottamusmiehelle, jos yritys harkitsee vuokratyövoiman käyttöä. 
 • Poikkeuksena on työt, joiden teettäminen omilla työntekijöillä on mahdotonta. 
 • YT-velvoitteen rikkomisesta sakkorangaistus.  

Vuokratyötä yritetään piilotella urakoiksi 

 • Tuntilaskutusperusteinen työ rinnastetaan vuokratyövoimaan, jolla ei voi korvata omaa työvoimaa. 

Vuokratyöntekijällä on oikeuksia 

 • Vuokratyöntekijöiden työsuhteissa pitää noudattaa Rakennusliiton solmimia yleissitovia työehtosopimuksia. 
 • Vuokrayrityksen on noudatettava työsopimuslain ja työehtosopimuksen työsuhdeturvaa koskevia määräyksiä. 
 • Käyttäjäyritysten tulee vastata siitä, että vuokratyöntekijän työolot työmailla ovat tasa-arvoiset yrityksen omien työntekijöiden kanssa. Työmaaperehdytys, työmaan turvallisuuskäytäntöjen ohjeistus ja valvonta, työnjohdon toteuttama opastus sekä sosiaalitilojen käyttö ja saatavuus on järjestettävä tasapuolisesti työmaan kaikille työntekijöille. 
 • Jos ei muuta sovita, vuokratyöntekijä on vuokrayritykseen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. 
 • Jos työsuhteen päättyminen on sidottu jonkun työn valmistumiseen, on työntekijälle ilmoitettava viimeisestä työpäivästä viipymättä sen tultuaan työnantajan tietoon. 
 • Talonrakennusalan yritykset eivät käytä nollasopimuksia. Jos vuokrayritys ei sitoudu noudattamaan työehtosopimusta ja alan käytännön mukaista työaikaa, julistaa Rakennusliitto yrityksen saartoon. 

Urakkalaskenta 

TES-pohjaiset urakkalaskurit löytyvät Mittaviiva Oy:n sivuilta osoitteesta http://teslaskin.mittaviiva.fi/ 

Urakkalaskennan ohjevideot

Urakkatyö tutuksi

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Muottityöt

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Muuraustyöt

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Telinasennus

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Vedeneristys- ja laatoitustyöt

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Väliseinätyöt

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi