Pakkasraja ja sääestepäivät

Työehtosopimusten mukaan työmailla tulee määrittää pakkasraja, jolloin työmaalle ei tarvitse mennä. Rakennuksen runkovaiheessa voi työnteon tilapäisesti estää pakkasen aiheuttama sääeste. 

Kun työmaan ja eri työtehtävien pakkasrajoista päätetään, on syytä huomioida alueen ilmasto-olot kuten tuulisuus. Erot voivat olla suuria rannikon, sisämaan ja pohjoisen välillä. Ne työkohteet, joissa pakkasrajat on määritelty asianmukaisesti jo hyvissä ajoin syksyllä, ovat yleensä asettaneet rajat -15 ja -20 asteen välille. Työtehtäväkohtaisesti raja voi olla huomattavasti alhaisempikin: esimerkiksi julkisivurappauksessa ja muurauksessa käytettävät materiaalit asettavat lämpötilan vähimmäisrajat. 

Sääestepäivien työttömyyspäiväraha 

Sääestepäiviltä talonrakennusalalla tai metsäalalla työskenteleville rakentajille maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa, mikäli päivärahan saamisen edellytykset muutoin täyttyvät esimerkiksi omavastuuajan osalta. 

Päivärahan maksaa työttömyyskassa A-kassa.

Tietoa sääestepäivistä A-kassan sivuilla

Kylmässä työskentely 

Kylmässä työskentelyn haitat alkavat jo alle 10 plusasteen lämpötilassa. Kylmyys ja pakkanen kuormittavat elimistöä ja heikentävät toimintakykyä. Liiallinen kylmyys voi aiheuttaa paleltumia. 

Lue lisää kylmässä työskentelyn vaikutuksista Työterveyslaitoksen verkkosivuilta