Liittokokous

Rakennusliiton ylin päättävä elin eli liittokokous kokoontuu toukokuussa Helsingissä. Liittokokous linjaa liiton tulevaisuutta seuraavalle 4-vuotiskaudelle ja valitsee liitolle muun muassa uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Liiton jäsenet pääsivät 22.2.–10.3.2023 äänestämään liittokokousedustajien vaalissa, jossa valittiin kunkin aluejärjestön edustajat liittokokoukseen.

Liittokokous kokoontuu neljän vuoden välein. Tulevassa kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 § 5 momentissa mainittujen asioiden lisäksi

  • sääntöjen muuttamista,
  • liittovaltuuston ja hallituksen esitykset sekä
  • aluejärjestöjen ja osastojen liittokokoukselle tekemät aloitteet ja esitykset, jotka on kirjallisena lähetettävä liiton hallitukselle viimeistään 12. päivänä helmikuuta 2023.

Liittokokouksen 2023 uutiset

Liittokokouksessa valitaan Rakennusliitolle uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Rakentaja lähetti kolmelle ehdokkaalle samat kysymykset, jotka liittyvät liiton rooliin ja tulevaisuuteen seuraavan neljän vuoden aikana. Puheenjohtajatentti on julkaistu 4.11.2022 ilmestyneessä Rakentajassa.

Liittokokousedustajien vaali

Äänestysaika on päättynyt!

Liittokokousedustajien vaali suoritettiin 22.2.–10.3.2023. Vaaleissa oli äänikoikeus kaikilla, jotka olivat liittyneet  Rakennusliiton jäseneksi viimeistään 22.11.2022. Eri liittojen työtaistelutoimet hidastivat vaalimateriaalin postitusta, joten äänestysaikaa jatkettiin 10.3.2023 asti..

Kokousedustajat (alustavat tulokset)

Tulosuutinen 17.3.2023

Hämeen vaalipiiri (pdf)
Itä-Suomen vaalipiiri (pdf)
Kainuun vaalipiiri (pdf)
Keski-Suomen vaalipiiri (pdf)
Kymen vaalipiiri (pdf)
Lapin vaalipiiri (pdf)
Oulun vaalipiiri (pdf)
Pohjanmaan vaalipiiri (pdf)
Satakunnan vaalipiiri (pdf)
Turun vaalipiiri (pdf)
Uudenmaan vaalipiiri (pdf)

Valituksi tulleiden edustajien valtakirjojen on oltava liiton toimistossa viimeistään 14 päivää ennen kokouksen alkua. Liittokokoukseen valitut edustajat tulevat saamaan kutsun ennen varsinaista liittokokousta Marina Congress Centerissä torstaina 11.5. järjestettävään kansainväliseen seminaari-iltapäivään.

Vaalipiirit

Liittokokousedustajien vaalissa kukin aluejärjestö osastoineen muodosti yhden vaalipiirin paitsi, että Ahvenanmaan maakunta muodosti oman vaalipiirinsä, josta valitaan yksi edustaja. Vaalipiiristä valittiin suhteellisilla vaaleilla yksi edustaja jokaista alkavaa 400 jäsentä kohti osastojen yhteenlasketusta vaalivuotta edeltäneen vuoden II neljänneksen jäsenmäärästä.

Asiakirjaluonnos

Asiakirjaluonnos on postitettu liiton ammattiosastoille 30.8.2022. Ammattiosastojen tulee toimittaa kommentit asiakirjaluonnokseen liiton keskustoimistoon viimeistään 12.2.2023. Samaan päivämäärään mennessä on toimitettava viralliset liittokokousaloitteet, joita osastoilta toivotaan runsain mitoin. Kommentit ja aloitteet voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen jukka.asikainen@rakennusliitto.fi

Kokouksen työaikataulu

Kokous alkaa 12.5.2023 kello 9.00 Helsingin Katajanokalla, Marina Congress Centerissä,  os. Katajanokanlaituri 6 (karttalinkki). Työaikataulu jaetaan valituiksi tulleille kokousedustajille.

Sosiaalinen media

Käytämme sosiaalisessa mediassa aihetunnisteita #TyötäJaTurvaa #RLliittokokous #rakennusliitto
Käytäthän sinäkin!