Liittokokous

Liittokokous on liiton ylin päättävä elin. Se kokoontuu neljän vuoden välein. Tulevassa kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 § 5 momentissa mainittujen asioiden lisäksi

  • sääntöjen muuttamista,
  • liittovaltuuston ja hallituksen esitykset sekä
  • aluejärjestöjen ja osastojen liittokokoukselle tekemät aloitteet ja esitykset, jotka on kirjallisena lähetettävä liiton hallitukselle viimeistään 12. päivänä helmikuuta 2023.

Liittokokouksen 2023 uutiset

Rakentaja lähetti kolmelle ehdokkaalle samat kysymykset, jotka liittyvät liiton rooliin ja tulevaisuuteen seuraavan neljän vuoden aikana. Puheenjohtajatentti on julkaistu 4.11.2022 ilmestyneessä Rakentajassa.

Ehdokasasettelu

Liittokokousedustajien vaalissa kukin aluejärjestö osastoineen muodostaa yhden vaalipiirin paitsi, että Ahvenanmaan maakunta muodostaa oman vaalipiirinsä, josta valitaan yksi edustaja.

  • Vaalipiiristä valitaan suhteellisilla vaaleilla yksi edustaja jokaista alkavaa 400 jäsentä kohti osastojen yhteenlasketusta vaalivuotta edeltäneen vuoden II neljänneksen jäsenmäärästä.
  • Ehdokasasettelu päättyy 25.11.2022.
  • Ehdokkaiden ja ehdokkaiden muodostamien vaaliliittojen asiakirjat jätetään vaalipiirin vaalilautakunnalle viimeistään 26.11.2022 kello 12.00.

Ehdokasasettelun lomakkeet

Täytä lomake tietokoneella, tulosta se, allekirjoita, skannaa tai valokuvaa ja lähetä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen ehdokkaaksi@rakennusliitto.fi.

Kiinnostaako ehdokkuus?

Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta, mutta et vielä halua täyttää lupautumislomaketta, voit täyttää tämän lomakkeen. Otamme sinuun yhteyttä.

Nimi(Pakollinen)
Suostumus(Pakollinen)

Vaalit

Liittokokousedustajien vaali suoritetaan 22.2.–1.3.2023. Vaalipiirien vaalilautakunnat järjestävät koulutusta kokouksen järjestelytoimista ja vaalien toimeenpanoon liittyvistä asioista.

Valituksi tulleiden edustajien valtakirjojen on oltava liiton toimistossa viimeistään 14 päivää ennen kokouksen alkua. Liittokokoukseen valitut edustajat tulevat saamaan kutsun ennen varsinaista liittokokousta Marina Congress Centerissä torstaina 11.5. järjestettävään kansainväliseen seminaari-iltapäivään.

Asiakirjaluonnos

Asiakirjaluonnos on postitettu liiton ammattiosastoille 30.8.2022. Ammattiosastojen tulee toimittaa kommentit asiakirjaluonnokseen liiton keskustoimistoon viimeistään 12.2.2023. Samaan päivämäärään mennessä on toimitettava viralliset liittokokousaloitteet, joita osastoilta toivotaan runsain mitoin. Kommentit ja aloitteet voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen jukka.asikainen@rakennusliitto.fi

Kokouksen työaikataulu

Kokous alkaa 12.5.2023 kello 9.00 Helsingin Katajanokalla, Marina Congress Centerissä,  os. Katajanokanlaituri 6 (karttalinkki). Työaikataulu jaetaan valituiksi tulleille kokousedustajille.

Sosiaalinen media

Käytämme sosiaalisessa mediassa aihetunnisteita #TyötäJaTurvaa #RLliittokokous #rakennusliitto
Käytäthän sinäkin!