Verot ja vähennykset

Saat keväällä Verohallinnolta esitäytetyn veroilmoituksen edellisen vuoden verotuksesta. Esitäytettyyn lomakkeeseen on merkitty valmiiksi ne tiedot, jotka verottaja on saanut muista lähteistä. Tiedot on aina tarkastettava: Verottajalle tulee ilmoittaa, jos sinulla on ollut tuloja, jotka eivät näy esitäytetyssä ilmoituksessa. Sinun tulee myös ilmoittaa erilaisista vähennyksistä, esimerkiksi ateriakorvaus-, matkakulu- ja työkaluvähennyksistä. Jos vähennyksiä ei vaadi, niitä ei huomioida veroilmoituksessa. 

Näin teet veroilmoituksen 

  1. Teet muutosvaatimukset helpoimmin OmaVero-palvelussa. Kun hoidat veroasioita OmaVerossa, voit käyttää apunasi kuvallisia OmaVeron käyttöohjeita tai videoita. OmaVero-palvelun kautta voi myös tilata verokortin tai hakea ennakkoveroa, täyttää henkilökohtaisen tai yrityksen veroilmoituksen, maksaa veroja, ilmoittaa tilinumeron ja katsoa omia tietoja. 
  2. Tee korjaukset ajoissa. Määräpäivä on kerrottu esitäytetyssä veroilmoituksessasi ja OmaVerossa.  
  3. Säilytä itselläsi kaikki mahdolliset tositteet ja mieluiten myös kopiot lisäselvityslomakkeista siltä varalta, että verottaja palaa niihin myöhemmin. Esimerkiksi kuitit ostetuista työkaluista on säilytettävä kuusi vuotta. Samoin on kuusi vuotta pidettävä tallessa kirjanpitoa työkohteista, ajetuista työmatkoista ja työpäivistä. Jos tietoja ei säilytä, niitä on jälkeenpäin erittäin hankala selvittää ja muistaa. Rakennusliiton jäsenet saavat neuvoja työehtoasioiden palvelunumerosta 020 690 232 puhelinpalveluaikoina. 

Verovähennykset 

Erityisalalla työskentelevät työntekijät, esimerkiksi timpurit, muurarit, rakennusmiehet, maalarit ja vedeneristäjät voivat vähentää matkakulut aina tulonhankkimiskuluna oman auton käytön perusteella (0,30 euroa/kilometri vuonna 2023) eikä vähennyksessä ole omavastuuta eikä ylärajaa. 
Lue lisää erityisalojen matkakorvauksesta Verohallinnon verkkosivuilta.

Työntekijät, joilla on varsinainen työpaikka, kuten rakennustuoteteollisuudessa, vähentävät matkakulut verottajan ohjeiden mukaan. 

Jos työskentelee yli 3 vuotta samassa tai hyvin lähellä toisiaan olevissa kohteissa, varsinaisen työpaikan määritelmä täyttyy myös erityisalan työntekijöillä. Oman auton käytön verovähennysoikeus ei silloin ole enää itsestäänselvyys. 

Matkakuluihin tulee omavastuu ja yläraja. Oikeus ateriakorvausvähennykseen myös poistuu. 3 vuoden laskennan katkaisee vain yli 6 kuukauden poissaolo työkohteesta, jonka aikana tehdään ainakin päivä töitä muualla. 

Moni rakentaja tekee osan töistään kotona. Mittamiehet ja urakkaporukoiden nokat suunnittelevat töitään ennakkoon iltaisin ja viikonloppuisin. Digitalisaatio tuo myös muiden rakentajien töitä kotiin. Silloin kannattaa hakea työhuonevähennystä. 

Talonrakennusalan vähennykset 2023

Talonrakennusalalla (myös maalaus- ja vedeneristysalalla), jossa työntekijällä ei ole kiinteää työpaikkaa eli työskennellään erityisissä työntekokohteissa kuten talonrakennus- tai korjausrakennustyömaalla, työntekijä vähentää matkakulut tulonhankkimiskuluina. Omaa autoa työmatkoihin käytettäessä vähennys on 0,30 euroa kilometriltä.  Vähennyksessä ei ole omavastuuta eikä ylärajaa. 

Erityisalan työntekijä, jolla ei ole varsinaista työpaikkaa, hakee tulonhankkimisvähennyksenä ateriakorvauksen 12 euron suuruista vähennystä työpäivää kohden edellyttäen, ettei työnantaja ole järjestänyt ja kustantanut työmaaruokailua. Mikäli työpäivän pituus ylittää ruokatauot mukaan lukien 11 tuntia matkustusaikaa huomioimatta, voi hakea vähennystä kaksinkertaisena kyseisiltä päiviltä. 

Työssä käytettävien omien työkalujen hankinnasta ja kulumisesta johtuvia kuluja vähennetään kuittien perusteella. Erityisen tärkeää on muistaa vähentää työnantajan maksama perustyökalukorvaus 1,68 euroa työpäivältä. Maksettua perustyökalukorvausta ei huomioida ennakonpidätyksessä ja vähennyksen saaminen edellyttää sen hakemista.
> Työkalukorvaus (vero.fi)

Muut tes-alat 

Maalaus- ja vedeneristysalalla on voimassa samat verovähennykset kuin talonrakennusalalla. Erityisalan työntekijä, jolla ei ole varsinaista työpaikkaa, hakee tulonhankkimisvähennyksenä ateriakorvauksen 12 euron suuruista vähennystä työpäivää kohden edellyttäen, ettei työnantaja ole järjestänyt ja kustantanut työmaaruokailua. Mikäli työpäivän pituus ylittää ruokatauot mukaan lukien 11 tuntia matkustusaikaa huomioimatta, voi hakea vähennystä kaksinkertaisena kyseisiltä päiviltä.

Lattianpäällystysalalla on samanlaiset työkaluvähennykset kuin talonrakennusalalla. 

Infra-alalla saa samat vähennykset kuin talonrakennusalalla. Ateriakorvausvähennyksen saamisen edellytys on, ettei työnantaja ole sitä maksanut. Kiinteiden työpaikkojen osalta noudatetaan verotuksen yleisiä matkakustannusten vähennyssääntöjä. 

Asfalttialalla ja rakennustuoteteollisuudessa verovähennykset ovat yleisten matkakustannusten piirissä. 

Talotekniikka-alalla on poikkeavia työtehtäviä ja erilaisia vakiintuneita verotuskäytäntöjä. Nämä selviävät parhaiten kysymällä omalta luottamusmieheltä tai Rakennusliiton toimitsijoilta.  

Kaikilla tes-aloilla voi olla poikkeavia tehtäviä ja erilaisia vakiintuneita verotuskäytäntöjä. Nämä selviävät parhaiten kysymällä omalta luottamusmieheltä. 

Palkka- ja etuustiedot siirtyvät automaattisesti 

Tulorekisteri sisältää kattavasti palkka-, eläke- ja etuustietoja. Työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat ja ennakkoverot sähköisesti tulorekisteriin. Tulorekisteri on myös työttömyyskassojen käytössä.