Usein kysyttyä lakosta

Tältä sivulta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä lakosta.

Yleistä lakosta

Miksi nyt ollaan lakossa?

Poliittisilla lakoilla vastustetaan Suomen hallituksen suunnittelemia heikennyksiä työntekijöiden työtaisteluoikeuteen, työehtoihin ja työttömyysturvaan. Lakot ovat osa SAK:n ja sen jäsenliittojen #PainavaSyy-kampanjaa.

Voit lukea lisää leikkauksista SAK:n verkkosivuilta.

Mikä on poliittinen lakko?

Poliittisella lakolla pyritään vaikuttamaan johonkin yhteiskunnalliseen kysymykseen, ei työehtoihin tai työehtosopimuksiin. Poliittinen lakko on laillinen ja perustuslaissa sekä kansainvälisissä sopimuksissa turvattu oikeus. 

Kannattaako lakkoilla nyt kun rakennusala on kriisissä?

Tilanne on valitettava, mutta Rakennusliitto ei ole valinnut tämän kamppailun ajankohtaa, vaan Orpon hallitus. Lakkojen merkitys alan yritysten talouteen on varsin pieni verrattuna inflaatioon ja korkotason nousuun. Lakkojen kohdistamisella eri paikkakunnille herätetään laajempaa keskustelua myös alueellisista investointitarpeista.

Lakkoon osallistuminen

Mitä rajoja lakoille on asetettu?

Lakon aikana huolehditaan hätä- ja suojelutyöstä ja muista työpaikan toiminnan turvaamiseen liittyvistä välttämättömistä toimenpiteistä.

Työpaikkani ei ole lakkokaupungissa, voinko osallistua lakkoon?

Lakko on kollektiivinen toimenpide ja siitä päättää ammattiliitto. Yksittäisenä työntekijänä et voi itse päättää meneväsi lakkoon.

Miten saan tietoa lakosta?

Yrityksen tai työmaan luottamusmies neuvoo lakkoon liittyvissä asioissa. Tarvittaessa voit myös olla yhteydessä Rakennusliiton aluetoimitsijoihin. Lisäksi kannattaa seurata Rakennusliiton kanavia.

Miksen ole saanut henkilökohtaista ilmoitusta lakosta?

Tarkista, että yhteystietosi ovat ajan tasalla Rakennusliiton eAsioinnissa.

Tarvitseeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa työnantajalle?

Ei tarvitse. Työntekijällä on laillinen oikeus osallistua poliittiseen lakkoon. Rakennusliitto on ilmoittanut asiasta työnantajille. Työntekijöiden ei tarvitse ilmoittaa lakosta työnantajalle etukäteen. Työnantajan kysymyksiin liiton jäsenyydestä ei tarvitse vastata.

Voiko työnantaja irtisanoa lakkoon osallistumisen takia?

Ei voi. Kun työtaistelu on ammattiyhdistyksen toimeenpanema, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia.

Tarvitseeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa liittoon?

Rakennusliiton jäsenten ei tarvitse ilmoittaa etukäteen osallistumisesta lakkoon. Työtaisteluun osallistuvat muiden ammattiliittojen jäsenet ilmoittautuvat yrityksen/työkohteen luottamusmiehelle, joka kokoaa tiedot (tarkemmat ohjeet tästä).

Voiko työnantajani siirtää minut toiselle työmaalle, joka ei ole lakkoalueella?

Jos työnantajasi tarjoaa sinulle töitä lakkoalueen ulkopuolella olevalta työmaalta, voit valita otatko työt vastaan vai jäätkö lakkoon. Jos päätät jäädä lakkoon, työnantaja ei voi kohdistaa sinuun mitään sanktioita.

Mitä tapahtuu, jos en osallistu poliittiseen lakkoon?

Poliittiseen lakkoon osallistuminen on ennen muuta oikeus. Jättämällä osallistumatta lakkoon, jolla vastustetaan rakentajien työelämän heikentämistä, menettää mahdollisuutensa puolustaa työelämän reiluja pelisääntöjä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.

Rakennusliitossa on yli 200 ammattiosastoa. Osastojen sääntöjen mukaan lakkoon osallistumatta jättävä jäsen erotetaan. Ammattiosastojen säännöt eivät erottele poliittista ja ns. tes-lakkoa erottamisasiassa. 

Osastojen sääntöjen mukaan lakkoon osallistumatta jättävän jäsenen asia voidaan käsitellä osaston hallituksen kokouksessa kirjallisesta pyynnöstä. Ennen kuin jäsen esimerkiksi erotetaan tai hänelle annetaan huomautus, osaston on tutkittava asia ja pyydettävä liiton hallituksen lausunto.  

Rakennusliiton hallitus ei suosittele osastoille jäsenten erottamista nyt kyseessä olevien poliittisten lakkojen yhteydessä. Lopullinen päätösvalta voimassa olevien yhdistyksen sääntöjen mukaan asiassa on kuitenkin ammattiosaston kokouksella. 

Lakkoavustus

Maksetaanko lakosta lakkoavustus?

Rakennusliitto maksaa työtaisteluun osallistuville jäsenilleen lakkoavustusta.
Avustusta maksetaan kaikille niille jäsenille,

  • joille työtaisteluun osallistuminen aiheuttaa ansionmenetystä (lakkoavustusta ei siis makseta työttömille, lomautetuille tai opiskelijoille)
  • joiden jäsenyys on alkanut ennen työtaistelun alkua
  • joiden jäsenmaksut ovat kunnossa.

Teollisuusliiton lakkoon osallistuville lakkoavustuksen maksaa Teollisuusliitto.

Milloin lakkoavustus maksetaan?

Keskiviikkoon mennessä haetut avustukset ovat tilillä seuraavan viikon puolivälin tienoilla, jos jäsenyys ja lakkokohdetiedot ovat kunnossa.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi tai tarvittaessa liiton aluetoimitsijaan.