Korona ja rakennusala

Koronaan liittyen tulee usein uutta tietoa ja tulkintoja. Päivitämme tälle sivulle kysymyksiä ja vastauksia liiton jäseniä koskevista asioista.

Työterveyslaitos on julkaissut ohjeen koronaviruksen riskien arvioinnin tueksi.

Viimeisin päivitys 23.5.2022.

Sairastuminen ja karanteeni

Minulla on koronavirukseen sopivia oireita. Miten toimin?

Älä mene töihin. Ilmoita sairaudesta työnantajallesi työpaikan käytäntöjen mukaisesti. Toimi työnantajan ohjeiden mukaan. Jos tarvitset sairauslomatodistuksen, voit mahdollisesti saada sen puhelimitse työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta. Voit tehdä myös kotitestin.

Yrityksiä on suositeltu ottamaan käyttöön sairaslomissa omailmoitusmenettely kaikkien työntekijöiden osalta ja pidentämään se ainakin 5 vuorokauteen. Asia on kuitenkin työnantajakohtainen, eli tarkista asia töistä.

THL:n ohjeista löydät tietoa siitä, milloin flunssaoireiden tai varmistetun koronavirustartunnan jälleen voi palata töihin.

Tein positiivisen kotitestin, ja minulla lieviä oireita. THL:n ohjeiden mukaan olen 5 päivää omaehtoisessa karanteenissa. Onko se sairauspoissaolo, eli onko työnantaja palkanmaksuvelvollinen?

Tällaisessa tapauksessa kannattaa ottaa yhteys työterveyshuoltoon tai terveyskeskukseen ja pyytää sairauslomatodistus, jos haluaa varmistua palkallisesta sairauslomasta. Vaihtoehtoisesti voi työnantajan kanssa sopia sairauspoissaolosta omalla ilmoituksella.

Minulla on kuumetta ja flunssan oireita. Työnantajani ilmoitti, että kuumeen jälkeen en saa mennä töihin kahteen viikkoon koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Mikäli työnantaja ei keksi minulle vaihtoehtoista työtä, onko hän palkanmaksuvelvollinen tältä ajalta sairausloman päätyttyä?

Kyllä on.

Onko virallinen koronatesti maksuton myös muiden maiden kansalaisille?

Koronatesti on julkisessa terveydenhuollossa maksuton kansalaisuudesta riippumatta.

Sairastuin koronaan, voinko saada tartuntatautipäivärahaa?

Saadaksesi tartuntatautipäivärahaa, tarvitset joko

  • kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työssä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä tai
  • 1.1.2022 alkaen lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus luotettavasti todetusta koronavirustartunnasta ja suosituksesta olla pois työstä tartunnan leviämisriskin takia.

Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa työnantajallesi (jos työnantaja maksaa palkan) tai sinulle itsellesi. Tartuntatautipäiväraha maksetaan sen palkan mukaan, jonka normaalisti saisit ollessasi töissä. Kelalta saadun tiedon mukaan ansionmenetys korvataan täysimääräisesti (myös esimerkiksi lomaraha sekä talonrakennus-, maalaus- ja lattianpäällystysalalla erillinen palkanosa).

Lue lisää tartuntatautipäivärahan hakemisesta Kelan verkkosivuilta

Kela: Tartuntatautipäivärahaa voi saada myös Suomen sairausvakuutukseen kuulumaton työntekijä

Joudun olemaan poissa töistä, koska lapsellani on korona. Voinko saada tartuntatautipäivärahaa?

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi tehdä töitä. 

Lue lisää tartuntatautipäivärahan hakemisesta Kelan verkkosivuilta

Voiko korona olla ammattitauti?

Työssä saatu koronatartunta voi olla ammattitauti, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Lue lisää uutisesta.

Työntekijällä on normaalit 30 päivää lomaa. Hän pitää 5 päivää talvilomaa ja sairastuu toisena lomapäivänään koronaan. Kuluuko koko loma sairastaessa vai pitäisikö lomaa siirtää?

Kun kyseessä on täysi 30 päivän lomakertymä, sovelletaan kuuden (6) päivän omavastuuta (ei omavastuuta, jos lomanmääräytymisvuonna olisi alle 24 arkipäivää vuosilomaa).

Tässä kohtaa kyse on talvilomasta, jolloin omavastuu ei enää riitä lomapäiville. Toisin sanoen loman loputtua jatkuu normaali sairausloma, määritellyn pituuden mukaisesti.

Mikäli sattuisi niin ikävästi, että vastaava tilanne tulisi eteen myös kesäloman aikana. Huomioidaan käytetyt omavastuupäivät, kun lomalla sairastumistapaukset sattuvat samalle lomanmääräytymiskaudelle.

Työntekijä saa käyttää yhtä monta lomapäivää siirrettyinä lomapäivinä, kuin mitä hän on ollut vuosilomallaan työpäiviä työkyvyttömänä omavastuun täyttymisen jälkeen.

Vuosiloman siirrostaa ja uudesta ajankohdasta kannattaa aina sopia viivytyksettä työnantajan kanssa.

Läheisen hoitaminen

Lapseni koulu tai päiväkoti on suljettu ja joudun olemaan kotona. Saanko palkkaa tai työttömyyspäivärahaa?

Jos pienen lapsesi koulu tai päiväkoti on suljettu koronaviruksen takia ja joudut olemaan poissa töistä hoitaaksesi lasta, ilmoita tilanteesta työnantajallesi. Kyseessä on poissaolo pakottavasta perhesyystä. Työnantajalla ei ole tällaisessa tilanteessa palkanmaksuvelvoitetta.

Voit myös yrittää sopia työnantajan kanssa lomapäivien tai työajanlyhennysvapaiden pitämisestä tai lomautuksesta koronaviruksen vuoksi. Lue lisää lomautuksista täältä.

Läheiseni on sairastunut ja tarvitsee minua. Miten toimin?

Jos yli 10-vuotiaan lapsesi, puolisosi tai iäkkään vanhempasi sairauden vuoksi et voi mennä töihin, sovi työnantajasi kanssa poissaolosta pakottavista perhesyistä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa tältä ajalta, mutta voit neuvotella mahdollisuudesta käyttää esimerkiksi vuosilomapäiviä.

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa sinulla on rakennusalalla tietyin edellytyksin oikeus palkalliseen poissaoloon lapsen hoidon järjestämiseksi. Tarkista asia työehtosopimuksestasi.

Ulkomaanmatkat ja työskentely ulkomailla koronarajoitusten aikana

Olen lomamatkalla ulkomailla. Miten toimin, kun palaan Suomeen?

Työnantajasi voi määrätä sinut pysymään kotona esimerkiksi 10 vuorokautta lomamatkasi jälkeen. Tältä ajalta työnantajan on maksettava sinulle työvuorojesi mukainen palkka. Jos työnantajasi ei suostu maksamaan palkkaa, ota yhteyttä yrityksesi pääluottamusmieheen tai Rakennusliiton toimitsijaan.

Muita matkustamiseen liittyviä ohjeita Rajavartiolaitoksen verkkosivuilla

Palasin ulkomaan työkomennukselta takaisin Suomeen koska valtioiden rajoja suljettiin ja nyt olen karanteenissa. Voiko työnantaja lomauttaa minut?

Jos työnantaja on määrännyt sinut palaamaan kotimaahan eikä työtä ole täällä tarjolla, työnantajalla on 14 vuorokauden palkanmaksuvelvollisuus. Työnantaja voi myös lomauttaa sinut, koska työtä ei ole tarjota. Lomautusilmoitusajan voi sopia lyhyemmäksi kuin 14 vuorokautta.

Palasin ulkomaanmatkalta ja työnantaja kielsi työnteon karanteeniohjeistuksen nojalla. Hän ilmoitti niiden olevan pekkaspäiviä. Saako työnantaja yksipuolisesti päättää pekkaspäivien pitämisestä heti?

Ei saa. Pekkaspäivistä pitää ilmoittaa 2 viikkoa ennen vapaan ajankohtaa.

Kuljen töihin Suomeen Virosta. Vaikuttaako korona kulkemiseeni?

Työmatkaliikenne maiden välillä on sallittua.

Lue lisää matkustusrajoituksista valtioneuvoston sivuilta

Kuljen töissä Suomen ja Ruotsin tai Norjan välisen rajan yli. Vaikuttaako korona kulkemiseeni?

Työmatkaliikenne maiden välillä on sallittua.

Lue lisää matkustusrajoituksista valtioneuvoston sivuilta

Työmaiden sulkeminen, tartuntaketjut ja massatestaukset

En voi tehdä työtäni, koska työpaikka on suljettu. Miten toimin?

Jos koronavirus estää työnteon, vaikka työntekijä ei ole sairastunut tai joutunut karanteeniin, on työnantajalla oikeus määrätä työntekijä muuhun työsopimuksen mukaiseen työhön. Työnantaja maksaa palkan tässä tapauksessa normaalisti.

Jos työnantaja ei kykene kohtuudella tarjoamaan muuta työtä, on hänen annettava lomautusilmoitus ennen lomautuksen alkamista. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen syy ja arvioitu kesto. Työnantajan on maksettava palkka lomautusilmoitusajalta eli enintään 14 vuorokauden ajan.

Työmaalla on yksi todettu koronatapaus. Voiko koko työmaa jatkaa normaalia työntekoa, kun epäilemme, että tartuntoja on enemmänkin?

Selvitä työnantajalta, kuinka menetellään ja mihin perustuu arvio siitä, että työt voisivat jatkua normaalisti. Asia palautuu työnantajan työsuojeluvelvoitteeseen eli vaarojen arviointiin ja sen perusteella tehtäviin johtopäätöksiin. Käytännössä on ollut havaittavissa, että kynnys toimiin on alalla ollut korkealla. Huomattavia vaikeuksia näyttää olevan jo normaaliaikojen määräysten mukaisesta työhygieniasta huolehtimisessa.

Viranomainen ei voi määrätä työmaata kiinni. Käytännössä tähän voidaan päätyä karanteenimääräysten määrän kasvaessa sellaiseksi, ettei työmaata ole mahdollista pyörittää.

Loppuvuodesta 2020 muutettiin säädöksiä työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta, ja koronavirus myös luokiteltiin vakavaksi riskitekijäksi. Rakennusteollisuus on katsonut mahdolliseksi mm. sen, että edellytetään testitulosta työmaalle pääsemiseksi. Rakennusliitolla ei ole aihetta riitauttaa arviota, kun epidemiologiset olosuhteet ovat selvästi vaikeutuneet ja kyse on turvallisuudesta akuutisti. Asiasta ei ole oikeuskäytäntöä.

Olen altistunut töissä koronalle ja saanut tästä tekstiviestin tartuntatautiyksiköstä. Minua ei vielä ole virallisesti määrätty karanteeniin. Työnantaja on pyytänyt olemaan omaehtoisessa karanteenissa tartuntatautiyksikön puhelua odottaen. Kuka maksaa palkan tältä puhelun odottamisen ajalta?

Jos työnantaja määrää työntekijän pysymään kotona, työnantaja maksaa palkan omaehtoisen karanteenin ajalta.

Olen vuokratyöfirman kautta töissä työmaalla, joka suljetaan koronan takia. Kuka maksaa palkkani siltä ajalta, kun työmaa on kiinni?

Omalla työnantajallasi on vastuu maksaa palkkasi siltä ajalta, kun työmaa on suljettuna. Tässä tapauksessa vastuu palkanmaksusta on vuokratyöfirmalla.

Lomautukset ja YT-neuvottelut

Työnantaja lomautti minut. Miten toimin?

Voidaanko minut lomauttaa, jos sairastun koronaan, ettei työnantajan tarvitse maksaa sairausajan palkkaa?

Jos sairausloma on alkanut ennen lomautusta, työnantaja maksaa sairausajan palkkaa joko sairausloman loppuun tai siihen saakka, kun maksuvelvollisuus päättyy päivien täyttyessä.

Minut lomautettiin, ja minulla on vielä pitämättä talvilomaa. Saanko talviloman ajalta palkkaa vai työttömyysetuutta?

Kun talviloma pidetään, ei talviloman ajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Loma-aika pitää merkitä hakemukseen. Loman ajalta kertyy työssäoloehtoa, kun palkallinen aika viikossa on 18 tuntia tai yli.

Voiko toukokuussa, eli kesälomakauden jo alettua, lomauttaa vai onko kesäloma pidettävä pois ennen lomautuksen alkua?

Työntekijä voidaan lomauttaa myös kesälomakauden aikana, eikä lomia ole pidettävä pois ennen lomautuksen keston alkua. Koska työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle ansaittu loma lomakausittain (2.5.–30.9.), voidaan kesäloma sijoittaa lomautuksen ajalle eikä työntekijällä ole kyseisenä aikana oikeutta työttömyysetuuteen. Loman osoittaminen lomautuksen keston ajalle ei katkaise lomautuksen yhdenjaksoisuutta. Pidetyn vuosiloman ajalta kertyy uutta työssäoloehtoa, kun palkallinen aika on vähintään 18 tuntia viikossa.

Sain lomautusilmoituksen aiemmin, ja nyt ilmoitettiin, että lomautus siirtyy viikolla. Voiko työnantaja siirtää lomautusta koko ajan esimerkiksi viikolla eteenpäin?

Lomautusta voi siirtää kerran ilman uutta lomautusilmoitusaikaa. Yhden siirron jälkeen pitää antaa uusi lomautusilmoitus.

Olen lomautettuna, ja työnantajalla on tarjota töitä pariksi päiväksi. Milloin työnantajan on ilmoitettava tästä työntekijälle? Onko sen jälkeen tehtävä uusi lomautusilmoitus?

Työnantajan on ilmoitettava työhönpaluusta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, ellei ole sovittu lyhyemmästä ilmoitusajasta. Lyhyemmästä ilmoitusajasta sovittaessa on syytä muistaa, että työskenneltäessä toisen työnantajan palveluksessa lomautuksen aikana irtisanomisaika on 5 päivää.

Uusi lomautus vaatii uuden lomautusilmoituksen. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia tilapäisestä työstä lomautuksen kestäessä, jolloin lomautus voi töiden päätyttyä jatkua ilman uutta lomautusilmoitusta. Tilapäisen työn kestolle ei ole olemassa täsmällistä määritelmää.

Olen määräaikaisessa työsuhteessa, enkä ole kenenkään sijainen. Voiko minut silti lomauttaa?

Ei voi. 1.4.–31.12.2020 välisenä aikana myös määräaikaisella työsopimuksella työskentelevä voitiin lomauttaa. Jos määräaikaisena työskentelevä työntekijä lomautetaan, hänellä on oikeus työttömyysturvaan ja toisin kuin ennen oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

Kertyykö vuosiloma lomautuksen ajalta?

Lomautuksen aikana 30 ensimmäistä päivää kerryttää vuosilomaa.

Mitä työttömyysturvaan liittyviä lainsäädännön muutoksia on tullut?

Työttömyysturvaan ja liikkuvuusavustukseen liittyen säädettiin poikkeuslakeja, joiden voimassaolo on kuitenkin päättynyt viimeistään vuoden 2021 lopussa.

Kooste työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista (Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n ylläpitämä sivu)

Pätevätkö työehtosopimuksen määräykset luottamushenkilöiden työsuhdeturvasta myös koronavirukseen liittyvissä lomautuksissa?

Kyllä pätevät.

Rokotukset

Voinko käydä koronarokotuksessa työaikana ja maksetaanko silloin palkkaa?

Koronarokotuksessa käyminen on palkallista työaikaa, mikäli rokottaminen ei ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana.

Työajan ulkopuolella tapahtuvan rokottamisen vaikeus voi paljonkin riippua alueellisista terveydenhuollon resursseista ja olosuhteista. Vaikeudesta on kyse ainakin silloin, jos aikoja ei ole paikallisesti saatavissa tai ajan saaminen venyisi huomattavan pitkälle verrattuna ”virastoaikoina” saataviin aikoihin.

Saako työnantaja vaatia työntekijältä voimassaolevaa koronapassia?

Vaikka työnantajalla ei ole oikeutta vaatia työntekijää kertomaan luottamuksellisia terveystietoja, Rakennusliitto suosittelee rakennusalan työntekijöitä ottamaan koronarokotteen. Se parantaa terveysturvallisuutta koko rakentajayhteisössä.

Kävin koronarokotuksessa ja sain sivuvaikutuksia seuraavana päivänä töissä. Jätin työpäivän kesken. Kuuluuko työnantajan maksaa palkkaa?

Kyseessä on sairauspoissaolo, josta palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti.

Muut asiat

Saako pääurakoitsija vaatia työntekijöiltä jatkuvaa maskin käyttöä työmaalla? Mitä teen, jos en terveydellisten syiden vuoksi voi käyttää maskia?

Työpaikan vaarojen arvioinnissa voidaan päätyä siihen, että maskia on käytettävä. Silloin on arvioitu, että muut järjestelyt eivät ole riittäviä.

Jos työntekijän ei ole mahdollista käyttää maskia, tulee asia käydä läpi työterveyshuollon kanssa. Työnantajalla on tämän perusteella velvollisuus huomioida erityistilanne ja järjestää työskentely yksilökohtaisesti. Se voi joskus tarkoittaa laadukkaampaa maskia, joskus työn tekemistä paikassa, jossa kontakteilta vältytään.

Voiko rakennusyhtiö sakottaa maskittomuudesta työmaalla?

Työntekijän maksettavaksi ei voi määrätä sakkoja työturvallisuuspuutteesta. Jos et voi käyttää maskia terveydellisistä syistä, lue edellinen kysymys ja vastaus.

Työmaalla on asiakasyrityksen määräämä maskipakko. Kuka hankkii maskit työntekijöille: asiakasyritys, oma työnantaja vai työntekijä itse?

Oma työnantaja vastaa työturvallisuuteen liittyvistä kustannuksista, kuten maskien hankinnasta. Työnantaja- ja asiakasyritys sopivat keskenään, kumpi korvaa mitäkin, mutta työntekijälle kustannuksia ei voi vierittää.

Voiko työnantaja edellyttää työntekijältä negatiivista koronatestitulosta esimerkiksi taloyhtiön remonttikohteessa?

Jos työntekijä on oireeton eikä ole ollut kontaktissa virukseen sairastuneen kanssa, ei työnantaja voi velvoittaa tarkastukseen.  Jos työnantaja estää terveen henkilön työnteon, jatkuu palkanmaksuvelvoite.

Jos  työntekijä on ollut kontaktissa aiemmin sairastuneen kanssa tai oireinen (”perustellusti epäilty altistuneen”), voi tartuntataudeista vastaava lääkäri tartuntatautilain perusteella määrätä karanteeniin.

Käytännössä taudin leviämistä kuitenkin estää, jos työnantaja ohjaa työntekijöitä testiin työnantajan kustannuksella.

Työpaikallani ei huolehdita hygieniasta. Käytössä ei ole saippuaa tai käsidesiä, vaikka työntekijät ovat sitä pyytäneet. Muitakaan varotoimia ei ole lisätty. Flunssaisia työntekijöitä neuvotaan pysymään töissä, jos työkunto on riittävä. Mitkä ovat työnantajan ja esimiesten velvollisuudet, ja mitä voin tehdä?

Työnantajan velvollisuus on huolehtia työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä: esimerkiksi järjestää tiloihin riittävä siivous ja huolehtia, että käsien peseminen onnistuu vaivatta. Tavallisen käsienpesumahdollisuuden lisäksi työnantajan tulisi nyt järjestää käsidesiä kaikkien työntekijöiden käyttöön sosiaalitilojen eri alueille. Jos työpaikalla ei huolehdita asiaankuuluvista varotoimista, ole yhteydessä yrityksen tai työmaan työsuojeluvaltuutettuun. Jos ongelmia ei saada ratkaistua työmaalla, ole yhteydessä Rakennusliiton aluetoimitsijaan.

Viranomaisten ohjeiden mukaan töihin ei nyt tule mennä pienessäkään flunssassa. Yrityksiä on suositeltu ottamaan käyttöön sairauslomissa omailmoitusmenettely kaikkien työntekijöiden osalta ja pidentämään se ainakin 5 vuorokauteen. Asia on kuitenkin työnantajakohtainen. Jos tarvitset todistuksen sairauspoissaolosta, voit todennäköisesti saada sen puhelimitse työterveyshuollosta tai terveysasemalta.

Työnantajan on järjestettävä rakennustyömaalle työntekijöiden käyttöön riittävä määrä laadukkaita sosiaalitiloja. Tilat pitää siivota päivittäin ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Säädös rakennustyömaiden henkilöstötiloista edellyttää tätä myös normaalitilanteessa.

Työnantaja voi ohjeistaa, että työvaatteiden vaihto aamulla ja työpäivän päätteeksi tehdään porrastetusti, jotta kaikki eivät ole kylki kyljessä vaihtamassa vaatteita. Samoin ruokatunti ja kahvitauot voitaisiin toteuttaa sosiaalitiloissa porrastetusti yhdessä sopien. Työntekijöiden turvavälit tulee huomioida.

Koronaviruksen leviämisen ja rakentajan jaksamisen kannalta ei ratkaisuksi sovi, että sosiaalitilojen käyttöä rajoitetaan niin, että ruokailut siirretään tehtäväksi ulkona tai työvaatteet kuljetetaan kodin ja työpaikan välillä, jotta sosiaalitiloissa oltaisiin mahdollisimman vähän. Rakentajat elpyvät, pesevät ja ruokailevat sosiaalitiloissa, eivät ulkona hangessa. Työvaatteet ovat suojavaatteet, ja ne kuuluu säilyttää työmaan sosiaalitilojen pukukaapeissa.

Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa työnantajan ja työnjohdon tulee pystyä takaamaan työntekijöille turvalliset sosiaalitilat taukojen pitämiseksi. Lisäksi työnantajan tulee valvoa sosiaalitilojen turvallinen käyttö. Luonnollisesti työntekijöiden tulee noudattaa annettuja ohjeita.

Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ohjeet koronaepidemian torjuntaan (30.6.2020)

Miten toimitaan, jos esimerkiksi sosiaalitiloissa on yhtä aikaa enemmän työntekijöitä kuin alueelliset kokoontumisrajoitukset sallivat ja riittäviä turvavälejä ei pysty pitämään?

Pyydä työnantajaa tai pääurakoitsijaa porrastamaan tauot siten, ettei sosiaalitiloissa ole kerralla yli 6 henkilöä. Jos eteen tulee tilanne, jossa 6 henkilöä olisi ylittymässä – esimerkiksi töihin tultaessa tai pois lähtiessä –, ei sosiaalitiloihin tule mennä ennen kuin sieltä joku/jotkut poistuvat.

Teen huoltokäyntejä kerrostaloasunnoissa. Täytyykö minun jatkaa kaikkien kiireettömienkin huoltokäyntien tekemistä, vaikka en tiedä, ovatko asukkaat sairaita tai altistuneita tai tartutanko itse heitä, vaikka olen oireeton?

Mitään yleistä määräystä huoltokäyntien rajaamisesta vain välttämättömiin ei ole. Keskustele asiasta työnantajasi tai työsuojeluvaltuutettusi kanssa. Esimerkiksi jotkut isot vuokranantajat linjasivat pahimpina epidemia-aikoina, että heidän kohteissaan tehtiin vain kiireelliset huoltokäynnit.

Kuulun riskiryhmään perussairauksieni vuoksi. Miten minun pitäisi toimia? Käynkö töissä julkisissa paikoissa tai kuljenko töihin leviämisalueelle, vai voinko olla pois töistä?

Ketään ei aseteta karanteeniin riskiryhmään kuulumisen vuoksi. Kerro työnantajallesi, että kuulut riskiryhmään, ja keskustele mahdollisuuksista työskennellä vähemmän riskialttiissa työssä tai jäädä pois töistä. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi palkaton vapaa tai vuosiloman pitäminen. Palkanmaksuvelvollisuutta työnantajalla ei ole, jos jäät pois töistä.

Voiko työnantaja määrätä yksipuolisesti pitämään kesäloman?

Vuosilomalle jäädään vuosilomalain mukaisesti ja pääsääntöisesti vuosilomakauden aikana. Vuosiloman ajankohta on ilmoitettava pääsäännön mukaan viimeistään kuukausi ennen vuosiloman alkua. Ilmoitus sitoo työnantajaa.

Kertyykö vuosiloma karanteenin aikana?

Vuosilomalain mukaan työssäolopäivien veroisina pidetään myös työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi. Karanteeniin ajalta vuosiloma siis kertyy täysimääräisesti.

Jos työnantaja määrää karanteeniin varotoimenpiteenä, maksaako työnantaja myös palkan tältä ajalta?

Jos työnantaja määrää olemaan pois töistä esimerkiksi ulkomaanmatkan jälkeen tai muuna varotoimenpiteenä, työnantajan on maksettava palkka tältä ajalta.

Voinko asioida Rakennusliiton palvelupisteessä?

Suosittelemme käyttämään liiton eAsiointia ja tarvittaessa palvelunumeroitamme.

Miten saan yhteyden Avoimeen työttömyyskassaan (A-kassaan)?

A-kassan eAsiointiin pääset A-kassan sivuston kautta, jolta löydät jatkossa myös tärkeät työttömyyskassan tiedotteet ja toimintaohjeet eri tilanteisiin. A-kassa suosittelee asioimaan ensisijaisesti kassan eAsioinnin kautta.

Hakemusten käsittely
Kassa käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä ja on jäseneen yhteydessä, mikäli lisätietoja tarvitaan.

Mistä löydän luotettavaa tietoa?

Päivitämme tätä uutista, kun saamme uutta tietoa tai uusia kysymyksiä. Viranomaistietoa löydät THL:n verkkosivuilta ja Työterveyslaitoksen verkkosivuilta. Seuraa myös oman työnantajasi ja oman kotipaikkakuntasi viestintää.