Organisaatio ja hallinto

Hallitus 

Rakennusliiton hallitus johtaa liiton toimintaa ja on päätösvaltainen kaikissa niissä asioissa, jotka eivät sääntöjen ja yhdistyslain mukaan kuulu liittovaltuuston tai liittokokouksen päätettäviin. 

Tarvittaessa hallitus kutsuu koolle valtuuston ylimääräiseen kokoukseen. 

Liiton hallituksen puheenjohtajana toimii Kimmo Palonen ja varapuheenjohtajana Jyrki Ojanen

Liittovaltuusto 

Liittovaltuuston jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävässä liittokokouksessa. Liittovaltuustolla on liittokokousten välisenä aikana ylin päätösvalta liiton asioissa lukuun ottamatta sääntöjen muutosta ja liiton purkamista, jotka vain liittokokous voi ratkaista. 

Liittovaltuuston varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa viimeistään kesäkuussa. 

Liittovaltuustoon kuuluvat liittokokouksessa valitut liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä lisäksi 48 eri puolilta maata valittua varsinaista jäsentä ja lisäksi kaksi henkilökohtaista varajäsentä. 

Liittovaltuuston puheenjohtaja: Jari Renlund, kirvesmies, os. 288, Uusimaa 
Liittovaltuuston varapuheenjohtaja: Marko Metsäpelto, mittakirvesmies, os 10, Tampere

Liittokokous 

Ylintä päätösvaltaa liitossa käyttää sääntömääräisesti neljän vuoden välein kokoontuva liittokokous. Edustajat liittokokoukseen valitaan suhteellisilla vaaleilla: yksi edustaja 400 vaalipiirin alueella toimivan osaston henkilöjäsentä kohden. 

Lisätietoa liittokokouksesta

Aluejärjestöt 

Aluejärjestöt ovat ammattiosastojen rekisteröityjä yhteistoimintaelimiä ja samalla Rakennusliiton jäsenyhdistyksiä. Ylintä päätösvaltaa aluejärjestössä käyttää maalis-huhtikuussa kokoontuva edustajakokous. Edustajakokous valitsee hallituksen, joka voi keskuudestaan vielä valita juoksevia asioita hoitamaan työvaliokunnan. 

Aluejärjestöjen aktiiveille on toiminnan tueksi tarjolla vuosikello ja materiaalipankki.

Ammattiosastot 

Rakennusliiton ammattiosastot ovat liiton jäsenyhdistyksiä. Osastot voivat olla paikallisia tai ammattialakohtaisia. Työntekijät kuuluvat ammattiosastonsa kautta Rakennusliittoon.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto muun muassa 

  • valvoo toimintapiirissään alan työehtosopimusten noudattamista ja 
    jäsentensä oikeuksia työmarkkinoilla 
  • toimii alan työ- ja palkkaehtojen ja sosiaalisen lainsäädännön parantamiseksi 
  • edistää jäsentensä opiskelua, ammatillista kehittymistä sekä 
    kaikinpuolista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä kanssakäymistä. 

Jäsenellä on oikeus osallistua oman ammattiosastonsa kokouksiin ja toimintaan. 

Säännöt 

Rakennusliitto ry:n säännöt sekä aluejärjestöjen ja ammattiosastojen mallisäännöt on hyväksytty liittokokouksessa 12.5.2023.