Organisaatio ja hallinto

Säännöt

Rakennusliitto ry:n ja Rakennusalan työttömyyskassan säännöt sekä ammattiosastojen mallisäännöt on hyväksytty vuoden 2019 liittokokouksessa.

Rakennusliiton ja Rakennusalan työttömyyskassan säännöt

Liittokokous

Ylintä päätösvaltaa liitossa käyttää sääntömääräisesti neljän vuoden välein kokoontuva liittokokous. Edustajat liittokokoukseen valitaan suhteellisilla vaaleilla, yksi edustaja 400 vaalipiirin alueella toimivan osaston henkilöjäsentä kohden.

Lisätietoa liittokokouksesta (liittokokoussivusto)

Asiakirja

Rakennusliiton 24. liittokokous hyväksyi Työtä ja turvaa -asiakirjan kokouksessaan 26.5.2019.

Hallitus

Rakennusliiton hallitus johtaa liiton toimintaa ja on päätösvaltainen kaikissa niissä asioissa, jotka eivät sääntöjen ja yhdistyslain mukaan kuulu liittovaltuuston tai liittokokouksen päätettäviin.

Tarvittaessa hallitus kutsuu koolle valtuuston ylimääräiseen kokoukseen.

Liiton hallituksen puheenjohtajana toimii Matti Harjuniemi ja varapuheenjohtajana Kimmo Palonen.

Liittovaltuuston puheenjohtaja: Jari Renlund, kirvesmies, os. 288, Uusimaa
Liittovaltuuston varapuheenjohtaja: Tommi Rönö, betonimylläri, os. 236, Häme

Hallituksen ja valtuuston muun kokoonpanon löydät linkin takaa.

Hallitus ja valtuusto 26.5.2019 alkaen

Liittovaltuusto

Liittovaltuuston jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävässä liittokokouksessa. Liittovaltuustolla on liittokokousten välisenä aikana ylin päätösvalta liiton asioissa lukuun ottamatta sääntöjen muutosta ja liiton purkamista, jotka vain liittokokous voi ratkaista.

Liittovaltuuston varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa viimeistään kesäkuussa.

Liittovaltuustoon kuuluvat liittokokouksessa valitut liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä lisäksi 48 eri puolilta maata valittua varsinaista jäsentä ja lisäksi kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Aluejärjestöt

Aluejärjestöt ovat ammattiosastojen rekisteröityjä yhteistoimintaelimiä ja samalla Rakennusliiton jäsenyhdistyksiä. Ylintä päätösvaltaa aluejärjestössä käyttää maalis-huhtikuussa kokoontuva edustajakokous. Edustajakokous valitsee hallituksen, joka voi keskuudestaan vielä valita juoksevia asioita hoitamaan työvaliokunnan.

Ammattiosastot

Rakennusliiton ammattiosastot ovat liiton jäsenyhdistyksiä. Osastot voivat olla paikallisia tai ammattialakohtaisia. Työntekijät kuuluvat ammattiosastonsa kautta Rakennusliittoon.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto muun muassa

  • valvoo toimintapiirissään alan työehtosopimusten noudattamista ja
    jäsentensä oikeuksia työmarkkinoilla;
  • toimii alan työ- ja palkkaehtojen ja sosiaalisen lainsäädännön parantamiseksi;
  • edistää jäsentensä opiskelua, ammatillista kehittymistä sekä
    kaikinpuolista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä kanssakäymistä

Jäsenellä on oikeus osallistua oman ammattiosastonsa kokouksiin ja toimintaan. Rakennusliiton ammattiosastot