Työskentelytavat ja ergonomia

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE-sairaudet) ovat edelleen yleisempiä työperäisiä terveysongelmia niin Suomessa kuin Euroopassa.

Asentoon liittyvät riskit, altistuminen toistuville liikkeille tai väsyttäville tai kipua tuottaville asennoille, raskaiden taakkojen kantaminen tai siirtäminen ovat kaikki erittäin yleisiä työpaikan riskitekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia.

Työperäiset TULE-sairaudet vaikuttavat selkään, niskaan, hartioihin sekä ylä- ja alaraajoihin. Niihin kuuluvat kaikki nivelten tai muiden kudosten vauriot tai vaivat. Terveysongelmat vaihtelevat vähäisistä säryistä ja kivuista vakavampiin sairauksiin, jotka edellyttävät työstä poissaoloa tai lääkehoitoa. Kroonisemmissa tapauksissa ne voivat johtaa jopa työkyvyttömyyteen ja työstä luopumiseen.

Useimmat työperäiset TULE-sairaudet kehittyvät ajan mittaan. Niillä ei ole tavallisesti yhtä yksittäistä syytä, vaan eri riskitekijät vaikuttavat usein yhdessä. Niihin kuuluu fyysisiä ja biomekaanisia tekijöitä, organisaatioon liittyviä ja psykososiaalisia tekijöitä sekä yksilöllisiä tekijöitä.

Fyysisiä ja biomekaanisia riskitekijöitä voivat olla

 • nostot, erityisesti yhdistettynä taivutus- ja kiertoliikkeisiin
 • toistuvat tai voimakkaat liikkeet
 • hankalat ja staattiset asennot
 • tärinä, heikko valaistus ja kylmä työympäristö
 • nopeatahtinen työ
 • istuminen tai seisominen pitkään samassa asennossa.

Organisaatioon liittyviä ja psykososiaalisia riskitekijöitä voivat olla

 • vaativa työ ja vähäinen itsenäisyys
 • taukojen puute, vähäiset mahdollisuudet vaihtaa työskentelyasentoja
 • nopeatahtinen työskentely, myös uusien teknologioiden käyttöön ottamisen seurauksena
 • pitkät työajat tai vuorotyö
 • kiusaaminen, häirintä ja syrjintä työpaikalla
 • vähäinen työtyytyväisyys
 • yleisesti kaikki psykososiaaliset ja organisaatioon liittyvät tekijät (erityisesti silloin, kun ne yhdistyvät fyysisiin riskeihin), jotka voivat aiheuttaa stressiä, väsymystä, ahdistusta tai muita reaktioita, jotka puolestaan lisäävät TULE-sairauksien riskiä.

Yksilöllisiä riskitekijöitä voivat olla

 • aiemmat sairaudet
 • fyysinen kunto
 • elämäntyyli ja elintavat (esim. tupakointi, liikunnan puute) .

Lähde: osha.eu

Mitä voidaan tehdä?

Apuvälineitä on saatavilla:

 • rakennustyömailla tulisi olla käytössä työmaa-aikaiset hissit erittäin kuormittavien nostojen ja kantamisien välttämiseksi
 • nostoapuvälineitä on saatavilla myös levyjen kiinnittämisen helpottamiseksi
 • valaisussa voidaan käyttää led-nauhoja myös turvallisuuden takaamiseksi
 • työskentelytasojen tulee olla tarpeeksi leveitä ja turvallisia
 • työmaalla tulee olla mahdollisuus keskustella työnjohdon kanssa epäkohdista
 • työsuojeluvaltuutetun roolia tulee korostaa.

Lue lisää Työsuojelu.fi-sivustolta.