Työturvallisuus ja -terveys

Työturvallisuus tarkoittaa, että työpaikan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa.

Rakennusliitto vaatii työsuojelun, työterveyden ja työhyvinvoinnin toteutumista kaikilla rakennusalan työmailla ja työpaikoilla. Tavoitteena pitää olla tapaturmaton työympäristö. Työntekijän perusoikeutena on palata töistä kotiin terveenä. Työsuojelun yhteistoiminnalla voidaan saavuttaa nolla tapaturmaa.

Työsuojelu toteutuu parhaiten työmailla ja työpaikoilla, kun tehtävään valitaan työsuojeluvaltuutettu, joka on Rakennusliiton jäsen.

Työsuojelun ongelmatilanteissa ole yhteydessä työnantajaan tai tämän edustajaan ja työsuojeluvaltuutettuusi. Tilanteissa, joita ei pystytä ratkaisemaan työmailla tai työpaikoilla, voit ottaa yhteyttä Rakennusliiton palvelupisteeseen. Työsuojelun toteutumista valvova viranomainen on aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa on lisää tietoa työsuojelusta.