Päivitä tietosi 31.1. mennessä eAsioinnissa, niin osallistut kahden urheilukellon arvontaan. Katso arvonnan säännöt

Palkat ja työehdot

Rakennusliitto neuvottelee työnantajaliittojen kanssa työehtosopimukset, joissa sovitaan minimiehdoista, joilla rakennusaloilla tehdään työtä. Työehtosopimuksessa eli TES:ssä määritellään muun muassa alan palkat, työajat, lomakorvaukset, lomien pituudet, työajan lyhennykset, arkipyhäkorvaukset ja sairausajan palkat.

Työehtosopimusten yleissitovuudella tarkoitetaan sitä, että myös työnantajaliittoon kuulumattomat yritykset ovat velvollisia noudattamaan alan minimityöehtoja.

Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 1.5.2020–28.2.2022. 

Palkat 

Tiedot oman alasi palkoista löydät työehtosopimuksesta. Palkkoja korotettiin 1,6 prosentilla 1.9.2020, ja seuraavan kerran niitä korotetaan 1,3 prosentilla 1.9.2021.