Takaisin

Talonrakennusalan TES:n tekstimuutokset

Rakennusalan työehtosopimusten sopimuskausi on 1.3.2023–28.2.2025. Kaikille sopimusaloille tehtiin lakisääteisiä terveystarkastuksia koskeva tekstilisäys. Tässä uutisessa on kerrottu talonrakennusalan työehtosopimuksen muut tekstimuutokset. Koko työehtosopimus julkaistaan mahdollisimman pian.

Palkat

Rakennusalan palkkaryhmittelyn mukaiset tuntipalkat

Aikapalkkajärjestelmän mukaiset taulukkopalkat. Palkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 15.5. lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Palkkaryhmä    1.5.2023 15.5.2024  
I Aloitteleva työntekijä  11,71 €11,94 €
II Vähän kokemusta omaava työntekijä13,19 €13,45 €
III Aloitteleva ammattilainen     14,45 €14,74 €
IV Ammattilainen15,91 €16,23 €
V Kokenut ammattilainen17,32 €17,67 €
VI Erittäin kokenut ammattilainen18,52 €18,90 €

Rahamääräiset lisät

TES 8 § Työajan säännönmukainen sijoitus

 • Iltavuorossa maksetaan 1,28 € (15.5.2024 alkaen 1,31 €) ja yövuorossa 2,40 € (15.5.2024 alkaen 2,45 €) suuruinen lisä.

TES 9 § Työajan siirtäminen

 • …aiemmasta työajasta poikkeavilta tunneilta 2,40 € (15.5.2024 alkaen 2,45 €) suuruinen lisä
 • ilta- ja yötyössä maksetaan työntekijälle klo 16.00 jälkeen tehdystä työstä 1,28 € (15.5.2024 alkaen 1,31 €) ja klo 23.00 jälkeen tehdystä työstä 2,40 € (15.5.2024 alkaen 2,45 €) suuruinen lisä
 • Valmiustyöstä … maksetaan 4,80 € (15.5.2024 alkaen 4,90 €) suuruinen lisä

TES 15 § Hälytysluontoinen työ

 • …maksetaan hänelle varsinaisen palkan lisäksi ns. hälytysrahaa 15,09 € (15.5.2024 alkaen 15,38 €).

Tekstimuutokset

TES 11 § Paikallinen sopiminen työajoista

1. kappaleeseen lisätään tummennettu teksti:

1. Paikallisesti sopimalla säännöllinen työaika voidaan 4 §:n estämättä järjestää myös siten, että se tasoittuu enintään kuuden kuukauden aikana keskimäärin enintään 40 tuntiin viikossa. Viikoittainen työaika voi tällöin olla enintään 50 tuntia ja päivittäinen enintään 10 tuntia. TES 29 §:n mukaisissa matkatöissä päivittäinen työaika voi olla enintään 12 tuntia ja tasoittumisjakso enintään 12 kuukautta. Työnantajan tulee lähettää tällainen paikallinen sopimus molemmille liitoille vahvistettavaksi viimeistään viikkoa ennen kyseisen työajan käyttöönottoa. Liittojen tulee viikon kuluessa tehdä päätös, vahvistavatko ne sopimuksen. Paikallisessa sopimuksessa tulee samalla sopia rahamääräisestä lisästä, joka maksetaan lauantaina tehdystä työstä. Sopimuksen vahvistamatta jättäminen voi tapahtua vain perustellusta syystä.                       

TES 20 § Alaikäiset ja nuoret (otsikkoon lisää sana nuoret)

Lisäksi lisätään uusi kappale 3. kappale:

3. Yrityksen palkatessa nuoren työssäoppijan, jolla ei ole rakennusalan koulutusta tai kokemusta, voidaan palkkauksesta sopia paikallisesti toisin. Vähimmäispalkan tulee vähintään olla 80 % palkkaryhmän 1. mukaisesta tuntipalkasta. Sopimus on tehtävä luottamusmiehen kanssa. Palkkausta tulee tarkastaa osaamisen kartuttua, kuitenkin viimeistään 6 kk:n kuluttua töiden aloittamisesta.

TES 21 § Työntekijän sijoittaminen palkkaryhmään

Lisätään uusi kappale loppuun:

Ammattitaidon omaavan työntekijän tulee olla ryhmiteltynä vähintään palkkaryhmään IV. Työntekijä ei voi sijoittua palkkaryhmiin I-II ilman erillisiä perusteita. Palkkaryhmää määrittelevänä tekijänä ei voida pitää esim. työntekijän kansalaisuutta tai kielitaitoa, vaan sen tulee perustua työntekijän ammattitaitoon ja kykyyn tehdä niitä töitä, joita hän työsopimuksen mukaisesti tekee.

TES 26 § Palkanmaksu

Lisätään 1. kappaleeseen tummennettu teksti:

1. Palkka ja kustannusten korvaukset maksetaan joka toinen perjan­tai taikka, jos silloin on pyhä, edellisenä arkipäivänä (palkanmak­supäivä). Palkan laskemista varten saadaan jättää sisään 5 päivän palkka (laskenta-aika). Jos tilikatkon (perjantai) jälkeen tehdään viikonloppuna töitä, voidaan sen osalta palkka maksaa seuraavassa tilissä. Kustannusten korvaukset voidaan maksaa kerran kuussa, jos siitä sovitaan. Paikallisesti voidaan sopia, että varsinainen palkanmaksu tapahtuu kerran kuukaudessa. Tällöin työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada palkkapäivien puolivälissä ennakkopalkka säännöllistä työaikaa vastaavilta työtunneilta.

TES 27 § ”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelma

Muutetaan maksettavan palkan määrä seuraavasti:

                   …maksetaan kertakaikkisena palkkana 395 €…

                   …maksetaan kertakaikkisena palkkana 592,50 € tai 790 €…

TES 29 § Päiväraha ja matkakustannusten korvaus matkatöissä

Kohta 2: muutetaan päivärahan määrä ja päivämäärät seuraavasti:

… vuorokaudelta 48 €. Päivärahan määrää muutetaan 1.1.2024 ja 1.1.2025 lukien liittojen sopimalla tavalla

TES 30 § Työ ulkomailla

Työ Pohjoismaissa ja Euroopan Unionin jäsenmaissa

Kohta 2: muutetaan päivärahan määrä ja päivämäärät seuraavasti:

…oikeus päivärahaan, jonka suuruus on 48 €…

Päivärahan määrää muutetaan 1.1.2024 ja 1.1.2025 lukien liittojen sopimalla tavalla.

TES 31 § Päivittäiset matkakustannukset

Kohta 1: Muutetaan päivämäärät:

 …Edellä mainittuja matkakustannusten korvauksia korotetaan 1.1.2024 ja 1.1.2025 lähtien liittojen joulukuussa 2023 ja 2024 sopimalla tavalla.

Päivittäiset matkakustannusten korvaukset

yli 5 km 2,16 €
yli 10 km 3,47 €
yli 20 km 6,25 €
yli 30 km 9,10 €
yli 40 km 11,21 €
yli 50 km 13,59 €
yli 60 km 17,86 €
yli 70 km 20,20 €
yli 80 km 22,96 €
yli 90 km 26,15 €
yli 100 km 29,31 €

32 § Työkalukorvaus

Lisätään tummennetulla oleva teksti:

1. Korvauksena omien työkalujen käyttämisestä maksetaan 1,68 e päivältä.

2. Työnantaja hankkii työssä tarvittavat alla olevan listan mukaiset ja vastaavat työkalut. Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, että hän käyttää omia listan mukaisia tai vastaavia työkaluja, sovitaan myös niiden käyttöajan korvaamisesta sekä rikkoontumis- ja varkauskäytännöistä.

 • ketjusahat
 • kuviosahat ja -jyrsimet
 • porakoneet ja ruuvinvääntimet
 • jiiri- ja pöytäsirkkelit
 • paineilmakompressorit ja naulaimet
 • iskuvasarat ja piikkauskoneet
 • elektroniset mittalaitteet
 • isommat- ja sähkökäyttöiset laattaleikkurit
 • tiilileikkurit ja -sirkkelit
 • sähkökäyttöiset laastisekoittimet
 • älylaite liittymällä

33 § Opastus

Lisätään pykälän loppuun tummennetulla oleva teksti:

Työnantajan tulee työsopimuksen solmimisen yhteydessä varmistaa, että työntekijällä on oma henkilökohtainen työterveyskortti. Työntekijän on pidettävä työterveyskortti mukanaan rakennustyömaalla. Työterveyshuollon järjestämisen valvomiseksi työntekijän on näytettävä työterveyskortti työnantajalle ja luottamusmiehelle.

Luottamusmiessopimus (TED)

Työntekijöiden edustajien erilliskorvausten rahamäärät (TES kohdat 4.a/4.b/4.c) muutetaan seuraavasti:

1.5.2023 15.5.2024  
10-50 työntekijää  36,32 €37,05 €
51-100 työntekijää45,45 €46,36 €
yli 100 työntekijää 68,09 €69,45 €

Urakkahinnoittelut

Laatoitustyöt

Laatoitustöiden urakkahinnoitteluun tehtiin seuraavat muutokset:

1) Tilaajan tai työnantajan vaatiessa laattojen kiinnitystä tasauskiiloilla, korotetaan perushintoja 15 % (hinta sisältää kiilojen asennuksen ja poiston)

2) Teräväkulmaisten laattojen asennuksessa seiniin, sovitaan lisähinta paikallisesti

3) Tilaajan tai työnantajan vaatiessa laattojen kaksoiskiinnitystä, sovitaan lisähinta paikallisesti

4) Korotetaan seinälaatoituksen erillishintojen kohtaa: Metallilistan jiiriinleikkaus, uusi hinta 1,50 €/kpl