Takaisin

Vedeneristysalan lakko peruuntuu – Rakennusliitolle kaksivuotiset työehtosopimukset

Kaikille Rakennusliiton sopimusaloille on solmittu uudet työehtosopimukset. Kaksivuotisen sopimuskauden palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset. Rakennusliiton hallitus hyväksyi sopimukset yksimielisesti. Perjantaiksi ilmoitettu vedeneristysalan lakko peruuntuu.

Työehtosopimusten yleiskorotukset ja taulukkopalkkojen korotukset ovat 4 % + 2 %. Niin sanotun kertaerän (1 %) sijasta sama kustannusvaikutus rakentajien palkkoihin saadaan mm. korotusten voimaantuloa aikaistamalla vertailusopimukseen nähden.

Rakennusliiton hallitus hyväksyi sopimukset yksimielisesti kokouksessaan 9.3. Eri sopimusalojen työehtosopimusten tekstimuutoksista voit lukea tulevina viikkoina liiton verkkosivuilta.

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen muistuttaa, että nykyisessä työmarkkinamallissa niin sanotun yleisen linjan ylittävän palkankorotuksen tavoitteleminen tarkoittaa aina automaattisesti lakkoa.

– Rakennusliiton jäsenillä ei lakkointoa tällä kierroksella ollut. Marraskuussa pidetyssä ammatti- ja sopimusalatyöryhmien kokouksessa kävi selväksi, että rakentajat haluavat työehtosopimukset ja työrauhan, Palonen toteaa.

Palkankorotukset

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 4 prosentin yleiskorotuksella. Myös palkkataulukkoja korotetaan samalla prosentilla. Palkankorotukset astuvat voimaan 1.5. tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Myös kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja korotetaan 4 %.

Työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia korotetaan niin ikään 4 %.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 15.5.2024 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus on 2 % ja taulukkopalkkoja korotetaan 2 %. Sama korotus koskee myös kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja sekä työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia.

Kertaerä vai varhaisempi voimaantulo?

Talven ja kevään palkkaratkaisut ovat asettuneet ns. yleisen linjan eli teknologiateollisuuden sopimuksen tasolle. Teknon sopimuksessa korotukset ovat 3,5 % 1.4.2023 alkaen (korotus 1) ja 2,5 % 1.2.2024 alkaen (korotus 2). Lisäksi sopimuksessa maksettiin 400 euron kertaerä, jonka kustannusvaikutus on 1 %.

Teknologiateollisuuden sopimuksessa korotuksen maksupäivät tarkoittavat, että korotus 1 korottaa sopimuskauden aikana työntekijän palkkaa 20 kuukauden ajan ja korotus 2 vastaavasti 10 kuukauden ajan. Toisella tavalla ilmaistuna korotuspäivämäärissä on yhteensä kuuden kuukauden myöhästäminen.

Rakennusliiton sopimuksessa ensimmäinen korotus vaikuttaa palkkoihin 22 kuukauden ajan ja toinen korotus 9,5 kuukauden ajan. Rakennusliiton sopimuksessa maksuajankohtia on myöhästetty sopimuskaudella yhteensä 4,5 kuukautta eli 1,5 kk vähemmän kuin vertailusopimuksessa.

Kun lisäksi ensimmäinen korotus on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vertailusopimuksessa, on palkankorotuksen vaikutus työntekijän palkkaan sopimuskaudella suurempi. Näiden edellä mainittujen tekijöiden yhteinen palkkoja korottava kustannusvaikutus on yksi prosentti eli vastaa 400 euron kertaerää.

Miksi ei kertaerää?

Palkankorotuksen kertaerä kohtelee rakennusalan työntekijöitä hyvin eriarvoisella tavalla. Maksuajankohta olisi asettunut hetkeen, jolloin monet työntekijät ovat lomautettuna tai työttöminä, joten he olisivat jääneet ilman kertaerää. Rakennusalan vuokratyöntekijöillä on tyypillisesti lyhyitä tai pidempiä katkoja työsuhteessa. Niin ikään on rakentajia, jotka tekevät vuosittain töitä lukuisille työnantajille. Kuinka järjestää kertaerä rakentajille kattavasti?  Kertaerän varmistaminen kaikille jäsenille olisikin käytännössä mahdotonta.

Kertaerä on siis sisällytetty yleiskorotuksiin, taulukkojen korotuksiin ja lisien korotuksiin sekä niiden ajankohtiin. Näin palkankorotukset kohdentuvat mahdollisimman isoon osaan liiton jäsenkuntaa.

Kaikille yhteinen tekstimuutos

Lakisääteisiä terveystarkastuksia koskien tehtiin seuraava tekstilisäys. Kunkin sopimusalan asiaa koskevat tekstit ja määräykset pidetään siis ennallaan ja tämä on uusi teksti niiden lisäksi:

”Työntekijän tulee toimittaa lakisääteisistä tarkastuksista tehty työkykyisyysarvio viipymättä työnantajalle.

Määräaikaistarkastuksen tarkoituksena on selvittää työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky. Sen sisältö ja laajuus perustuvat terveydenhuollon asiantuntijan arvioon tarvittavista toimenpiteistä työn todellisiin riskeihin ja altisteisiin pohjautuen. Harkittaessa määräaikaistarkastuksen laajuutta huomioon tulee ottaa työntekijän työtehtävien aiheuttamat erityisvaatimukset ja henkilökohtainen terveydentila.

Määräaikaistarkastus rakennusalalla edellyttää sitä, että työntekijä käy vastaanotolla.”

Enemmän sopimusalakohtaisista tekstimuutoksista lähiviikkoina siis Rakennusliiton nettisivuilla.

Palkankorotukset

  • 4,0 % 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
  • 2,0 % 15.5.2024 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Korotukset toteutetaan yleiskorotuksina. Sama korotus koskee myös palkkataulukoita sekä kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja.

Nyheten på svenska:

Tvååriga kollektivavtal för byggfacket