Takaisin

Paljonko lomarahaa rakentajalle kuuluu?

Työntekijän oikeus vuosilomaan määräytyy vuosilomalain mukaan. Lomapalkan ja -rahan määrittely vaihtelee työehtosopimuksen mukaan.

Vuosilomapäivien kertymä lasketaan lomanmääräytymisvuodelta, joka on 1.4.–31.3. Jos työsuhde on 31.3. kestänyt alle vuoden, työntekijällä on oikeus saada lomaa 2 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on 31.3. mennessä jatkunut keskeytymättä vuoden, on työntekijällä oikeus saada lomaa 2,5 päivää kultakin täydeltä lomamääräytymiskuukaudelta.

Lomakorvaus

Jos työsuhteesi päättyy, sinulla on oikeus saada lomakorvausta pitämättä jääneestä lomasta tai vapaasta.

Vuosilomalla sairastuminen

Jos sairastut ennen sovittua vuosilomaasi tai vuosilomalla ollessasi, sinulla on vuosilomalain mukaan oikeus pyynnöstäsi saada siirrettyä vuosilomaasi. Jos sairastut vuosiloman aikana, loman siirtoon on oikeus 0–6 omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivien määrä riippuu sinulle kertyneen vuosiloman määrästä: Omavastuupäiviä ei ole, jos lomaa on kertynyt enintään 24 päivää eli 4 viikkoa. Jos lomaa on kertynyt yli 24 päivää, ovat omavastuupäiviä kaikki 24 päivää ylittävät päivät. Enimmillään omavastuupäiviä voi olla 6 silloin, kun työntekijälle on kertynyt täydet 30 päivää eli 5 viikkoa lomaa.

Lomapalkka ja lomaraha

Asfalttialalla alle 6 kuukautta saman työnantajan palveluksessa olleen työntekijän lomarahan määrä on 14 % ja vähintään 6 kuukautta saman työnantajan palveluksessa olleen työntekijän lomarahan määrä on 18,5 % työssäoloajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta yli- ja hätätyöstä maksettu korotus mukaan lukien.

Infra-alalla lomarahan määrä on 18,5 % lomanmääräytymisvuonna työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta ilman yli- ja hätätyöstä maksettua palkkaa. Alle vuoden kestäneessä työsuhteessa lomarahan määrä on 14 %.

Lattianpäällystysalalla, maalausalalla ja talonrakennusalalla lomarahan määrä on 18,5 % lomanmääräytymisvuonna työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta yli- ja hätätyöstä maksettu korotus mukaan lukien. Kesken olevassa urakassa toimitetaan väliarvio. Koululaisten ja opiskelijoiden lomarahan määrä on 14 %.

Rakennustuoteteollisuudessa työntekijän vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskentaperusteena on keskituntiansio, joka saadaan siten, että lomanmääräytymisvuonna työssäolon ajalta työntekijälle maksettu tai maksettavaksi erääntynyt palkka jaetaan vastaavien työtuntien lukumäärällä.

Työntekijän vuosilomapalkka ja lomakorvaus saadaan kertomalla hänen keskituntiansionsa vuosilomalain 5 ja 6.1 §:ssä tarkoitettujen lomapäivien lukumäärän perusteella määräytyvällä kertoimella.

Lakimääräiseltä vuosilomaltaan työhön palaavalle työntekijälle maksetaan lomaltapaluurahana 50 % hänen vuosilomapalkastaan.

Talotekniikka-alalla vuosilomalta maksetaan lomapalkka, joka saadaan työehtosopimuksen mukaisesti vuosilomakeskituntiansio kertomalla lomapäivien lukumäärän perusteella määräytyvällä kertoimella.

Lisäksi vuosiloman pitämisen yhteydessä maksetaan lomaraha. Lomaraha on 50 % lomapalkasta, puolet siitä maksetaan lomalle lähtiessä ja puolet lomalta palattaessa. Työsuhteen päättyessä pitämättömät lomat maksetaan lomakorvauksena lopputilin yhteydessä. Lomakorvaus maksetaan työsuhteen päättyessä 50 % korotettuna. Oikeutta lomarahaan ei ole silloin, kun työnantaja irtisanoo tai purkaa työsuhteen työntekijän henkilöön liittyvällä perusteella.

Vedeneristysalalla lomapalkan ja -korvauksen määrä lomaltapaluurahoineen on 18,5 % työssäoloajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta yli- ja hätätyöstä maksettu korvaus mukaan lukien.

Vuosilomalain mukaiset lisävapaapäivät

Lisävapaapäivien antamiseen sovelletaan vuosiloman antamista koskevia säännöksiä.

Talotekniikka-alalla työntekijälle maksetaan lisävapaapäiviltä korvaus keskituntiansiolla laskettuna.