Takaisin

Härski alipalkkaus kuopiolaisella työmaalla –
Rakennusliitto sopi työntekijöille lähes 30 000 euron saatavat

Rakennusliiton työmaatarkastuksessa Rakennusliike Lapti Oy:n pääurakoimalla työmaalla Kuopiossa paljastui törkeä alipalkkaus. Naulankanta Oy:n alihankkijana raudoitustöistä vastaavan Finecpol Oy:n ulkomaalaiset työntekijät ovat tehneet jopa 250 tuntia töitä kuukaudessa. Heille on maksettu liian pieniä ylityökorvauksia, työehtosopimusten yleiskorotuksia ei ole huomioitu palkoissa ja päivärahat on jätetty maksamatta työntekijöille, jotka tekevät Kuopiossa reissutöitä pääkaupunkiseudulta. Työntekijät ovat kotoisin Puolasta ja Ukrainasta.

Lapti Oy rakentaa parkkihallia Hannes Kolehmaisen kadulla Kuopiossa.

Ukrainalaisen työntekijän kohdalla työsopimukseen oli sovittu palkaksi 13,00 euroa/tunti. Sama työsopimus on oletettavasti lähetetty myös viranomaiselle työntekijän oleskelulupaa haettaessa. Työntekijälle kuitenkin on maksettu alle rakennusalan palkkaryhmä 1 vähimmäispalkan (10,35 e/h). Näin on kierretty viranomaisen työlupamenettelyä.

Puolalaisomisteinen yritys korjasi Rakennusliiton ilmoittamat puutteet, joiden bruttosummaksi tuli kahden kuukauden ajalta lähes 30 000 euroa. Kuopiolainen rakennusliike on Rakennusliiton tietojen mukaan hävinnyt kyseisen työmaan kilpailutuksen nyt alipalkkaukseen syyllistyneelle toimijalle.

Rakennusliitto esittää ratkaisuksi palkanmaksua älytilin kautta

–  Kun seuraamukset ovat mitättömät ja kiinnijäämisen riski pieni, ei tälle työntekijöiden riistämiselle näy loppua. Tilanne vain pahenee, kun EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden työlupamenettelyä ollaan helpottamassa. Nyt viimeistään tulisi tehdä lakimuutoksia ongelman ratkaisemiseksi. Alipalkkauksen kriminalisointi olisi yksi keino, sanoo Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen.

Rakennusliitto on esittänyt, että EU:n ulkopuolelta tuleville työntekijöille tulisi maksaa palkat valtion ylläpitämälle älytilille, josta rahat ohjautuisivat työntekijälle, verottajalle ja eläke- sekä vakuutusmaksuihin. Tämä mahdollistaisi viranomaisresurssien kohdentamisen reaaliaikaiseen palkka- ja työehtojen valvontaan

Rakennusliitto on esittänyt älytilin käyttöönottoa ja on valmis talkoisiin järjestelmän kehittämiseksi, Palonen korostaa.