Takaisin

Truster Partners Oy saartoon – Työntekijälle alle kuuden euron tuntipalkka

Rakennusliitto on saartanut Truster Partners Oy:n maanantaina 13.11. kello 7 alkaen. Truster Partners Oy ilmoittaa tilaajavastuuraportissaan noudattavansa työntekijöihinsä rakennusalan työehtosopimusta. Todellisuudessa yhtiön työntekijän palkkalaskelman mukaan palkaksi muodostuu alle kuusi euroa tunnilta.

Rakennusalan työmarkkinaosapuolet Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto ry ovat todenneet, että ns. kevytyrittäjyys ei sovi rakennustyömaille. Truster Partners kiertää päätöstä piilottamalla yrittäjyyden yrityksen osakkuuteen.

Truster Partnersin mallissa työntekijät tekevät yritykseen työsopimuksen, ns. vähemmistöosakkuussopimuksen. Tällä muodostuu toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja samalla merkitään Truster Partnersin b-osake 0 euron hintaan. Vähemmistöosakkailla ei ole oikeutta yhtiön osinkoon. Truster Partners Oy mainostaa palvelua lauseella ”luvanvaraiset työt Y-tunnuksella”.

Vähemmistöosakkuussopimuksen myötä osakkaat kuitenkin sitoutuvat siihen, etteivät he aloita tai harjoita yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa sopimuksen voimassa ollessa eikä 12 kuukauden aikana sopimuksen päättymisen jälkeen. Mikäli kilpailukieltoa rikotaan, on rikkoja velvollinen suorittamaan 50 000 € sopimussakon.

Truster Partnersin työntekijän suorittamasta työstä veloitetaan toimeksiantajalta 23 €/tunti, josta vähennetään ensin TP:n kuukausittainen kevytyrittäjän palvelumaksu 30 euroa, lisäksi jokaisesta laskusta peritään palvelumaksua 3,99 % laskun summasta. Hetipalkka-lisäpalvelumaksu 5 % veloitetaan normaalin palvelumaksun lisäksi.

Truster Partnersin ilmoituksen mukaan ”Partnerina työskennellessä et ole enää kevytyrittäjä vaan yrityksen partneri, jolloin et enää ole yrittäjä. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun palkastasi maksetaan normaalit työntekijämaksut sekä työnantajamaksut. Nämä kulut maksetaan sinun asiakkaalta laskuttamasta summasta.”

Truster Partnersin työntekijän palkkalaskelman mukaan Rakennusalan työehtosopimuksen mukaiseksi tuntipalkaksi tulee tällä järjestelyllä 5,75 €/tunti.

Yrityksen mukaan työntekijä on itse sopinut töistään toimeksiantajan kanssa, eikä Truster Partners sovi partnereiden työstä yritysten kanssa. Yrityksen vastineen mukaan partneri määrittelee itse, tekeekö laskutettavaa työtä vai ei.

Rakennusliitto ry katsoo, että kyse on puhtaasti piilotetusta työsuhteisesta työstä, ei yrittäjyydestä.

– Järjestely paljastaa, että hyväksikäyttäjät ovat valmiita tekemään mitä tahansa saadakseen ulkomaalaisen työntekijän rakennustyömaalle ja riistääkseen ison siivun hänen työpanoksestaan itselleen, sanoo Rakennusliiton sopimusalavastaavat Toni Malmström.