Takaisin

Pitävätkö lupaukset työperäisen hyväksikäytön kitkemisestä?

Työmarkkinarikollisuus ja työperäinen hyväksikäyttö on pureutunut voimakkaasti Suomen rakennustyömaille. Rakennusliitto on vaatinut mm. alipalkkauksen kriminalisointia ja muita voimakkaita toimia työmarkkinarikollisuuden kitkemiseksi.

Erityisen suuressa hyväksikäytön vaarassa ovat Suomeen EU:n ulkopuolelta tuodut lähetetyt työntekijät, joita usein Suomessa muutetaan ns. kevytyrittäjiksi vailla työehtosopimusten suojaa. Kolmansista maista tulevien työntekijöiden osalta parhaan turvan toisi palkanmaksu valtion hallinnoiman ns. älytilin kautta. Näin myös sosiaaliturvamaksut kohdentuisivat oikein, eivätkä jäisi veronmaksajien huoleksi.

Rakennusliitto edellyttää seuraavalta hallitukselta toimia harmaan talouden ja työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi myös rakennusalalta. SAK:n ja sen liittojen Vaalistaja-kampanjan kyselyssä lukuisat puolueet liputtivatkin mm. viranomaisvalvonnan lisäämisen puolesta.

Viime päivien tapahtumien valossa, kysymys kuuluu: Kannattaako perussuomalaiset edelleen, Vaalistajalle antamansa vastauksen mukaisesti, työmarkkinarikollisuuden vastaisia toimia?

Rakennusliitto ry
1.4.2023