Takaisin

Vedeneristysalan työehtosopimuksen muutokset

Uusien työehtosopimusten alakohtaiset muutokset on nyt julkaistu. Kaikkia sopimusaloja koskevat muutokset löydät aiemmin julkaistusta uutisesta.


Palkankorotukset sopimuskaudella

1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkkoja korotetaan 1,6 prosentilla. Taulukkopalkkoja, suorituspalkkoja ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan samalla prosentilla.

1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkkoja korotetaan 1,3 prosentilla. Taulukkopalkkoja, suorituspalkkoja ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan samalla prosentilla.

Muut työehtosopimuksen muutokset

Päivittäiset matkakustannukset

Työntekijän oikeus työpäivittäiseen matkakustannusten korvaukseen määräytyy asuinpaikasta riippumatta seuraavan taulukon mukaisesti:

Nollapisteen ja työmaan välinen etäisyys Edestakainen matkakustannusten korvaus
yli 4 km 5,60 €
yli 10 km 8,00 €
yli 20 km 12,00 €
yli 30 km 16,00 €
yli 40 km 19,40 €
yli 60 km 24,00 €
yli 80 km 30,00
yli 100 km Sovitaan erikseen

Mikäli työntekijän päivä alkaa ja päättyy eri työmailla, käytetään molemmista matkoista puoliosuutta ja lasketaan yhteen.

Työnantajan pyynnöstä tehty siirtymä työmaan välillä omaa kulkuneuvoa käyttäen korvataan verohallinnon vuosittain antaman päätöksen mukaisesti. Vuonna 2020 kilometrikorvauksen perussumma on 0,43 €/km.

Päivittäisiä matkakustannuksia koskevia määräyksistä voidaan paikallisesti sopia toisin

Lääkärintarkastukset

Työnantaja maksaa työntekijälle työajalta palkan lakisääteisessä työterveydenhuollon terveystarkastuksessa käynnin osalta.

Mikäli lakisääteinen terveystarkastus tai tarkastukseen liittyvän lääkärin määräämän laboratorio- tai röntgentutkimus tapahtuu säännöllisen työajan ulkopuolella, maksetaan tarkastukseen käytetyltä ajalta palkkaa vastaava korvaus keskituntiansion mukaan.

Mikäli tarkastus tapahtuu työntekijän säännöllisen työajan ulkopuolella, maksetaan työntekijälle henkilökohtaisen tuntipalkan suuruista palkkaa tarkastukseen osallistumisen ajalta. Lakisääteisen työterveystarkastuksen ajalta ei makseta ylityökorvauksia, ellei työnantaja määrää työntekijää terveystarkastukseen nimenomaan säännöllisen vuorokautisen työajan ylitystä.

Suojavaatetus

Työnantaja hankkii suojalasit, suojakypärän ja siihen kiinnitettävät kuulosuojaimet sekä suojakypärän myssyn ja muut tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet.

Urakkahinnoittelu

Uudet urakkahinnat on kirjattu tämän työehtosopimuksen urakkahinnoitteluun ja vedeneristysalan urakanlaskennan tulkintaohjeeseen.

Kattotarvikkeet, 2. laatikko:

Eristettävä pinta jyrkempi kuin 1:2, uusi hinta 6,36 € (50 % korotettu).

Ympäri eristettävät läpiviennit

Ympäri eristettävät läpiviennit enintään 2 m2/€ kpl
enintään 500 mm 4,12 € (+korotus)
501 – 1000 mm 6,12 €
1001 – 1500 mm 8,12 €

Muutetaan 2 alinta laatikkoa neuvottelutuloksessa sovitulla tavalla, joihin ei tule korotusta sopimuskaudella ja ei sisällä kantta.

Tekstit kuten laatikon Ulkoreunat ja nostot, jotta samat tulkinnat.

Kaltevat pinnat, taulukon muutos

uusi laatikko: eristettävä pinta jyrkempi kuin 1:2, perushinta +50 %

Ulkoreunat ja nostot

Täsmennetään mm-määrät neuvottelussa sovitun mukaisesti.

Tessissä on viittaus Toimivat katot-oppaaseen, josta voidaan soveltuvin osin soveltaa Toimivat katot-oppaan detaljikuvia.

Vedeneristysalan työehtosopimuksen työryhmät

Urakkatyöryhmä

Tuottavuus- ja työturvallisuustyöryhmä

Tes-kirjan selkeyttämistyöryhmä