Takaisin

Rakennusliitto hakee toimitsijoita Uudellemaalle ja Turkuun

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi opiskelevien vahva SAK:lainen riippumaton ammattiliitto. Liitto on myös yhteiskunnallinen etujärjestö, joka vaikuttaa laillisen yritystoiminnan ja työn puolesta ympäri maata. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Jäseniä Rakennusliitossa on yli 70 000 ja liitolla on hieman yli 90 työntekijää, jotka työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja aluetoimistoissa eri puolilla maata.

Haemme sekä eteläiselle että läntiselle toiminta-alueelle
ALUETOIMITSIJOITA (yht. 3 avointa paikkaa)

 

  1.   Aluetoimitsija Uudellemaalle (talonrakennusalan TES-tuntemus)

Edellytämme hakijalta talonrakennusalan työehtosopimuksen tuntemusta ja kokemusta rakennusalalla työskentelystä. Myös kielitaito ja ATK taidot ovat eduksi valintaan.

Aluetoimitsijan työtehtäviä ovat mm. työpaikkakäynnit, luottamushenkilöiden valintojen varmistaminen ja koulutus, jäsenhankinta, edunvalvonta-asioiden hoitaminen sekä jäsentilaisuuksien järjestely.

Työssä tarvitaan neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn. Toimitsijan tulee osata ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti. Hänen on myös hallittava ammatillisen toiminnan edellyttämät sopimustoiminnan perusteet.

 

  1.   Aluetoimitsija
    – Uudenmaan toimistoon (tuki nuorille rakentajille)

  2.   Aluetoimitsija
    – Turun aluetoimistoon (tuki nuorille rakentajille)

Työtehtävän pääpaino on tukea nuoria rakentajia urapoluillaan sekä edistää heidän aktiivisuuttaan kansalaisina, ammattilaisina ja rakentajayhteisön jäseninä. Työhön kuuluu toiminta-alueen sisällä yhteistyö oppilaitosten, työpaikkaohjaajien, työntekijöiden edustajien sekä työnantajien kanssa. Käytännön työssä aluetoimitsija käy oppilaitoksissa ja työmailla tapaamassa nuoria rakentajia sekä auttaa heitä työpaikkojen saannissa ja edunvalvonta-asioissa. Osana työtehtävää ovat muut aluetoimitsijalle kuuluvat työtehtävät.

Valittavalta aluetoimitsijalta edellytetään rakennusalan koulutuksen ja työelämän tuntemusta, hyviä sosiaalisia taitoja, organisaatiokykyä, yhteistyötaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Esiintymiseen liittyvät valmiudet helpottavat työn tekemistä.

* * * * * * * * *

Rakennusliitolla on tarjottavanaan SAK:laisten ammattiliittojen tasoiset työsuhteen ehdot ja paljon palkitsevaa työtä alan ammattiliittotoiminnassa.

Hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa sähköisesti sunnuntaihin 3.11.2019 mennessä osoitteeseen markus.ainasoja@rakennusliitto.fi

Tiedusteluihin Rakennusliitosta vastaavat
toiminta-alueen päällikkö Vilppu Oikarinen, puh. 050 383 5453 tai
henkilöstöpäällikkö Markus Ainasoja, puh. 0500 459729.