Takaisin

Euroopan työviranomainen ELA helpottaa toisessa maassa toimivien työntekijöiden arkea

Uusi Euroopan työviranomainen ELA aloitti keskiviikkona toimintansa. ELA:n tarkoituksena on helpottaa toisessa EU-maassa toimivien yritysten ja työntekijöiden arkea.

Euroopan komission mukaan noin 17,5 miljoonaa EU:n kansalaista asuu tai työskentelee tällä hetkellä muussa kuin kotimaassaan. Rakennusalalla työvoiman liikkuvuus on yleistä.

Euroopan työviranomainen ELA (European Labour Authority) helpottaa EU-maiden viranomaisten yhteistyötä ja selkeyttää EU-sääntöjen soveltamista työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen, työntekijöiden lähettämiseen toiseen EU-maahan, sosiaaliturvan yhteensovittamiseen ja tieliikennealan erityislainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

ELA helpottaa EU-maiden viranomaista yhteistyötä, millä pyritään varmistamaan, että sääntöjä valvotaan tehokkaammin. ELA aloittaa toimintansa Brysselissä, mutta varsinaiseksi toimipaikaksi tulee myöhemmin Slovakian Bratislava.

ELA:n käsittelyyn on jo nyt lähetetty myös rakennusalaa koskevia tapauksia, joissa esimerkiksi lähetetyille työntekijöille on maksettu huomattavasti vähemmän kuin paikallisille työntekijöille ja loma- tai sairausajan palkkoja on jätetty maksamatta.

Lue lisää Euroopan komission tiedotteesta
ELA:n verkkosivusto (englanniksi)