Takaisin

Sairastuminen muuttaa kesäloman sairauslomaksi

Joskus sairaus pääsee iskemään kesken kesäloman. Uuden lain mukaan sairastuminen muuttaa vuosiloman sairauslomaksi eli lomapäivät eivät kulu.

Aikaisemmin voimassa olleen lain mukaan työntekijällä oli seitsemän omavastuupäivää ennen jäljellä olevan loman siirtymistä. Uuden 1.10.2013 voimaan tulleen lain mukaan näin ei enää ole.

Jos loma on alkanut ja työntekijä sairastuu loman aikana, lomaa on siirrettävä ilman omavastuuaikoja. Loman siirtämistä tulee kuitenkin pyytää viipymättä ja sairauspoissaolosta tulee toimittaa luotettava selvitys. Luotettavalla selvityksellä tarkoitetaan asianomaisella työehtosopimuksella sovittua todistusta tai muuta selvitystä. Käytännössä lääkärintodistus on syytä toimittaa aina kun se on mahdollista. Yrityksissä olisi hyvä sopia kenelle mahdolliset siirtopyynnön lomien aikana tehdään.

Työkyvyttömyyden perusteella siirretty vuosiloma ei automaattisesti pidennä työntekijän jo alkanutta lomaa. Siirretty loma tulee kuitenkin lähtökohtaisesti antaa lomakaudella (2.5. – 30.9.). Mikäli tämä ei ole mahdollista esimerkiksi yrityksen tuotannollisista syistä tai työntekijän työkyvyttömyyden jatkumisen vuoksi, siirretty kesäloma voidaan antaa saman kalenterivuoden aikana.

Vuosilomapalkat määräytyvät rakennusalalla kunkin työehtosopimuksen mukaan. Niiden laskemista helpottavat selitelmät löytyvät muun muassa Rakentajakalenterin liitteestä.