Takaisin

Verottaja joustaa valvonnan täsmällisyydessä

Käytännön toimet rakennusalan uudessa verovalvonnassa ovat edenneet firmoissa hitaasti. Siksi verottaja hyväksyy alussa myös puutteellisia ilmoituksia. Verovalvonta tulee voimaan heinäkuussa.
Rakennustyötä tilaavien yritysten ja kotitalouksien on ilmoitettava 1.7. lähtien tietoja rakentamistöistä. Takarajan lähestyessä Verohallinto on päättänyt helpottaa yritysten tilannetta ja hyväksyä alkuvaiheessa myös puutteelliset ilmoitustiedot.
Laaja muutos koskee kaikkia rakentamispalveluita tilaavia yrityksiä toimialasta riippumatta. Yritykset ovat kuitenkin pahasti myöhässä tiedonkeruujärjestelmien pystyttämisessä. Verohallinto on tiedottanut muutoksesta alan järjestöjä ja yrityksiä sekä järjestänyt useita koulutustilaisuuksia.
”Tietojen kerääminen on osoittautunut yritysten omaa arviota hankalammaksi. Lisäksi suuri osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä on yhä valmistautumattomia”, kertoo ylitarkastaja Sari Wulff Verohallinnosta. ”Olemme tästä viime tingassa tekemisestä hyvin huolissamme ja päätimme, että menettelyn voi aloittaa osittain puutteellisin tiedoin.”
Muutokseen valmistautuminen aloitettiin myöhässä
Heinäkuu on ensimmäinen kuukausi, jolta rakennustyön tilaajien täytyy kerätä urakka- ja työntekijätiedot. Tiedot täytyy ilmoittaa viimeistään 5.9. mennessä. ”Tilaajapuolella ei herätty ajoissa huomaamaan, että uusi ilmoitusvelvollisuus ei koske vain rakennusyrityksiä, vaan kaikkia rakennus- ja kunnossapitotöiden tilaajia, kuten muiden alojen yrityksiä, taloyhtiöitä ja kuntia. Esimerkiksi teiden kunnostus kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin,” Wulff sanoo.
”Tärkeintä on nyt, että mahdollisimman moni aloittaa tietojen keräämisen, edes puutteellisina. Ilmoittamisen siirtäminen eteenpäin ei käytännössä ole enää mahdollista, sillä 5.9.2014 jälkeen tietojen kokonaan antamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu”, Wulff jatkaa.
Verohallinto panostaa neuvontaan ja yhteistyöhön, jotta ilmoitusmenettely saadaan sujuvaksi. ”Uudistus on iso ja tärkeä”, Wulff kertoo. ”Sen vuoksi Verohallinto pyrkii alkuvaiheessa ensisijaisesti ohjaamalla ilmoitusvelvolliset toimimaan oikein ja suhtautuu laiminlyöntimaksujen määräämiseen maltillisesti.”
Tiedot annetaan sähköisesti suomi.fi-palvelussa, Ilmoitin.fi-palvelussa tai oman ohjelmistosovelluksen kautta. Jatkossa tiedot kuuluu ilmoittaa kuukausittain.
Myös kotitaloudet kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Tiedot täytyy antaa kuitenkin vain rakennusluvan alaisista töistä ja vain kerran. Todistus tietojen antamisessa esitetään loppukatselmuksessa.