Takaisin

Destian myynti selkeyttää rakennusalan tilannetta

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi uskoo, että Destian myynti selkeyttää rakennusalan tilannetta. Samalla omistajanvaihdos voi parantaa Destian iskukykyä.

Hallitus päätti myydä infra- ja rakennusalan palveluyrityksen Destia Oy:n koko osakekannan Ahlström Capitalille.

-On luontevaa, että kilpailluilla urakkamarkkinoilla toimiva  rakennusyritys jatkaa kotimaisessa omistuksessa ilman valtion laitoksen leimaa. Valtion omistuksesta ei nähdäkseni ole ollut enää pitkään aikaan hyötyä ainakaan Destialle, joka hakee leipänsä rakennus- ja inframarkkinoilta.

Omistajaohjausministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Destia toimii alalla, jolla on paljon yksityisiä toimijoita ja kilpailua, eikä ole enää perusteita, miksi valtion tulisi kilpailla yksityisen sektorin kanssa rakennustoiminnassa. Eduskunta on tämän muutoksen hyväksynyt, Haavisto sanoo.

Harjuniemen mukaan valtiokaan ei ole tähänastisesta tilanteesta hyötynyt.

-Puheet rakennusalan valtionyhtiöstä markkinavahtina, joka säästäisi veronmaksajien rahoja, ovat maata kiertävältä radalta. Valtio- omisteisuuden on sen sijaan rakennusalan keskuudessa katsottu hyödyttävän yritystä tavalla, joka vääristäisi markkinoita. Nyt nämä porinat loppuvat. Destian ammattiväki pärjää aivan varmasti ilman isoveljeä. Destiallahan on hyvä kilpailukyky alalla.

-Puheet yhtiön strategisesta merkityksestä ovatkin jo melko kauan sitten loppuneet. Ne olivatkin alaviitteitä kansantieteellisessä kirjallisuudessa.

Destia jatkaa itsenäisenä, nyt yksityisesti omistettuna toimijana rakennussektorilla. Ennen kauppaa valtio on omistanut kaksi ratarakennuksessa kilpailevaa yhtiötä. Kaupan jälkeen valtio omistaa enää yhden ratarakennusalan toimijan VR-Track Oy:n.