Takaisin

EU -ehdokkaat: Suomalaisten eläkeiästä on päätettävä Suomessa

Toukokuussa tehdyn Twitter-kyselyn mukaan europarlamentaarikkokandidaatit ovat yksimielisiä siitä, että suomalaisten eläkeiästä on päätettävä Suomessa. Eläkeikä kiinnosti eniten vasemmistoliiton, vähiten perussuomalaisten ehdokkaita.

Kokeneet poliitikot, kuten nykyiset ja entiset europarlamentaarikot, kansanedustajat ja ministerit vastasivat Twitter-kyselyyn nopeasti ja selkeästi, useimmiten joko kyllä- tai ei-vastauksella. Tuntemattomilta ehdokkailta ei vastauksia tullut.

Eläkejärjestelmiä pidettiin eri EU-maissa liian erilaisina, jotta eläkejärjestelmien harmonisointi kaikkien 28 valtion kesken olisi mahdollista.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikkokandidaatit vastasivat Twitter-kyselyyn suhteellisesti eniten, perussuomalaisten ehdokkaat vähiten.

Vasemmistoliiton eurovaaliehdokas Li Andersson sanoi, että työurien pidentämiseksi pitää panostaa sekä työttömyyden vähentämiseen että työhyvinvointiin.

Keskustan EU-vaaliehdokas Mikael Pentikäisen Twitter-viesti edustaa useimman ehdokkaan mielipidettä: ”Eläkeikä on asia, joka pitää päättää kansallisesti. Eläkejärjestelmät ovat kovin erilaisia EU-maissa.”

Sdp:n europarlamentaarikkoehdokas Liisa Jaakonsaaren mielestä eläkerajasta pitää päättää kansallisella tasolla. Hän kuitenkin pitää tärkeänä, että eläkejärjestelmien kestävyyttä pitää vertailla keskenään.

Kokoomuksen ehdokas Sirpa Pietikäisellä oli muista vastanneista poikkeava mielipide. Hänen kertoi, että ehkä pitkällä aikavälillä eläkeikärajasta pitäisi päättää yli kansallisten rajojen. Pietikäisen mielestä kansalliset eläkejärjestelmät ovat täällä hetkellä liian erilaisia, ja tästä syystä järjestelmien harmonisointi on vaikeaa. Harmonisoinnilla olisi myös mittavat vaikutukset eläkkeiden tasoon.

RKP:n ehdokas, puoluesihteeri Marcus Ranta haluaa pitää eläkeikärajasta päättämisen nykyisellään, mutta Suomen eläkeikärajaa Ranta haluaisi nostaa.

Kysely lähetettiin Twitterillä kahdeksan suurimman puolueen eurovaaliehdokkaalle. 118 ehdokkaalta kysyttiin ”Pitäisikö eläkeikärajasta päättää EU-tasolla?”. 37 ehdokasta vastasi kysymykseen, joten vastausprosentti on 31. Kysely toteutettiin osana Elävänä eläkkeelle -kampanjaa.