Takaisin

Rakennusliitto ei hyväksy eläkeiän nostoa

Neuvottelut eläkeiän nostamisesta ovat käynnissä ja niiden yhteydessä on vaadittu myös eläkeputken poistamista. Jo tällä hetkellä monilla aloilla on kuitenkin tuhansia, jotka eivät jaksa työelämässä edes nykyiseen eläkeikään asti. Rakennusliitto vastustaa eläkeiän nostoa ja eläkeputken poistoa.

Elävänä eläkkeelle! -kampanjaa varten tehdyn Suomalaiset ja eläkeikä -selvityksen mukaan suomalaisten enemmistö ei usko, että jaksa tehdä työtä 67-vuotiaaksi, kuten on ehdotettu. Enemmistö kyselyyn osallistuneista epäilee, että töitä olisi edes tarjolla 67-vuotiaaksi saakka.

Usko työssä jaksamiseen hiipuu iän mukaan: joka kolmas alle 34-vuotiaista uskoi jaksavansa hyvin tai melko todennäköisesti töissä 67-vuotiaaksi, mutta 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä vain noin joka viides.

Työssä jaksamiseen on panostettava entistä enemmän, mutta se ei ratkaise raskaasta työstä johtuvia ongelmia. Kaavamainen eläkeikä ei ota huomioon kuormittavien töiden vaikutusta työssä jaksamiseen.

Rakennusliiton mielestä työntekijöille on annettava mahdollisuus päästä ”elävänä eläkkeelle” siten, että eläkeikä määräytyy yksilöllisesti työn raskauden ja kuluttavuuden mukaan. Ikääntyville työntekijöille on myös annettava mahdollisuus päästä tehtäviin, jotka joustavat jaksamisen mukaan.

Keskimääräinen eläköitymisikä on tällä hetkellä vajaat 61 vuotta, vaikka virallinen eläkeikä on 63–65 vuotta. Syynä tähän on, että tuhansia ihmisiä joutuu vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin jo alle 52-vuotiaina. Itävallassa on käytössä eläkejärjestelmä, joka huomioi raskaan työn raatajat. Esimerkiksi kolmivuorotyöläiset, ulkona jatkuvasti työskentelevät ja monet muut ns. raskaan ammatin harjoittajat pääsevät eläkkeelle muita aikaisemmin.

Eläkeputkessa kunniallisesti eläkkeelle

Monet ikääntyneet työntekijät joutuvat työttömiksi ennen virallista eläkeikää. Eläkeputki auttaa suurta osaa näistä tuhansista ikääntyneistä työttömistä pääsemään kunnialla lakisääteiselle eläkkeelle. Eläkeputken poistaminen romahduttaisi ikääntyneen työttömän elintason.

Eläkeputken poistaminen ei ole aiheuttanut kovaa vastustusta, mikä ei ole ihme, sillä selvityksen mukaan vain 50 prosenttia vastaajista osasi kertoa, mitä eläkeputkella tarkoitetaan.  

Eläkeputken poistuminen merkitsisi tulojen alenemista peruspäivärahojen tasolle, eli noin 650 euroa plus mahdolliset lisätuet. Yhteensä 83 prosenttia arvioi Suomalaiset ja eläkeikä -selvityksessä tulevansa huonosti (53 %) tai varsin huonosti (30 %) toimeen peruspäivärahalla.

Raskailla aloilla eläkeputki on taannut noin 15 000 työntekijälle säädyllisen perusturvan ennen varsinaista eläkeikää. Eläkeputki merkitsee, että ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha jatkuu eläkkeen alkamiseen saakka.

 

Lisätietoja: Heikki Korhonen, Rakennusliitto heikki.korhonen@rakennusliitto.fi  puh. 040 766 7172

 

Rakennusliitto aloitti Elävänä eläkkeelle! -kampanjan, jonka tarkoitus on herättää keskustelua eläkeuudistuksen inhimillisistä vaikutuksista ja saada suomalaiset ymmärtämään, mistä eläkeuudistuksessa on kysymys. Kampanja haluaa antaa, että raskasta työtä tekevien miesten ja naisten, sairaanhoitajien, opettajien, autonkuljettajien, rakentajien ja muiden palkansaajien ääni tulisi kuuluviin.

Kampanjaa varten on avattu omat sivut, jotka näkyvät osoitteessa:

http://www.elavanaelakkeelle.fi/