Takaisin

Lehto Asuntojen työmaalla törkeä alipalkkaus

Rakennusliitto on asettanut saartoon Lehto Asunnot Oy:n urakoimalla työmaalla Helsingissä toimivan virolaisen Client Express OÜ:n. Yritys on maksanut työntekijöilleen törkeää alipalkkaa. Palkaksi oli sovittu 9,00–10,00 €/h tai 1500 € netto/kk.  

Palkkoja on jätetty kokonaan maksamatta, ja palkassa ei ole huomioitu mm. lomarahoja tai työajan lyhennyksestä ja arkipyhäkorvauksista maksettavaa erillistä palkanosaa. Myös päivittäiset matkakustannusten korvaukset ja lähetettyjen työntekijöiden päivärahat oli jätetty maksamatta. 

Yritys ei ole esittänyt lain edellyttämiä palkkalaskelmia tai työaikakirjanpitoa, eikä se ole toimittanut vaaditussa ajassa lisäselvityksiä asiassa. 

Osa työntekijöistä on Ukrainan kansalaisia, joilla on ollut lyhytaikainen oleskelulupa Viroon, mutta ei mitään Suomessa työskentelyyn vaadittavia asiakirjoja. Tiedot on välitetty myös aluehallintovirastoon työsuojeluviranomaiselle.