Takaisin

Rakennusalan työehtosopimukset maaliin sopimuskauden ja kustannusraamin puitteissa

Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto ovat päässeet sopuun työntekijöitä koskevien työehtosopimusten sisällöstä. Molemmat osapuolet pitävät tärkeänä, että yhteisymmärrys saavutettiin hyvissä ajoin ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä ja työt jatkuvat poikkeusoloissa mahdollisimman häiriöttömästi.

Rakennusalan neuvottelutulos on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen. 22 kuukauden mittaisen sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdessa erässä: 1,6 prosentilla syyskuussa 2020 ja siitä vuoden kuluttua 1,3 prosentilla.

Koronan varjossa solmittu työehtosopimus sisältää erillisen kriisilausekkeen. Jos koronaepidemian taloudellisten seurauksien vuoksi työmarkkinoilla toteutetaan esimerkiksi yleisiä palkanalennuksia, työajan pidennyksiä tai muita työnantajien kustannuksia alentavia toimia, alalla toteutetaan vastaavat sopimusmuutokset kaikilla rakennusalan työehtosopimusaloilla.

Sopimukseen sisältyy useita työterveyttä ja -hyvinvointia edistäviä muutoksia, kuten yli 55-vuotiaiden työntekijöiden oikeus ylimääräiseen palkattomaan vapaaseen, kvartsipölylle altistumisen johdosta ASA-rekisteriin merkittyjen henkilöiden säännölliset terveystarkastukset sekä adoptiovanhemmalle myönnettävä äitiys- tai isyysvapaata vastaava palkallinen vapaa.

Osapuolet sitoutuvat myös yhteiseen hankkeeseen alan tuottavuuden parantamiseksi. Samalla sovittiin, että urakointialoilla työnantaja voi tietyin ehdoin käyttää sähköisen kulunvalvonnan ja työajan seurannan tietoja palkkalaskentaan. Tämä sujuvoittaa palkanmaksua ja mahdollistaa työaikajoustojen käyttöönoton.

Uusi sopimuskausi on voimassa 1.5.2020–28.2.2022. Nyt saavutettu neuvottelutulos koskee kahdeksaa työehtosopimusalaa: rakennusalaa, infra-alaa (ent. maa- ja vesirakennusalaa), rakennustuoteteollisuutta, LVI-alaa, asfalttialaa, vedeneristysalaa, maalausalaa ja lattianpäällystysalaa. Työehtosopimukset ovat yleissitovia ja ne vaikuttavat noin sadantuhannen työntekijän työsuhteen ehtoihin.

Lue myös

Puheenjohtajan blogi: Sopimus on saavutus

Työehtosopimusten muutokset on lisätty verkkosivuille 28.4. Kaikki liiton työehtosopimusten muutokset ovat myös Rakentaja-lehden numerossa 4/20, joka ilmestyy kesäkuussa.