Takaisin

Siisteydestä huolehtiminen korostuu epidemian aikana

Koronaepidemian aikana työpaikan yhteisten tilojen siisteyteen ja hygieniaan tulee panostaa aivan erityisesti.

Jotta sairastumisia, lomautuksia, työmaiden viivästymisiä ja jopa keskeytymisiä voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti välttää, tulee sekä työnantajien että työntekijöiden sitoutua yhdessä sovittuihin pelisääntöihin. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on työpaikkojen yhteisten tilojen hygienian taso. Siinä on kysymys ennen kaikkea turvallisuudesta.

Vaikka koronakriisin takia resurssit ovat tiukoilla ja jaksamista koetellaan, työministeriön päätöksen mukaisesti työnantajan on huolehdittava, että henkilöstötilat pidetään puhtaina, siivotaan päivittäin ja tarvittaessa useamminkin työmaan rakennusvaiheen tai muiden olosuhteiden sitä vaatiessa. Koronaepidemian aikaan korkean hygieniatason merkitys korostuu entisestään ja siivouksen sekä tarvittavan desinfioinnin tasoa tulee nostaa. Samalla tulee varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus huolehtia hyvästä käsihygieniasta säännöllisesti pitkin päivää. Käsienpesupisteillä tulee olla riittävä määrä saippuaa ja kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä, myös käsidesiä tulee olla tarjolla mahdollisimman monessa pisteessä.

Työntekijöiden riittävien turvaetäisyyksien varmistamiseen on monia eri keinoja. Lähikontakteja voidaan välttää esimerkiksi porrastamalla töiden aloitus- ja lopetusaikoja siten, että useiden henkilöiden ei tarvitse vaihtaa vaatteita samanaikaisesti. Niin ikään taukoja voi porrastaa siten, että taukotiloissa on korkeintaan vain muutamia henkilöitä kerrallaan. Toimihenkilöitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan ohjata etätöihin.

Vastuu siivouksesta sekä muiden olosuhteiden ja toimintatapojen järjestämisestä kriisitilanteen edellyttämälle tasolle on työnantajalla ja/tai työmaan päätoteuttajalla. Sen lisäksi aivan jokaisella on vastuu itsestään ja työkavereistaan. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan parantaa työympäristön sekä yhteisten tilojen siisteyttä ja sen myötä vähentää sairastumisen riskiä. Pitämällä paikat siisteinä ja noudattamalla tinkimättä poikkeustilan vaatimia käsihygienia-, kättely-, yskimis-, turvaväli- ja muita poikkeusolojen käytäntöjä, voimme vaikuttaa siihen, että tästäkin ajasta selvitään ja työmaita ei koronankriisin takia jouduta sulkemaan.

Rakennusteollisuus RT, Ammattiliitto Pro, Rakennusliitto