Takaisin

Päihitä aktiivimalli liiton kursseilla

 

Rakennusliitto tarjoaa työttömille jäsenilleen toukokuussa aktiivimallin ehdot täyttävän viiden päivän kurssin Helsingissä ja Tampereella. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 24.4. asti. Maksuttomaan koulutukseen otetaan enintään 20 työtöntä/kurssi. Koulutukset kerryttävät aktiivisuusehtoa vain, jos aktiivisuuden seurantajakso on alkanut 1.4.2019 tai sen jälkeen. Kursseista saa osallistumistodistuksen, joka toimitetaan Rakennuskassaan.

Työttömien työnhakijoiden työllistymistä tukevaa valmennusta on voitu järjestää 1.4.2019 alkaen myös muiden kuin työvoimaviranomaisten toimesta. Rakennusliitto järjestää jäsenilleen ensimmäiset aktiivimallin ehdot täyttävät koulutukset yhteistyössä Tatsi ry:n kanssa. Kokeiluluontoiset kurssit päätettiin järjestää aluksi Helsingissä ja Tampereella.
– Nämä ovat pilottikursseja ja toimintaa laajennetaan kysynnän ja tarpeen mukaan myös muille paikkakunnille, kertoo Rakennusliiton työpaikka- ja koulutusohjaaja Laura Waldén.

 

Mitä työtön jäsen hyötyy Rakennusliiton kurssista?

– Työtön saa aktiivimallin vaatimat 5 päivää. Hänen työnhakutaitonsa ja työllistymismahdollisuutensa paranevat. Kurssi tarjoaa myös eväitä työkykyisempänä pysymiseen, Laura Waldén listaa.
– Tärkeää on myös, että työtön oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja löytämään paremmin ns. piilotyöpaikat. Lisäksi koko viiden päivän kurssiosion suorittanut saa hätäensiapukoulutuksen ja työturvallisuuskorttikoulutuksen kortteineen. Tämä on merkittävä etu monelle rakentajalle, Waldén jatkaa.

HELSINGISSÄ järjestettävä aktiivimallin ehdot täyttävä
Rakennusliiton kurssi
Kurssiesite ja ilmoittautumisohjeet

TAMPEREELLA järjestettävä aktiivimallin ehdot täyttävä
Rakennusliiton kurssi
Kurssiesite ja ilmoittautumisohjeet

 

UP Partnersin toteuttama Taitava työnhakija -verkkokurssi

Aktiivisuusmallin ehdot täyttävä Taitava työnhakija -verkkokurssi on suunnattu Rakennusliiton työttömille jäsenille. Kurssin voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta netin kautta. Verkkokurssille pääsee kirjautumaan osoitteessa www.urapalvelut.fi/rakennusliitto/

Kurssin suorittaminen takaa aktiivisuusehdon täyttymisen 65 päivän seurantajakson ajalta.

Rakennuskassan sivustolla yksityiskohtaista tietoa aktiivimallista

Aktiivimalli on herättänyt jäsenistössä paljon kysymyksiä. Tietoa aktiivimallista on koottu Rakennuskassan nettisivuille. Sivuilta löytyy vastaus mm. siihen, minkälainen toiminta kerryttää aktiivisuutta, mitä aktiivisuusehdon täyttäminen tai täyttymättä jääminen tarkoittaa päivärahan määrässä, milloin aktiivisuuden seuranta alkaa alusta sekä missä tilanteissa työttömyyspäivärahan saajalta ei edellytetä mallin mukaista aktiivisuutta. Tietoa aktiivimallista

EP