Takaisin

Työsuojelun viranomaisvalvontaan vaaditaan lisää voimavaroja

SAK ja ammattiliitot ovat huolestuneita työturvallisuuden viranomaisresurssien vähäisyydestä. Liitot haluavat lisätä työpaikkatarkastuksia ja tehostaa valvontaa, jotta työsuojelun laiminlyönnit työpaikoilla saataisiin kuriin.

– Viime viikolla julkisuuteen tulleet vakavat, jopa ihmiskauppaan viittaavat rikkeet joidenkin ravintoloiden työntekijöiden työehdoissa ja työsuojelussa ovat pysäyttävä osoitus siitä, ettei Aluehallintovirastoilla ole tarpeeksi resursseja työsuojelutarkastusten tekemiseen, SAK:n työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen sanoo.

Työsuojelun ja harmaan talouden valvontaa on SAK:n ja liittojen mukaan mahdollista tehostaa tarkastajien määrää lisäämällä. Lisäys olisi tarpeen myös sen vuoksi, että muuttuva työ ja työelämä tuovat perinteisten työsuojeluriskien rinnalle uudenlaisia työsuojeluhaasteita.

Työsuojelun viranomaisvalvonta pystyy tällä hetkellä tarttumaan joihinkin epäkohtiin, mutta valvonnan vaikuttavuus jää Suomessa riittämättömäksi vähäisten resurssien vuoksi. Viime vuosina työpaikkojen turvallisuuden ja terveyden valvonnan resursseja on syönyt se, että valvontaviranomaisten resursseja ei ole lisätty samassa suhteessa kuin uusia tehtäviä on annettu.
–Tarkastajien kokonaismäärää on lisättävä, jotta epäkohtiin voidaan kunnolla puuttua. Valvontaresurssien niukkuus on myös vähentänyt työsuojeluvalvojien yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa. Muuttuvassa työelämässä ammattiliittojen ja työsuojeluvalvonnan vuoropuhelu työoloista ja niiden kehittämistarpeista olisi kuitenkin aivan olennaista, Anne Mironen painottaa.

Työsuojeluvalvonnan tehostaminen edellyttää myös lainsäädännön korjaamista.
– Työsuojelutarkastajille tulisi seuraavalla vaalikaudella antaa oikeus määrätä hallinnollisia seuraamusmaksuja, mikä tehostaisi valvontaa ja säännösten noudattamista, SAK:n Anne Mironen tarkentaa.

Sisäilma-asioiden työsuojeluvalvontaa SAK ja ammattiliitot tehostaisivat säätämällä työturvallisuuslaissa velvoitteita myös kiinteistön omistajille.

Mironen korostaa työpaikkojen työturvallisuuden olevan edellytys tuottavuuden kasvulle.
– Työsuojelun perusvelvoitteiden laiminlyönnit näkyvät fyysisenä ja psyykkisenä ylikuormituksena sekä sairastumisina ja työtapaturmina.

SAK:laisten ammattiliittojen työsuojeluvastaavat kokoontuivat Tampereella 3.–4. huhtikuuta. Työsuojeluvastaavat tapasivat Tampereella työsuojeluhallinnon ja työsuojelulautakuntien edustajia.