Takaisin

Hallituksen hyväksymällä aktiivimallilla suora vaikutus työttömän arkeen

Työttömyysturvan aktiivimalli astuu voimaan 1.1.2018. Mallissa työttömyysturvaa leikataan 4,65 prosentilla, jos työttömyysaikana ei ole vaadittavaa aktiivisuutta. Aktiivisuutta tarkastellaan 65 työttömyysturvan maksupäivän ajalta, ja mahdollinen alenema toteutetaan seuraavan 65 maksupäivälle. Työttömyyskassojen tehtävänä on seurata aktiivisuutta.

Ensi vuoden alusta alkaen ei siis riitä, että työtön hakee aktiivisesti työtä saadakseen säilytettyä työttömyysturvaetuutensa täydellä korvaustasolla. Työttömiltä tullaan edellyttämään lisäksi joko lyhytaikaista työntekoa tai palveluihin osallistumista.

Maan hallituksen hyväksymässä aktiivimallissa työttömän täytyy osoittaa tehneensä töitä 18 tuntia, tienanneensa yritystoiminnalla vähintään noin 240 euroa tai olleensa viisi päivää aktivointitoimenpiteessä (työllistymistä edistävässä palvelussa) kolmen kuukauden tarkkailujakson aikana. Tämä tulee koskemaan myös eläkeputkessa olevia työttömiä.

Työttömyyskassojen tehtäväksi jää uuden työttömyysturvan aktiivimallin seuranta. On selvää, että se tulee lisäämään byrokratiaa ja hankaloittaa myös työttömien rakentajien arkea.

Vaikutukset tulevat näkymään työttömälle aikaisintaan huhtikuussa, jos työtön ei ole ollut riittävässä määrin aktiivinen. Rakennusalan työttömyyskassa varautuu tilanteeseen parhaansa mukaan, mutta kassan työntekijät joutuvat tarvittaessa pyytämään työttömiltä erilaisia lisäselvityksiä, mikäli aihetta ilmenee. Tästä aiheutuu painetta työttömyyskassoille, koska samat ihmiset käsittelevät myös työttömyyspäivärahahakemuksia.

Rakennuskassan sivuilta löytyy lisätietoa aktiivimallista ja muista 1.1.2018 voimaan tulevista työttömyysturvalain muutoksista
https://rakennuskassa.fi/2017/12/20/aktiivimalli-ja-muut-tyottomyysturvalain-muutokset-2018/

 

Rakennusliitto vastusti työttömyysturvan aktiivimallia.
Lue puheenjohtajan kirjoitus:
Työttömyysturvaa leikattiin, mutta menot kasvavat