Takaisin

Ukrainan sota vaikuttaa rakennusalaan

Rakennusmateriaalien ja energian hinnannousu nostaa synkkiä pilviä työmaille. 

EK:n tuoreessa kyselyssä rakennusalan yrityksistä 46 prosenttia arvioi, että Ukrainan sodan myötä kärjistynyt kansainvälinen kriisi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen liikevaihtoon. 56 prosenttia vastanneista alan yrityksistä arvioi kriisin vaikuttavan negatiivisesti myös yrityksen kasvuaikeisiin. Peräti 67 prosenttia yrityksistä arvioi investointiaikeidensa vähentyvän ja 53 prosentissa myös arvioitiin yrityksen työllistämisaikomusten vähentyvän. 

Energian tuntuva kallistuminen myös näkyi rakennusalan yritysten vastauksissa. 36 prosenttia arvioi, että energian hinnan nousu vaikuttaa merkittävän haittaavasti yrityksen liiketoimintaan, 55 prosenttia, että se vaikuttaa jonkin verran. Polttoaineiden hinnannousun arveltiin haittaavan merkittävästi liiketoimintaa 67 prosentissa rakennusalan yrityksistä. 

Ukrainan sodan aikaansaama raaka-aineiden (muun muassa teräs ja puutavara) hinnannousu osuu myös rakennusalalle. 61 prosenttia alan yrityksistä arvioi sen haittaavan merkittävästi liiketoimintaa. 75 prosentilla vastanneista myös raaka-aineiden saatavuus on hankaloitunut selvästi. 

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen tunnistaa työmaiden ongelmat. 

– Tavara loppuu ja kallistuu ja sen myötä hinnat nousevat. Silloin myös rakennusprojektien aloituksia siirtyy väistämättä. Tämä tarkoittaa todennäköisesti lomautuksia rakennusalan työntekijöille, Palonen toteaa. 

Polttoaineen hinnannousu osuu kovaa infra-alalle 

– Toisin kuin koronakriisi, joka ei juuri vaikuttanut infra-alaan, Ukrainan sota on pahempi infra-alalle kuin muulle rakentamiselle, sillä infra-ala on huomattavan energiariippuvainen, Infra ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö toteaa. 

Suurin osa infra-alan työkoneista käy kevyellä polttoöljyllä eli löpöllä. Löpön osuus yritysten kustannuksista voi yritystyypistä riippuen olla jopa kymmeniä prosentteja. Tilastokeskuksen mukaan löpön keskihinta on noussut lokakuun 2020 ja helmikuun 2022 välillä 79 prosenttia. 

–  Tilastokeskuksen helmikuun keskihinnassa ei vielä näy Ukrainan sodan vaikutusta. Tällä hetkellä hinnannousu vuoden 2020 ja 2021 vaihteeseen on jo 100 prosentin luokkaa, Syrjö kertoo. 

Syrjön mukaan alan urakat sovitaan usein vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi eteenpäin. 

– Mikäli urakat on sovittu ennen polttoaineiden huomattavaa kallistumista, ajetaan jokainen tunti tappiolla. Se on sellaista hidasta itsemurhaa. Jos tilaaja ei ymmärrä tilannetta, voi urakoitsija ajautua konkurssiin kesken urakan. On löydettävä keinot, joilla markkinoiden toiminta ja yritystoiminnan jatkuvuus saadaan turvattua, Syrjö sanoo. 

Väylänpitoon on varattu vuosittain noin 2 miljardia euroa, josta teiden päällystykseen on varattu noin 10 prosenttia. 

Väylänpidon kustannuksiin vaikuttaa esimerkiksi asfaltin osalta maakaasun hinta (Remix-asfaltti) sekä bitumin hinta. Näissä molemmissa on voimakkaita nousupaineita. Asfalttimassaa ajetaan asfalttiasemalta työkohteeseen puolestaan dieseliä käyttävillä kuorma-autoilla. Myös dieselin hinta on noussut tuntuvasti. 

– Nyt samalla rahalla saadaan siis vähemmän päällystystyötä, Syrjö toteaa. 

Mitä tämä tarkoittaa infra-alan työllisyydelle? 

– Jos määrärahat esimerkiksi tienpitoon pysyvät ennallaan ja kevyen polttoöljyn hinnannousuun löydetään jonkinlainen kompensaatiotapa, on tilanne kohtuullinen. Mutta jos yritykset alkavat joutua maksuvaikeuksiin ja tulee konkurssiaalto, on tilanne synkempi. 

Lattianpäällystyksessä lomautusvaroituksia 

– Jo ensimmäisen koronakevään aikana puun hinta lähti nousemaan, kun yksityinen kysyntä kasvoi selvästi. Tälle keväälle jo ajateltiin tilanteen olevan stabiili, mutta sitten alkoi Ukrainan sota. Iso osa Euroopassa parketeissa käytettävästä pintapuusta, kuten tammesta ja saarnista, tulee Ukrainasta. Hinnat ovat nousseet vuodesta 2019 yli 40 prosenttia ja saatavuus on huono. Hintaa nostaa lisäksi kuljetuskustannusten nousu, Tarkett Oy:n myyntijohtaja Janne Lauronen kertoo. 

Tämä on jo näkynyt lattianpäällystysalan työntekijöille lomautusvaroituksina. 

– Työmailla eletään viikosta viikkoon. Tavaraa saadaan, jos saadaan. Nyt urakoitsijat ovat jo antaneet varoituksia nopeutetusta lomautusmenettelystä, mikä on mahdollista 5:ssä rakennusalan työehtosopimuksessa. Jos tavara loppuu, työmaat pysähtyvät, kertoo Rakennusliiton henkilöstöpäällikkö, Markus Ainasoja, joka toimii myös lattianpäällystysalan tes-toimitsijana. 

Ainasojan mukaan paljon on kiinni tilaajista, mitä kevään aikana tapahtuu. 

– Jos tilaajat suostuvat vaihtamaan lattiamateriaalin puusta esimerkiksi vinyyliin, pystytään työmaita jatkamaan, Ainasoja toteaa. 

Laurosen mukaan puun saatavuusongelmia on tällä hetkellä melkein kaikkialla.  

– Eurooppaan ei saada sellaisia määriä, kuin mitä tarvittaisiin.  Yritämme hakea uusia toimittajia ja uusia materiaaleja, mutta saadaanko tähän hätään ja millaiseen hintaan, on vaikea sanoa vielä. Toimitusajat ovat pitkiä. 

Lauronenkaan ei usko, että työmaat selviäisivät aivan haavoitta tilanteesta. 

– Tulee ja on jo tullut kohteita, joita ei saada ajoissa valmiiksi.   

Teksti: Johanna Hellsten