Takaisin

Jäsenet erittäin tyytyväisiä liiton palveluun

Rakennusliiton jäsenet ovat uusimman tutkimuksen erittäin tyytyväisiä liitosta saamaansa palveluun. Tutkimustulosten mukaan yli 90 prosenttia suomenkielisistä vastaajista voisi suositella Rakennusliiton jäsenyyttä tuttavilleen tai työkavereilleen. Tulos on parantunut hieman edellismittauksesta. Tietyin ehdoin/varauksin suosittelevia on 7 prosenttia. Ainoastaan kaksi prosenttia jättäisi liiton jäsenyyden kokonaan suosittelematta. Vironkielisten vastaajien tulos on yhtä hyvällä tasolla.

Vastaajien mukaan Rakennusliiton toiminnassa tärkeimpiä asioita ovat hakemusten käsittelyn liittyvät tekijät, työttömyysturva sekä edunvalvonta. Myös asiakaspalveluun, työturvallisuuteen ja tiedottamiseen liittyvät tekijät koetaan tärkeiksi.

Myönteiset kokemukset yhteistyöstä näkyvät myös jäsenuskollisuudessa; yhteensä 74 prosenttia kaikista vastaajista on ollut Rakennusliiton jäsen yli viisi vuotta.

Rakennusliitto teetti tammi-helmikuussa 2016 jäsentutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Rakennusliiton asiakastyytyväisyyttä. Puhelinhaastatteluilla toteutettuun tutkimukseen vastasi 1106 henkilöä, joista 1006 on suomenkielisiä ja 100 vironkielisiä vastaajia. Alueellinen edustavuus varmistettiin haastattelemalla vastaajia eri alueilta etukäteen asetettujen kiintiöiden mukaan. Tutkimus on seuranta vuosina 2010, 2012 ja 2014 toteutetuille tutkimuksille.

Lue tästä tutkimuksen tulokset: 

Rakennusliitto – Jäsentutkimus 2016_tulostiedote-1